Home
Arheologia Moldovei online
Arheologia Moldovei – 2018 (XLI)

Arheologia Moldovei – 2018 (XLI)

Arheologia Moldovei, vol. XLI, 2018

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

Front matter

STUDII

VASILE CHIRICA, CRISTINA CORDOȘ, Matières premières locales et allogènes dans les technocomplexes lithiques de Mitoc-Malu Galben [Local and foreign raw matter in the stone assemblages of Mitoc-Malu Galben]

GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Noi date despre orizontul cultural Sălcuţa IV-Herculane II-III –Cheile Turzii [New data on the Sălcuţa IV-Herculane II-III – Cheile Turzii Cultural horizon]

MARIAN MOCANU, Ceramica de masă din vestul Mării Negre în mediul rural. Sarichioi – Sărătura [West Black Sea tableware in a rural environment. Sarichioi-Sărătura]

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Incineration, inhumation and biritualism

CĂTĂLIN HRIBAN, Considerații geografice privind geneza orașului medieval în Moldova Centrală [Some geographic remarks regarding the emergence of the medieval towns in Central Moldavia]

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova. X [Numismatic finds in Moldavia. X]

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași (IV) [Medals and decorations in the collections of the Institute of Archaeology in Iași. IV]

MATERIALE

DIANA-MĂRIUCA VORNICU, ANDREI ASĂNDULESEI, DUMITRU BOGHIAN, FELIX-ADRIAN TENCARIU Recent investigations in the Early Chalcolithic settlement of Balș – La Brigadă (Romania)

VASILE DIACONU, Prezenţa unor recipiente de lut legate de exploatarea sării în așezări ale culturii Cucuteni de la răsărit de Carpaţi [The presence in Cucutenian sites east of the Carpathians of certain clay vessels linked to the exploitation of salt]

LAVINIA GRUMEZA, Fashion by rituals: Rosette glass beads found in Sarmatian and Sântana de Mureș-Chernyakhov cultures (1st c. BC – 4th c. AD)

ȘTEFAN HONCU, LOREDANA GAFINCU, Descoperiri arheologice efectuate în situl de la Ruginoasa, județul Neamț [Archaeological finds in the site of Ruginoasa, Neamț County]

NOTE ȘI DISCUȚII

ALEXANDRU BERZOVAN, Observații privind câteva fragmente ceramice de tip Vest-Podolian descoperite în cetățile getice de la Stâncești [Some remarks regarding certain West-Podolian-type potsherds uncovered in the Getic fortified sites of Stâncești]

GABRIELA FILIP, O reprezentare a lui Marsyas pe o gemă de la Romula [A depiction of Marsyas on a gem uncovered in Romula]

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FELIX-ADRIAN TENCARIU, STANISLAV ȚERNA, DIANA MĂRIUCA VORNICU, FLORICA MĂȚĂU, ANDREEA VORNICU-ȚERNA, Experimental (re)construction and use of a Late Cucuteni-Trypillia kiln

ADRIAN PORUCIUC, Rom. Baniţă (‘vas de lemn folosit ca măsură pentru cereale’) și legăturile sale cu familia lexicală a rom. Ban (‘titlu feudal’) [Romanian baniţă (‘a wooden vessel used as measure for grain’) and its connections with the lexical family of Romanian ban (‘feudal title’)]

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE

Vasile Chirica, Cristian Ichim (eds), Les Gravettiene. Leur creation materielle et spirituelle. Actes du colloque international de Iași (13-17 mai 2017) Ed. Pim, Iași, 2017 (Cristina Cordoş).

Vasile Chirica, Cristian Ichim (eds), Les Aurignaciens. Leur creation materielle et spirituelle. Actes du colloque international de Iași (28-31 janvier 2016), Ed. «Cetatea de Scaun», Târgoviște, 2016 (Cristina Cordoş).

Sabin Adrian Luca, Tărtăria Rediviva, Biblioteca Brukenthal LXXI, Ed. Muzeului Naţional Brukenthal, Ed. Altip, Alba Iulia, 2016 (Cornelia-Magda Lazarovici)

Marzena Szmyt (ed.), Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu. Materials from Józef Kostrzewski’s Podolia Excavations, Biblioteca Fontes Archaeologici Posnanienses, Volumen 19, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznan, 2016 (Diana-Măriuca Vornicu)

Aurora Pețan, Sarmizegetusa Regia. I. Redescoperirea cetății, Editura Dacica, Alun, 2018 (Alexandru Berzovan)

Cătălin Borangic, Seniorii războiului în lumea dacică. Elite militare din secolele II a.Chr.-II p.Chr. în spațiul carpato-dunărean, Biblioteca Mvsei Apulensis, XXVI, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila – Alba Iulia, 2017 (Alexandru Berzovan)

Alain Chauvot, Les “barbares” des Romains: représentations et confrontations. Études réunies par A. Becker et H. Huntzinger, avec le concours de C. Freu et O. Huck. Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire, Université de Lorraine, 59. Metz: Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire, 2016 (Roxana-Gabriela Curcă)

Ekaterina Nechaeva, Embassies – Negotiations – Gifts. Systems of East Roman Diplomacy in Late Antiquity (Geographica Historica 30), Stuttgart: Steiner 2014 (Alexander Rubel).

Roland Steinacher, Rom und die Barbaren. Völker im Alpen- und Donauraum (300-600), Stuttgart: Kohlhammer 2016 (Alexander Rubel)

Dan Gh. Teodor, Contribuţii arheologice la problema etnogenezei românești, Ed. Demiurg, Iași, 2018 (George Bilavschi)

Ion Tentiuc, Populaţia din Moldova centrală în secolele X-XIII, în col. Biblioteca “Tyragetia” XXVIII, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chișinău, 2017 (George Bilavschi)

Ionel Cândea, Cetatea Albă. Cercetări arheologice și istorice, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, Brăila, 2016 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea știinţifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2017 (Dan Aparaschivei)

Vizită în Republica Populară Chineză (Cornelia-Magda Lazarovici, Lăcrămioara Stratulat)

OBITUARIA

Hommage à Jacques Tixier (1925-2018) Grand prehistorien et ethnologue des techniques (Foni Le Brun-Ricalens, Yann Potin)

In memoriam Marilena Florescu (27 septembrie 1932 – 23 noiembrie 2017) (Cornelia-Magda Lazarovici)

Prof. em. dr. dres. h.c. Bernhard Hänsel (24.05.1937 – 1.04.2017) (Virgil Mihailescu-Bîrliba)

ABREVIERI (Liste des abréviations – Abbreviations -Abkürzungen)