Home
Arheologia Moldovei online
Arheologia Moldovei – 2020 (XLIII)

Arheologia Moldovei – 2020 (XLIII)

Arheologia Moldovei, vol. XLIII, 2020

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

Front matter

STUDII

DIANA-MĂRIUCA VORNICU, The chipped stone industry from the Chalcolithic in Eastern Romania: A literature review. I. Raw material procurement and the blade technology

RAFAŁ SKRZYNIECKI, MATEUSZ CWALIŃSKI, Warriorhood at the end of the Neolithic in Central Europe. Comparative analysis of warrior traditions in the chosen regional groups of the Corded Ware Culture

VICTOR COJOCARU, Understanding the political geography and economic history of the Black Sea on the basis of proxeny decrees

ALEKSANDER PAROŃ, Unwanted refugees: Newcomers from the steppes in the Byzantine Balkans (11th – 12th century)

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

DAVID ALEKSANYAN, DMITRIY YANOV, Typology of the Ottoman coins minted in the Kingdom of K’akheti in the light of new finding

NICOLAI BODNARIUC, ANA BOLDUREANU, LILIA DERGACIOVA, MAXIM MORDOVIN, Descoperiri numismatice și arheologice din nordul Bucovinei (II.1) [Archaeological and numismatic discoveries in Northern Bukovina (II.1)]

LUCIAN MUNTEANU, LĂCRĂMIOARA-ELENA ISTINA, ANTON COȘA, Descoperiri monetare din Moldova. XII [Numismatic finds in Moldavia. XII]

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU, Medalii și decorații din colecția Institutului  de Arheologie din Iași (VI) [Medals and decorations in the collection of Institute of Archaeology in Iași (VI)]

MATERIALE

CORNELIA-MAGADA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI, LĂCRĂMIOARA STRATULAT, SENICA ŢURCANU, ALEXANDRU BERZOVAN, MIRCEA OANCĂ, ADELA KOVÁCS, CRISTIAN OPREAN, WEN CHENGHAO, GUO ZHIWEI, WU JINTAO, HOU XINJIA, CARSTEN MISCHKA, The Cucuteni A3 site  from Dobrovăţ – Pădurea Buda. 2019 Research

SENICA ȚURCANU, Originile preistorice ale unei iconografii clasice. Reprezentări janiforme în Chalcoliticul  Europei Sud-Estice [The Prehistoric origins of a Classical iconography. Janus-like representations in the Southeastern European Chalcolithic]

MARIAN MOCANU, Pontic tableware from Troesmis.  The 1977 excavations

SEVER-PETRU BOŢAN, LUDMILA BACUMENCO-PÎRNĂU,  ANGELA SIMALCSIK, ROBERT DANIEL SIMALCSIK, Soldaţii uitaţi din curtea Casei Pogor.  Contribuții arheologice la studierea istoriei contemporane a orașului Iași [The forgotten soldiers in the yard of Pogor House. Archaeological contributions to the history of Iași]

NOTE ȘI DISCUȚII

GEORGE NUȚU, A clay myrmillo figurine  from Territorium Troesmense

GEORGE BILAVSCHI, ALEXANDRU BERZOVAN, O amuletă-pandantiv antropo-zoomorfă  din bronz descoperită în judeţul Iaşi [A bronze anthropo-zoomorf amulet-pandantif discovered in Iaşi County]

GEORGE-DAN HÂNCEANU, ALEXANDRU GAFINCU, Tipar de cruce pectorală din secolele X-XII p.Chr. descoperit la Lămășeni – Rădășeni (jud. Suceava) [A stone mould for a pectoral cross from the 10th–12th centuries discovered at Lămășeni-Rădășeni (Suceava County)]

FLORIN CURTA, Marxism în opera Mariei Comşa [Marxism in Maria Comşa’ work]

CĂTĂLIN HRIBAN, Some remarks on the documentary sources  of the “fortifications” of Iași

STUDII INTERDISCIPLINARE

CRISTIAN OPREAN, Dobrovăţ-„Pădurea Buda” – 2019.  Archaeozoological study

ADRIAN PORUCIUC, O necesară reconsiderare a originii cuvântului românesc boier și a boieriei ca instituţie specifică românilor, albanezilor şi slavilor medievali (II) [A necessary reconsideration of the origin of the Romanian term boier and of boyarship as an institution specific to medieval Romanians, Albanians and Slavs]

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE

M. CÂRCIUMARU, Elena-Cristina NIȚU, Comportamentul simbolic și arta pe teritoriul României din Paleoliticul mijlociu până în Mezolitic (55.000 – 7.500 B.P.), Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2018. (Vasile Chirica)

Liviu MĂRUIA, Dorel MICLE, Andrei STAVILĂ, Cristian FLOCA, Unip-Dealu Cetățuica: Rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate între anii 2009-2015, Cu contribuții de: Iosif Vasile Ferencz, Petru Urdea, Bogdan Craiovan, Alexandru Hegyi, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019, 314 p. (Alexandru Berzovan).     

Ion NICULIŢĂ, Sergiu MATVEEV, Andrei NICIC, Cercetările sitului arheologic Potârca din Rezervaţia Cultural-Naturală Orheiul Vechi, Editura Cartdidact, Chişinău, 2019, 230 p. (Dragoș Măndescu)

George NUȚU, Dan ELEFTERESCU, Fibulele de la Durostorum-Ostrov (The Brooches from Durostorum-Ostrov), ediție bilingvă româno-engleză, Editura Universității ”Al. I. Cuza” Iași, 2018. (Dan Aparaschivei)

Notițe de lectură pe marginea unei cărți cu un titlu promițător: Vasile DIACONU, Ludmila PÎRNĂU (ed.), Un secol de arheologie în spațiul est-carpatic. Concepte, metode, tendințe, Brăila-Piatra Neamț, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Editura „Constantin Matasă”, 2019, 465 p. (Iurie Stamati)

Activitatea ştiinţifică a Institutului  de Arheologie din Iaşi în anul 2019 (Dan Aparaschivei)

OBITUARIA

Nicolae Gudea (17 octombrie 1941 – 5 iulie 2019)

Doina Benea (8 iunie 1944 – 16 martie 2019)

ABREVIERI