Home
Arheologia Moldovei – 1961 (I)

Arheologia Moldovei – 1961 (I)

Arheologia Moldovei, vol. I, 1961

Editura Academiei RPR

 1. Front matter
 2. NICOLAE ZAHARIA, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuate între anii 1952 şi 1957.
 3. MARIN DINU, Contribuţii la problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Moldovei.
 4. ALEXANDRU VULPE, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Şiretului (sondajele de la Mindrişca şi Răcăciuni, reg. Bacău)
 5. MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Date noi cu privire la depozitul de bronzuri de la Tăuteu (r. Marghita, reg. Crişana
 6. MARILENA FLORESCU, Depozitul de obiecte de bronz de la Ulmi-Liteni (r. Hîrlău, reg. Iaşi)
 7. MARIA CRISTESCU, Contribuţie la studiul antropologic al unor schelete de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului din Moldova
 8. NICOLAE GOSTAR, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană
 9. EMILIA ZAHARIA şi NICOLAE ZAHARIA, Un mormînt din epoca migraţiilor la Erbiceni (r. Iaşi, reg. Iaşi)
 10. OLGA NECRASOV şi MĂRIA CRISTESCU, Caracterizarea antropologică a unui schelet de Ia Erbiceni de la sfîrşitul sec. IV e.n
 11. JAROSLAV KUDRNÂC (Praga), Cîteva date noi despre agricultura la slavi
 12. DAN GH. TEODOR, Tezaurul feudal timpuriu de obiecte de podoabă descoperit la Voineşti – Iaşi
 13. ALEXANDRU ANDRONIC, Contribuţii arheologice Ia istoricul oraşului Iaşi în perioada feudală
 14. EUGENIA NEAMŢU, Obiectele de podoabă din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani (Iaşi)
 15. ION IONIŢA, Recunoaşteri arheologice în regiunea satelor Pogorăşti şi Răuseni (r. Botoşani, reg. Suceava)
 16. End matter