Home
Arheologia Moldovei – 1961 (I)

Arheologia Moldovei – 1961 (I)

Arheologia Moldovei, vol. I, 1961

Editura Academiei RPR

 1. Front matter
 2. NICOLAE ZAHARIA, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuate între anii 1952 şi 1957. [Palaeolithic finds in Moldavia between 1952 and 1957]
 3. MARIN DINU, Contribuţii la problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Moldovei. [Contributions to the problem of Globular Amphora Culture on the territory of Moldavia]
 4. ALEXANDRU VULPE, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Şiretului (sondajele de la Mindrişca şi Răcăciuni, reg. Bacău) [Archeological finds on the middle course of Siret (surveys from Mindrisca and Răcăciuni, Bacău reg.)]
 5. MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Date noi cu privire la depozitul de bronzuri de la Tăuteu (r. Marghita, reg. Crişana) [New data on the Tăuteu bronze deposit (Marghita, Crisana reg.)]
 6. MARILENA FLORESCU, Depozitul de obiecte de bronz de la Ulmi-Liteni (r. Hîrlău, reg. Iaşi) [The deposit of bronze objects from Ulmi-Liteni (Hîrlău rayon, Iasi reg.)]
 7. MARIA CRISTESCU, Contribuţie la studiul antropologic al unor schelete de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului din Moldova [A contribution to the anthropological study of skeletons from the end of the Bronze Age (Noua Culture) and the beginning of the Iron Age in Moldavia]
 8. NICOLAE GOSTAR, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană [The inscriptions of Roman Dacia lucernae]
 9. EMILIA ZAHARIA şi NICOLAE ZAHARIA, Un mormînt din epoca migraţiilor la Erbiceni (r. Iaşi, reg. Iaşi) [A migration period grave in Erbiceni (Iaşi, Iaşi reg.)]
 10. OLGA NECRASOV şi MĂRIA CRISTESCU, Caracterizarea antropologică a unui schelet de Ia Erbiceni de la sfîrşitul sec. IV e.n [The anthropological characterization of a skeleton from Erbiceni (the end of 4th c. AD)]
 11. JAROSLAV KUDRNÂC (Praga), Cîteva date noi despre agricultura la slavi [Some new data on the agriculture of Slavs]
 12. DAN GH. TEODOR, Tezaurul feudal timpuriu de obiecte de podoabă descoperit la Voineşti – Iaşi [The early feudal jewelry hoard discovered in Voinesti – Iasi]
 13. ALEXANDRU ANDRONIC, Contribuţii arheologice Ia istoricul oraşului Iaşi în perioada feudală [Archaeological contributions to the history of Iaşi city during the feudal period]
 14. EUGENIA NEAMŢU, Obiectele de podoabă din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani (Iaşi) [The jewelry of the medieval hoard of Cotul Morii, Popricani (Iaşi)]
 15. ION IONIŢA, Recunoaşteri arheologice în regiunea satelor Pogorăşti şi Răuseni (r. Botoşani, reg. Suceava) [Archaeological surveys in the villages of Pogorăşti and Răuseni (Botoşani, Suceava reg.)]
 16. End matter