Home
Arheologia Moldovei – 1966 (IV)

Arheologia Moldovei – 1966 (IV)

Arheologia Moldovei, vol. IV, 1966

Editura Academiei RSR

 1. Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

 1. ATTILA LASZLO, Cercetări arheologice în aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi (Archaeological research within the Cucuteni A-B settlement in Huși)
 2. ADRIAN C. FLORESCU, Observaţii asupra sistemului de fortificare al aşezărilor cucuteniene din Moldova (Some remarks on the fortification system of Cucuteni settlements in Moldavia)
 3. MARILENA FLORESCU, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în Moldova (Contributions to the knowledge of the early stages of Monteoru culture in Moldavia)
 4. SERGIU HAIMOVICI, Studiul materialului faunistic descoperit in aşezarea din epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdăneşti (r. Tg.-Ocna, reg. Bacău) (The study of the animal remains found in the Bronze Age (Monteoru culture) settlement of Bogdănești (Tg .Ocna rayon, Bacău region)
 5. CONSTANTIN PREDA, Tezaurul de la Vovrieşti şi unele probleme privind monedele geto-dace din Moldova (The Hoard of Vovriești and some issues about the Geto-Dacian coins found in Moldavia)
 6. NICOLAE GOSTAR, Studii epigrafice II (Epigraphic Studies II)
 7. ION IONIŢĂ, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mureş – Cerneahov pe teritoriul Republicii Socialiste România (Contributions regarding the Sântana de Mureș – Chernyakhov culture on the territory of the Socialist Republic of Romania)
 8. VASILE PALADE, Atelierele pentru lucrat piepteni din os din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad-Valea Seacă (The 4th century AD bone combs manufacturing workshops, of Bîrlad-Valea Seacă)
 9. DAN GH. TEODOR şi ION MITREA, Cercetări arheologice în aşezarea prefeudală de la Lozna -Dorohoi (Archaeological research within the pre-feudal settlement of Lozna-Dorohoi)
 10. VASILE NEAMŢU, Contribuţii la problema uneltelor de arat din Moldova în perioada feudală (Contributions to the problem of plowing implements during the feudal perod in Moldavia)
 11. MĂRIOARA NICORESCU, Noi descoperiri de ceramică ornamentală din secolele XV-XVI Ia Suceava (New finds of 15th – 16th centuries ornamental terra-cotta in Suceava)
 12. EUGENIA NEAMŢU, Tezaurul de obiecte din secolul al XVII-lea descoperit la Cucuteni – Lețcani (r. Iaşi) (The 17th – century hoard discovered in Cucuteni – Lețcani (Iași rayon)

NOTE

 1. M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Depozitul de obiecte de bronz de la Duda (r. Huşi, reg. Iaşi) (The bronze objects deposit of Duda (Huși rayon, Iași region)
 2. SIMEON RAŢA, Cazanul scitic de bronz din secolele VI-V î.e.n. de la Iacobeni – Dîngeni (r. Săveni, reg. Suceava) (The Scythian 6th – 5th century BCE bronze cauldron of Iacobeni – Dîngeni (Saveni rayon, Suceava region)
 3. SILVIU SANIE, O inscripţie siriacă la Romula (A Syriac inscription in Romula)

CRONICĂ

 1. C. SCORPAN, Muzeul arheologic din Piatra-Neamţ (The Archaeological Museum of Piatra Neamț)
 2. End matter