Home
Arheologia Moldovei – 1967 (V)

Arheologia Moldovei – 1967 (V)

Arheologia Moldovei, vol. V, 1967

Editura Academiei RSR

 1. Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

 1. IRINA CASAN-FRANGA, Contribuţii cu privire la cunoaşterea ceramicii geto-dacice. Cupele „deliene” getice de pe teritoriul României (Contributions to the knowledge of the Geto-Dacian Pottery. The Getic „delian” cups on the territory of Romania)
 2. D. TUDOR, Răspîndirea amforelor greceşti ştampilate în Moldova, Muntenia şi Oltenia (The distribution of the stamped Greek Amphorae in Moldavia, Wallachia and Oltenia)
 3. BUCUR MITREA şi EMILIA ZAHARIA, Descoperirea monetară de la Oboroceni (r. Paşcani, reg. Iaşi) şi importanţa sa istorică (The monetary find from Oboroceni (r. Pașcani, reg. Iași) and its historical significance)
 4. I. VLAD, Cercetări asupra ţesăturii găsite în vasul cu tezaurul de monede de la Oboroceni (r. Pașcani, reg. Iaşi) (Investigations on the textile found in the vessel containing the coin hoard of Oboroceni (r. Pașcani, reg. Iaşi)
 5. ZOLTÂN SZÉKELY, Descoperiri epigrafice şi arheologice pe graniţa de est a Daciei romane (Epigraphic and archaeological finds on the eastern border of Roman Dacia)
 6. O. ILIESCU şi GR. FOIT, Un tezaur de monede moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XV-lea, descoperit Ia Suceava (A hoard of Moldavian coins from the first half of the 15th century, found in Suceava)
 7. AL. ANDRONIC, EUGENIA NEAMŢU şi M. DINU, Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din Iaşi (The archaeological excavations at the Princely Court in Iași)
 8. CORINA NICOLESCU, Ceramica otomană de Iznik din secolele XVI-XVII găsită în Moldova (The 16 – 17th centuries Iznik Ottoman pottery found in Moldavia)
 9. DAN GH. TEODOR şi ION IONIŢĂ, Cercetări arheologice în Podişul Sucevei (Archaeological investigations throughout the Suceava Plateau )

NOTE

 1. ELENA ISĂCESCU, Depozitul de obiecte de bronz de la Putreda (r. Rîmnicu-Sărat, reg. Ploieşti) (The bronze objects deposit of of Putreda (r. Rîmnicu-Sărat, reg. Ploieşti)
 2. C. SCORPAN, Necropola carpică de la Dochia (r. Patra-Neamţ, reg. Bacău) (The Carpian necropolis of Dochia (r. Piatra-Neamţ, reg. Bacău))

CRONICĂ

 1. M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Călătorie de studii arheologice în R. P. Bulgaria (Archaeological research trip in Bulgaria )
 2. End matter