Home
Arheologia Moldovei – 1980 (IX)

Arheologia Moldovei – 1980 (IX)

Arheologia Moldovei, vol. IX, 1980

Editura Academiei RSR

Front matter

STUDII ȘI MATERIALE

EUGENIA POPUŞOI, Sondajul arheologic, de la Balş (jud. Iaşi) (The exploratory excavation of Balş (Iaşi county)

ANTON NIŢU şi VIOLETA BAZARCIUC, Consideraţii cu privire la ceramica Cucuteni AB pe baza descoperirilor recente (Considerations regarding Cucuteni AB pottery based on recent findings)

MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Premisele civilizaţiei geto-dacice (The premises of Geto-Dacian civilization)

NICOLAE GOSTAR, Inscripţia împăratului Traian de la Bărboşi (The inscription of Emperor Trajan of Barboşi)

DAN GH. TEODOR, Unele consideraţii privind încheierea procesului de formare a poporului român (Some considerations regarding the completion of the emergence process of the Romanian people)

SERGIU HAIMOVICI, Resturile faunistice din aşezarea de la Bîrlad din secolele XIII-XIV (The animal remains from the 13th-14th century settlement of Bârlad)

RODICA POPOVICI-BALTĂ şi NICOLAE URSULESCU, Descoperiri arheologice din secolele XIV-XV de la Suceava – Parcul Cetăţii (Archaeological finds from the 14th-15th centuries of Suceava – „Parcul Cetăţii”)

ALEXANDRU ANDRONIC, EUGENIA NEAMŢU şi STELA CHEPTEA, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi în anii 1961-1967 (Archaeological research within the territory of Iaşi city during the years 1961-1967)

EUGENIA NEAMŢU şi ANGELA OLARU, Tezaurul din secolele XV-XVI de la Stăuceni (jud. Botoşani) (The 15th-16th century hoard of Stăuceni (Botoşani county)

DISCUŢII

NICOLAE GOSTAR, Inscripţiile greceşti şi latine privind istoria provinciilor panonice şi a provinciei Dacia (Greek and Latin inscriptions regarding the history of Pannonian provinces and Dacia Province)

RECENZII (Book Reviews)

OBITUARIA NICOLAE GOSTAR