Home
Arheologia Moldovei – 1985 (X)

Arheologia Moldovei – 1985 (X)

Arheologia Moldovei, vol. X, 1985

Editura Academiei RSR

Front matter

Studii și Materiale

MARILENA FLORESCU, Cîteva date referitoare la cunoaşterea sistemului de fortificații a aşezărilor Monteoru din Moldova (Some data regarding the understanding of the Monteoru fortifications system in Moldavia)

ION IONIŢA, Importante descoperiri arheologice din perioada de formare a poporului român în aşezarea de la Iaşi – Nicolina (Significant archaeological discoveries from the emergence period of Romanian people, in the settlement of Iasi – Nicolina)

DAN GH. TEODOR, Autohtoni şi migratori la est de Carpaţi în secolele VI – X e.n (Native and migratory peoples in the East of the Carpathians in the 6th – 10th centuries CE)

VICTOR SPINEI și RODICA POPOVICI, Cercetările arheologice din necropola medievală de la Hudum, jud. Botoşani (The archaeological research in medieval cemetery of Hudum, Botoşani county)

SERAFINA ANTONIU şi CARMENCITA OBREJA, Studiul antropologic al scheletelor medievale de la Hudum-Botoşani din secolele XIII – XV (The anthropological study of 13th – 15th century medieval skeletons from Hudum-Botosani)

NOTE

SERGIU HALMOVICI, Un craniu de berbec cu policheratie din aşezarea dacică de la Răcătău (A polycerate ram skull from the Dacian settlement of Racatau)

TRAIAN BIŢA, O fibulă digitată de la Paşcani – Fîntînele (A knobbed fibula from Pascani – Fîntînele)

CRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ

VASILE CHIRICĂ, Cercetătorul Anton Nițu la 70 de ani (Researcher Anton Nitu at 70)

RECENZII (Book Reviews)

OBITUARIA

End matter