Home
Arheologia Moldovei – 1988 (XII)

Arheologia Moldovei – 1988 (XII)

Arheologia Moldovei, vol. XII, 1988

Editura Academiei RSR

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

VASILE CHIRICA, Unele observaţii cu privire la începuturile paleoliticului superior în zona Prutului Mijlociu (Some remarks concerning the beginning of the Upper Palaeolithic in the Middle Prut valley)

ATTILA LÁSZLO, Date noi privind tehnica de construcţie a locuinţelor neolitice (New data regarding the construction technique of Neolithic dwellings)

SILVIA TEODOR, Elemente celtice pe teritoriul est-carpatic al României (Celtic elements on the territory east of Carpathian Mountains in Romania)

SILVIU SANIE, Cetăţuia dacica de la Bărboşi (II) (The Dacian fort of Bărboși (II)

MARIUS ALEXIANU, Răspîndirea amforelor cu inscripţii pe teritoriul dacic liber din estul României (secolele II—III e.n.) (The diffusion of inscription amphorae on the territory of free Dacians in East Romania (2nd – 3rd century CE)

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, VASILE URSACHI, Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, judeţul Neamţ (The Roman Coin-Hoard discovered in Traian, Neamț County)

VIOREL BUTNARIU, Monedele romane post-aureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). II. Perioada 324-383 (Roman post-Aurelian coins in the Carpathian-Danubian-Pontic territories (years 275-491). II. Years 324-383)

DAN GH. TEODOR, Consideraţii privind fibulele romano-bizantine din secolele V-VII e. n. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (Some considerations regarding the Roman-Byzantine fibulas during 5th – 7th century CE in the Carpathian-Danubian-Pontic territory)

ALEXANDRU V. BOLDUR, Teritoriul Moldovei faţă de principatele de Kiev și Halici (The territory of Moldova in relation with the Kiev and Halici Principalities)

VICTOR SPINEI şi RODICA POPOVICI, Săpăturile arheologice din necropola medievală de la Hudum (1987) (The archaeological excavation in the medieval cemetery of Hudum (1987)

NOTE

RODICA POPOVICI, Două piese vestimentare din secolele VI-VII descoperite la Borniş-Neamţ (Two clothing items from 6th – 7th century discovered in Borniș-Neamț)

RUXANDRA MAXIM-ALAIBA, Consideraţii preliminare cu privire la viaţa spirituală a locuitorilor aşezării de la Gara Banca-Vaslui din secolele IX-X (Preliminary considerations regarding the spiritual life of the inhabitants of the 9th – 10th century settlement of Gara Banca – Vaslui)

ANDRZEJ MIKOLAJCZYK, Moldavian Coins in the 15th Century Poland

VICTOR SPINEI, Adnotări la o lucrare postumă a lui Gheorghe I. Brătianu (Notes on one of the Gheorghe I. Brătianu’s Posthumous Works)

RESTITUIRI

ION NESTOR, Tendinţe noi în istoriografia românească (New tendencies in Romanian historiography)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

CORNELIA—MAGDA MANTU, Metoda arheomagnetică şi datarea siturilor arheologice (The archaeomagnetic method and the dating of archaeological sites)

FELICIA MONAH, Noi determinări arheobotanice pentru Moldova (New archaeobotanical determinations for Moldova)

CRONICA

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA şi VIOREL BUTNARIU, Descoperiri monetare din Moldova. I (Coin finds in Moldavia. I.)

RECENZII (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

OBITUARIA

End matter