Home
Arheologia Moldovei – 1990 (XIII)

Arheologia Moldovei – 1990 (XIII)

Arheologia Moldovei, vol. XIII, 1990

Editura Academiei RSR

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

KENNETH HONEA, Recent Advances in Modern Archaeological Dating (AMS, ESR, 231U—230Th): First Oxford AMS Dates for Mitoc-Malu Galben

NICOLAE URSULESCU, Contribuţii privind evoluţia culturii ceramicii liniare pe teritoriul Moldovei (Some contributions regarding the evolution of the Linear Ceramic Culture on the territory of Moldavia)

MARILENA FLORE SCU, ADRIAN C. FLORESCU, Unele observaţii cu privire la geneza culturii Noua în zonele de curbură ale Carpaților Răsăriteni (Some remarks concerning the genesis of the Noua culture in the region of Eastern Carpathian Bent)

VICTOR SPINEI, Migrația ungurilor în spaţiul carpato-dunărean şi contactele lor cu românii în secolele IX-X (The migration of Hungarians in the Carpatho-Danubian space and their contacts with the Romanians in the 9th – 10th century)

NOTE

EMIL MOSCALU, Piese de podoabă din mediul traco-getic şi scitic. Inele şi brăţări ornamentate cu butoni (Body ornaments from the Thraco-Getic and Scithic milieu. Rings and bracelets decorated with knobs)

RODICA POPOVICI, Antroponim dacic scris cu litere latine în aşezarea de la Borniş-Neamţ (secolele II-III e.n. ) (Dacian anthroponym written with Latin letters in the settlement from Borniș-Neamț (2nd – 3rd century CE)

RUXANDRA MAXIM-ALAIBA, Un encolpion bizantin descoperit la Şuletea, judeţul Vaslui (A Byzantine encolpion discovered in Șuletea, Vaslui county)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

TEODORA SIMIONESCU, Observaţii asupra faunei de mamifere romaniene şi cuaternare din Moldova (Some remarks on the Romanian Stage and Quaternary mammalian fauna in Moldavia)

OLGA NECRASOV, MARIA CRISTESCU, DAN BOTEZATU şi GEORGETA MIU, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României (I) (Palaeoanthropology research regarding the populations on the territory of Romania (I)

STELIAN DUMISTRĂCEL, Cuvîntul românesc autohton «gresie» şi semnificaţia magico-cultuală a pietrei de ascuţit în perspectivă etnoarheologică (The Romanian native word “gresie” (sharpening stone) and the magical and cultic significance of the sharpening stone in ethnoarchaeological perspective)

RECENZII (Book reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

ANNIVERSARIA

OBITUARIA

End matter