Home
Arheologia Moldovei – 1991 (XIV)

Arheologia Moldovei – 1991 (XIV)

Arheologia Moldovei, vol. XIV, 1991

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

EUGEN COMŞA, Aşezarea de tip Criş de la Valea Lupului (The Criș settlement of Valea Lupului)

GISELA BÜRGER, Le problème de la chronologie des certaines armes en bronze transcaucasiennes (tk) (The chronological problem of certain Transcaucasian bronze weapons (tk)

SILVIU SANIE, ŞEIVA SANIE, Cetățuia geto-dacică de la Bărboşi (III) (The Geto-Dacian fort of Bărboși (III))

VIRGIL MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Tezaurul de denari romani imperiali de la Gherăieştii Noi, jud. Neamţ (The Hoard of Roman Imperial Denarii from Gherăieștii Noi, Neamț County)

VIOREL M. BUTNARIU, Monedele romane postaureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275 – 491). III. Perioada 353 – 491 (Roman post-Aurelian roman coins in the Carpathian-Danubian-Pontic territories (years 275-491). II. years 353 – 491)

CONSTANTIN ICONOMU, Descoperiri arheologice din secolul al VI-lea în comuna Ciorteşti, jud. Iaşi (Archaeological finds dating from the 6th century from Ciortești commune, Iași County)

DAN GH. TEODOR, Piese vestimentare bizantine din secolele VI-VIII în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (Byzantine clothing items from the 6th – 8th century from the Carpathian-Danubian-Pontic territory

VICTOR SPINEI şi RUXANDRA MAXIM-ALAIBA, Tipuri rare de cruciuliţe medievale (Rare types of small medieval crosses)

ALEXANDRU ANDRONIC, À propos des fortifications médiévales de Moldavie (On the medieval fortifications of Moldavia)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

SERGIU HAIMOVICI, Materialul faunistic de la Gîrbovăţ. Studiu·arheozoologic (The faunal material from Gîrbovăț. An archaeozoological study)

RECENZII (Book reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)