Home
Arheologia Moldovei – 1992 (XV)

Arheologia Moldovei – 1992 (XV)

Arheologia Moldovei, vol. XV, 1992

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

ANTON NIŢU, Les catégories dynamiques du décor géométrique de la céramique peinte de Cucuteni-Tripolie (The dynamic categories of the geometric decoration on Cucuteni-Tripolie painted pottery)

CONSTANTIN ICONOMU şi MARCEL TANASACHI, Descoperirile arheologice din necropola hallstattiană timpurie de la Cotu Morii – Iaşi (Archaeological discoveries from the Early Hallstattian cemetery of Cotu Morii – Iași)

SILVIA TEODOR, Cercetările arheologice de la Lozna-Hlibicioc, județul Botoşani (The archaeological research of Lozna-Hlibicioc, Botosani County)

SILVIU SANIE, ŞEIVA SANIE, Cetățuia geto-dacică de la Bărboşi (IV) (The Geto-Dacian fort of Barboşi (IV)

VASILE URSACHI şi VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Descoperirile monetare din aşezarea dacică de la Brad (Monetary finds from the Dacian settlement of Brad)

SILVIU SANIE, Aspecte ale timpului şi temporalităţii în spaţiul getic (secolele VI î.e.n. – III e.n.) (Aspects of time and temporality in the Getic space (6th century BC – 3rd century CE)

DAN GH. TEODOR, Fibule „digitate” din secolele VI – VII în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (Knobbed fibulae from the 6th-7th centuries CE in the Carpatho-Danubian-Pontic space)

VICTOR SPINEI, Circulaţia unor piese de cult în regiunile româneşti nord-dunărene în secolele X-XVII (The diffusion of certain ritual artifacts in the North-Danubian Romanian regions (10th-17th century CE)

NOTE ȘI DISCUŢII

CONSTANTIN ICONOMU şi CĂTĂLIN PIU, Un mormînt din prima epocă a fierului descoperit la Iaşi (An Early Iron-Age tomb discovered in Iaşi)

PAVEL BÎRNEA, Orheiul Vechi: unele observaţii cu privire la procesul de urbanizare în Moldova feudală (Orheiul Vechi: some remarks regarding the urbanization process in feudal Moldavia)

 CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FELICIA MONAH, Amprente de plante descoperite în aşezări eneolitice din Moldova (Plant prints from Eneolithic settlements in Moldavia)

MIECZYSLAW F. PAZDUR, Modern Aspects of Radiocarbon Dating Method: Fundamental Concepts and Archaeological Applications

RECENZII (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

CRONICA (Academic Reports)

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)