Home
Arheologia Moldovei – 1993 (XVI)

Arheologia Moldovei – 1993 (XVI)

Arheologia Moldovei, vol. XVI, 1993

Editura Academiei Române

Front matter

 DAN GH. TEODOR À 60 ANS! (Dan Gh. Teodor at his 60th anniversary)

STUDII ŞI MATERIALE

 NICOLAE URSULESCU, La typologie et l’organisation interne des établissements de premières civilisations néolithiques de la Moldavie (The typology and internal organization of the establishments of Early Neolithic civilizations in Moldavia)

CONSTANTIN ICONOMU şi NICOLAE CIUDIN, Cercetările arheologice din aşezarea precucuteniană de la Chipereşti – Iaşi (The archaeological research in the Preucuteni settlement of Chipereşti – Iaşi)

ATTILA LÁSZLÓ, Aşezări întărite ale culturii Ariuşd – Cucuteni în sud-estul Transilvaniei. Fortificarea aşezării de la Malnaş Băi (Fortified settlements of Ariușd-Cucuteni Culture in South-Eastern Transylvania. The fortification of Malnaş Băi settlement)

CORNELIA-MAGDA MANTU, Plastica antropomorfă a aşezării Cucuteni A3 de la Scânteia (jud. Iaşi) (The human figure in the plastic art of the Cucuteni A3 settlement of Scânteia (Iaşi County)

VICTOR SOROCHIN, Modalităţile de organizare a aşezărilor complexului cultural Cucuteni-Tripolie (The organizing methods of the Cucuteni-Tripolie culture settlements)

VALERIU SÎRBU, Sacrificii rituale de animale la traco-geto-daci,dacii liberi şi daco-romani (secolele XI î. d. H. — III d. H.) (Animal ritual sacrifices of the Thraco-Geto-Dacians, Free Dacians and Daco-Romans (11th century BCE – 3rd century CE)

SILVIA TEODOR, VIRGIL MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Descoperiri monetare din aşezarea geto-dacică de la Poiana – Tecuci (Monetary finds from the Geto-Dacian settlement of Poiana – Tecuci)

MIHAIL VASILESCU, Orient-Occident: Myth and Propaganda in Augustus’ Epoch

SILVIU SANIE, La civilisation romaine et la romanisation à l’est des Carpates (Roman Civilization and Romanization West of the Carpathians)

EMILIA ZAHARIA, NICOLAE ZAHARIA, OCTAVIAN-LIVIU ŞOVAN, Necropola din secolul al IV-lea d. Chr. de la Băneşti (judeţul Botoşani) (The 4th century CE cemetery of Hănești (Botoșani County)

COSTEL CHIRIAC, Expediţia avară din 578 – 579 şi evidenţa numismatică (The Avar Expedition of 578-579 and the numismatic evidence)

DAN GH. TEODOR, Unele consideraţii privind originea şi cultura anţilor (Some considerations regarding the origin and culture of Antes)

VICTOR SPINEI şi COSTICĂ ASĂVOAIE, Date preliminare privind rezultatele săpăturilor din 1992 de la Siret (Preliminary data on the results of 1992 archaeological excavation of Siret)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Necropola medievală de la Suceava – Câmpul Şanţurilor (The Medieval cemetery of Suceava – Câmpul Șanțurilor)

VICTOR SPINEI, MARIUS ALEXIANU, ȘTEFAN SCORŢANU şi ELENA CIUBOTARU, Încăpere-depozit din secolul al XV-lea de la Izvoare (jud. Neamţ) (The 15th century storeroom of Izvoare (Neamț County)

NOTE ȘI DISCUŢII

DAN MONAH şi CONSTANTIN ICONOMU, Topoare de aramă din Moldova (Copper Axes uncovered in Moldavia)

ZOLTAN SZÉKELY, Castrul roman de la Olteni. Noi rezultate ale cercetărilor de teren din anii 1987-1988 (The Roman castle of Olteni. New results from the field research of 1987-1988)

MUGUR ANDRONIC, Un topor de luptă prefeudal descoperit la Suceava (A pre-feudal battle axe discovered in Suceava)

DAN GH. TEODOR, Precizări cronologice şi culturale privind două piese feudale timpurii din Câmpia Munteniei (Chronological and cultural remarks on two Early Feudal artifacts from the Wallachian Plain)

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA şi VIOREL BUTNARIU, Descoperiri monetare din Moldova. II (Monetary discoveries from Moldavia. II)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

MILITON FRENŢIU, GHEORGHE LAZAROVICI, Serierea şi cronologia unor complexe arheologice de la Gornea (Seriating and chronology of some archaeological features in Gornea)

SERGIU HAIMOVICI, Studiul materialului osteologic descoperit într-un bordei din secolele XII-XIII de la Nicolina – Iaşi (The study of bone material discovered in a 12th-13th century pit-house of Nicolina – Iași)

SERGIU HAIMOVICI, CARMEN TARCAN, GABRIELA AMAXIMOAIE, Studiu arheozoologic cu privire la materialul provenit din oraşul medieval Siret (secolele XIV-XV) (An archaeozoological study on material found in medieval town of Siret (14th-15th century)

RECENZII (Book reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

CRONICA (Academic Reports)

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)