Home
Arheologia Moldovei – 1996 (XIX)

Arheologia Moldovei – 1996 (XIX)

Arheologia Moldovei, vol. XIX, 1996

Editura Academiei Române

Front matter

Silviu Sanie la 60 de ani !

STUDII ŞI MATERIALE

VICTOR SOROKIN, Aşezarea de tip Cucuteni de la Jora de Sus

CONSTANTIN ICONOMU, Cercetările arheologice din cetatea hallstattiană de la Pocreaca-Iaşi

SILVIA TEODOR, STELA ŢAU, Obiecte de port şi podoabă din aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galaţi (I). Fibule

NATALIA GOLŢEVA, GHEORGHE POSTICĂ, Vestigii geto-dace şi medievale timpurii din aşezarea Hansca (Limbari-Căpraria)

VICTOR COJOCARU, ’Ονομαστικόν. Aspects demographiques dans Ies villes ouest-pontiques de la province Moesia Inferior

COSTEL CHIRIAC, Despre prezenţa arcului reflex la Tropaeum Traiani în perioada proto-bizantină

IGOR CORMAN, L’origine ethnique des „Antes” fondee sur les decouvertes archeologiques dans l’espace d’entre Prouth et Dniestr

EUGENIU SAVA, Necropola tumulară Bălăbani-II

COSTICA ASAVOAIE, Observaţii şi precizări privitoare la Câmpul lui Dragoş (II)

NOTE ŞI DISCUŢII

VASILE GROSU, Regatul lui Farzoios şi Inismeus

VIRGIL MIHĂILESCU-BÎRLIBA şi CONSTANTIN MIHAI, Descoperiri monetare la Târgu Frumos, jud. Iaşi

TINEKE LOOIJENGA, The Runic Inscription of Leţcani Spindle Whorl

GHEORGHE POSTICĂ, Aşezarea Speia – Hişcovo (secolele V-VI d.H.)

VICTOR SPINEI, Aspecte controversate ale contactelor românilor cu turanicii în secolele X-XIII

VLAD GHIMPU, Biserici din Orheiul Vechi (secolele XV-XVII)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FELICIA MONAH, Macroresturi vegetale provenind din staţiuni arheologice din a II-a jumătate a mileniului I î. d. H. şi prima jumătate a mileniului I d.H

CARMEN TARCAN-HRIŞCU, LUMINIŢA BEJENARU, MIRCEA ŞT. UDRESCU, Date arheozoologice privind aşezarea geto-dacică de la Grădiştea (jud. Brăila)

SERGIU HAIMOVICI şi CARMEN TARCAN-HRIŞCU, Unele particularităţi morfologice ale unui craniu de cal descoperit în cetatea geto-dacica de la Butuceni (Republica Moldova)

LUMINIŢA BEJENARU, CARMEN TARCAN-HRIŞCU, Date arheozoologice din aşezarea medievală Siret

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

OBITUARIA