Home
Arheologia Moldovei – 1997 (XX)

Arheologia Moldovei – 1997 (XX)

Arheologia Moldovei, vol. XX, 1997

Editura Academiei Române

Front matter

Virgil Mihailescu-Bîrliba la 60 de ani!

STUDII ŞI MATERIALE

CONSTANTIN ICONOMU şi OCTAVIAN-LIVIU ŞOVAN, Noi descoperiri arheologice ale culturii Corlăteni-Chişinău la Mihălăşeni, jud. Botoşani

SILVIA TEODOR, MIRCEA NICU, STELEA ŢAU, Aşezarea geto-dacică de la Poiana (jud. Galaţi). Obiecte de port şi podoabă (II). Oglinzi, ace, obiecte de os

ION IONIŢĂ, Sondajul arheologic de la Tăcuta (judeţul Vaslui)

COSTEL CHIRIAC, Unele observaţii asupra informaţiilor literar-istorice bizantine privitoare la regiunea Dunării de Jos în secolele V-X

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Cahle de coronament din Moldova (secolele XIV-XV)

MIHAI MANOLE COJOCARU, Apeducte de ceramică din secolele XVIII-XIX descoperite la sud de Iaşi

MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Unele consideraţii cu privire la cercetarea arheologică ieşeană până la primul război mondial

NOTE ŞI DISCUŢII

CONSTANTIN PREDA, „Dosarul stratigrafie” al zonei sacre de la Histria – între realitate şi improvizaţie

TRAIAN BIŢA, Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei?

COSTICĂ ASĂVOAIE, Târgul Sărăţii – un târg disparut?

RODICA POPOVICI, Quelques données sur un pain du XVIIe siècle, découvert à Negreşti-Neamţ

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

ANA-MARIA VLAD, Studiul compoziţiei unui ansamblu de piese de la Siret – 1994

MIRCEA CIUBOTARU, Arheologie şi toponimie. Despre numele de locuri Buda şi Cenuşa/Cenuşăria

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

LISTA ABREVIERILOR