Home
Arheologia Moldovei – 1998 (XXI)

Arheologia Moldovei – 1998 (XXI)

Arheologia Moldovei, vol. XXI, 1998

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

CONSTANTIN ICONOMU, Cercetări arheologice în aşezarea precucuteniană de la Trifeşti-Iaşi

VIOLETA VETURIA TEODORU, Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice in zona est-carpatică în lumina cercetărilor arheologice

SILVIA TEODOR, MIRCEA NICU, STELA ŢAU, Aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galaţi. Unelte, arme, piese de harnaşament şi alte obiecte de fier, bronz, lut ars şi piatră

VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA, Monedele şi ceramica: vasele tezaurelor monetare din Dacia liberă

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Instalaţii de încălzit în locuinţe din mediul rural din Moldova. Secolele XIV-XVII

RODICA POPOVICI, Despre motivele decorative de pe cahlele din secolul al XV-lea descoperite la Borniş, jud. Neamţ

MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Activitatea arheologică ieşeană în perioada dintre cele două războaie mondiale

ION TENTIUC, Siturile din secolele V-VII de la Moleşti-Ialoveni (Republica Moldova)

NOTE ŞI DISCUŢII

LUCREŢIU MIHAILESCU-BIRLIBA, Le statut social des affranchis en Dacie par rapport à leur statut juridique: les affranchissements et les héritages

ALEXANDRU MADGEARU, The Sucidava Type of Buckles and the Relations between the Late Roman Empire and the Barbarians in the 6th Century

COSTEL CHIRIAC, Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Carsium (I )

COSTICĂ ASĂVOAIE, Un disc ornamental din ceramică de la Ţuţora şi semnificaţia sa

GAVRILA SIMION, O locuinţă cu ceramică de factură tătărească descoperită în nordul Dobrogei

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

EUGEN S. TEODOR, Sistemul Compas (II). Subsistemul alfanumeric

LUMINIŢA BEJENARU, Caracterele eto-ecologice şi de răspândire ale speciilor de animale sălbatice din România, în concordanţă cu evoluţia ambientului în prima parte a mileniului II e.n.

MARIA GEB A, ADRIAN VUSATIUC, Metalografia unor piese din fier descoperite Ia Siret in anul 1994

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

ANIVERSARIA

LISTA ABREVIERILOR

SUMARUL NUMERELOR XI-XX

INDEX