Home
Arheologia Moldovei – 1999 (XXII)

Arheologia Moldovei – 1999 (XXII)

Arheologia Moldovei, vol. XXII, 1999

Editura Academiei Române

Front matter

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IAŞI LA A X-A ANIVERSARE

DAN GH. TEODOR, Institutul de Arheologie din Iaşi. Trecut şi prezent (The Institute of Archeology in Iasi. Past and present)

STUDII ŞI MATERIALE

E. T. TSVEK, Vesely Kut, a New Centre of the East Tripolian Culture

MIHAIL VASILESCU, Homer şi dorienii (Homer and the Dorians)

CONSTANTIN ICONOMU, Noi descoperiri arheologice în aşezarea din epoca fierului de la Brădiceşti-Iaşi (II)  (New archaeological discoveries in the Iron Age settlement of Brădiceşti-Iaşi (II)

COSTEL CHIRIAC, Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Carsium (II) (Roman glass vessels discovered at Carsium (II)

CODRIN BENȚA, „Obolul lui Charon” în Dobrogea (Charon’s Obol in Dobruja)

COSTICA ASĂVOAIE, Prima reşedinţă domnească a Ţării Moldovei (The first princely residence of the Mediaeval State of Moldavia)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Cahle cu reprezentări de cavaleri descoperite în Moldova. Secolele XV-XVI (Stove-tiles with depictions of Knights found in Moldavia. 15th -16th century)

MEMORIA ARCHAEOLOGICA

VASILE CHIRICA, Cercetarea arheologică ieşeană în ultimii 50 de ani. Epoca paleolitică (The archaeological research in Iași in the last 50 years. The Paleolithic)

DAN MONAH, Cercetarea ieşeană asupra neo-eneoliticului din Moldova în perioada 1949-1999 (The research of the archaeologists from Iasi on the Neolithic and Chalcolithic periods in Moldavia, between 1949 and 1999)

MARIN DINU, Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (Transition period from the Chalcolithic to the Bronze Age)

MIRCEA PETRESCU-DIMBOVIŢA, Activitatea arheologică ieşeană după cel de-al doilea război mondial: epoca bronzului (The archaeological activity in Iași after the Second World War: the Bronze Age research)

ATTILA LÁSZLÓ, Şcoala arheologică din Iaşi şi cercetarea primei epoci a fierului (The archaeological school in Iasi and the research into the early Iron Age)

SILVIU SANIE, Contribuţia şcolii arheologice ieşene din ultima jumătate a secolului al XX-lea la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice (The contribution of the archaeological school in Iasi (1949-1999) to the knowledge of the Geto-Dacian civilisation)

NOTE SI DISCUŢII

VICU MERLAN, FLORENTIN BURTĂNESCU, ALEXANDRA COMŞA, Un mormânt Jamnaja cu lespede de piatră la Chersăcosu (com. Duda-Epureni, jud. Vaslui) (A Jamnaja grave with capping stone slab in Chersăcosu (Duda-Epureni, Vaslui County)

CONSTANTIN ICONOMU şi MIRCEA NICU, O descoperire din prima epocă a fierului la Tecuci-Galaţi (An Early Iron Age find from Tecuci (Galați County)

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, EUGEN NICOLAE, COSTICĂ ASĂVOAIE, Descoperiri monetare din Moldova (III) (Monetary Discoveries in Moldavia. III)

ROMAN RABINOVICI, Vârfurile de săgeată din fier în Moldova medievală timpurie şi contextul lor cultural-istoric (The iron arrowheads in early medieval Moldavia and their cultural-historical context)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

GERD WEISGERBER, Probleme ale arheologiei mineritului şi arheometalurgiei (Montan-archäologie) (Some issues of the archeology of mining and archaeo- metallurgy)

LUMINIŢA BEJENARU şi CARMEN HRIŞCU, Creşterea animalelor în evul mediu pe teritoriul actual al României: date arheozoologice (Animal breeding in the Middle Ages on the current territory of Romania: archaeo-zoological data)

FELICIA MONAH, Analiza arheobotanică a unui complex menajer gumelniţean din tell-ul de la Hârşova (Archaeo-botanical analysis of a Gumelnița culture household waste feature in the Tell of Hârşova)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)