Home
Arheologia Moldovei – 2000-2001 (XXIII-XXIV))

Arheologia Moldovei – 2000-2001 (XXIII-XXIV))

Arheologia Moldovei, vol. XXIII-XXIV, 2000-2001

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

VASILE CHIRICA şi ILIE BORZIAC, Gravettianul din spaţiul carpato-nistrean (The Gravettian in the Carpathina-Dniester region)

SILVIA TEODOR, MIRCEA NICU, STELA ŢAU, Ceramica din aşezarea geto-dacică de la Poiana, judeţul Galaţi (The pottery of the Getic-Dacian settlement of Poiana, Galați county)

GABRIEL TALMAȚCHI, Monede autonome histriene, tomitane şi callatiene descoperite în Dobrogea (Autonomous Histrian, Tomitan and Callatian coins uncovered in Dobruja)

BUCUR MITREA, VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA, Tezaurul de monede romane de la Bălăneşti (jud. Neamţ) (The hoard of Roman coins uncovered in Bălănești, Neamț county)

SILVIU SANIE, Cercetarea istoriei Romei. Contribuţii ieşene în perioada 1950-2000 (The research in Roman History. Contributions from Iași during 1950-2000)

ION IONIŢĂ, Vase de sticlă romane la dacii liberi (secolele II-III d. Hr.) (Roman glassware at the Free Dacians, 2nd -3rd century AD)

DAN GH. TEODOR, Contribuţiile cercetătorilor ieşeni la cunoaşterea istoriei mileniului I p.Chr. (Contributions of Iași scholars to the knowledge on the 1st millenium AD)

NOTE ŞI DISCUŢII

PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, SERGIU HAIMOVICI, BOGDAN NICULICĂ, Plastica zoomorfă cucuteniană de la Mihoveni – Cahla Morii (Zoomorphic Cucutenian plastic art of Mihoveni – Cahla Morii site)

CONSTANTIN ICONOMU, Noi date arheologice despre judeţul Vaslui rezultate dintr-o donaţie (New archaeological information about Vaslui county, resulting from a donation)

VICTOR COJOCARU, Noi date despre cultul lui Achille în spaţiul nord-vest pontic (New data on the cult of Achilleus in the Northwestern Black Sea region)

CORINA NICOLETA URSACHE, Un depozit de vase din prima epocă a fierului descoperit la Lipovăţ, judeţul Vaslui (A deposit of Early Iron Age pottery uncovered in Lipovăț, Vaslui county) 

CONSTANTIN ICONOMU, Descoperiri arheologice întâmplătoare în comuna Moţca, judeţul Iaşi (Some fortuitous archaeological finds in Moțca commune, Iași county)

VICTOR COJOCARU, Unele consideraţii privind data tratatului dintre Roma şi Callatis (CIL I2 2, 2676) (Some considerations regarding the date of the treaty concluded by Rome and Callatis (CIL I2 2, 2676))

SILVIU SANIE, Fragmente de reliefuri cultuale şi statuete descoperite în aşezarea romană de la Barboşi-Galaţi (Some fragments of cult reliefs and statuettes uncovered in the Roman settlement of Barboși-Galați) 

RIMMA D. BONDAR, SVETLANA A. BULATOVIC, Monede romane de la Orlovka (Roman coins uncovered in Orlovka)

MUGUR ANDRONIC, Sondajul arheologic din aşezarea de secol VI p.Chr. de la Suceava-Iţcani (An exploratory excavation carried out in the 6th century AD settlement of Suceava-Ițcani)

COSTEL CHIRIAC, Un sigiliu bizantin inedit descoperit la Oltina (jud. Constanţa) (A previously unknown Byzantine seal uncovered in Oltina, Constanța county)

GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, EUGENIA POPUŞOI, Monede bizantine descoperite la est de Carpați (Finds of Byzantine coins in the region east of Carpathians)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINAIRE

SERGIU HAIMOVICI, Materiale arheozoologice din siturile de la Brăeşti. Prezentare de caz (Some Archaeo-zoologic finds from the archaeological sites of Brăești)  

SERGIU HAIMOVICI, Studiul arheozoologic al materialului osos din aşezarea hallstattiană timpurie de la Dăneşti (judeţul Vaslui) (The archaeo-zoologic analysis of the bone material found in the Early Hallstatt settlement of Dănești, Vaslui county)

LUMINIŢA BEJENARU, Strategia de exploatare a animalelor domestice în aşezările medievale de pe teritoriul României: date arheozoologice privind selecţia în funcţie de vârstă şi sex (The livestock utilization strategy in the medieval settlements within the territory of Romania: Archaeo-zoological data regarding the selection by age and sex)

LUMINIŢA BEIENARU, Caracteristicile zonale ale şeptelului medieval: date arheozoologice pentru teritoriul României (The regional characteristics of the medieval livestock: Archaeo-zoological data regarding the territory of Romania)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

OBITUARIA

NORME PENTRU PREGĂTIREA MANUSCRISELOR DESTINATE PUBLICĂRII ÎN REVISTA ARHEOLOGIA MOLDOVEI (Recommendations for Authors) 

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)