Home
Arheologia Moldovei – 2002 (XXV)

Arheologia Moldovei – 2002 (XXV)

Arheologia Moldovei, vol. XXV, 2002

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

VASILE CHIRICA, Quelques observations concernant le paléolithique supérieur ancien et récent en Europe est-centrale et occidentale (Some remarks concerning the Ancient and Recent Upper Paleolithic in East-Central and Western Europe) 

CORNELIA-MAGDA MANTU LAZAROVICI, Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni (The Pre-Cucuteni and Cucuteni sanctuaries)

EUGEN SAVA, Materiale din epoca bronzului târziu din aşezarea Mereni (Some Late Bronze Age finds from the settlement of Mereni)

CONSTANTIN ICONOMU, Descoperiri arheologice în aşezarea din epoca fierului de la Brădiceşti-Iaşi (III) (Some archaeological finds in the Iron Age settlement of Brădicești-Iași. III)

SILVIA TEODOR, MIRCEA NICU, Vase şi obiecte miniaturale descoperite în aşezarea geto-dacică de la Poiana (Miniature artifacts and vessels uncovered in the Getic-Dacian settlement of Poiana)

VICTOR COJOCARU, Relaţiile dintre greci şi „barbari” la nordul şi nord-vestul Pontului Euxin reflectate în trei decrete din perioada elenistică (The Greek-„Barbarian” relations in the Nortwestern Pontus region, as illustrated by three Hellenistic decrees)

SILVIU SANIE, Descoperiri mărunte de la Barboşi-Galaţi (I). 1. Un tipar pentru turnare; 2. Fragmente de sticlă policromă (Small finds from Barboși-Galați (I). 1. A casting mold; 2. Fragments of poly-chromatic glassware)

DOREL PARASCHIV, Amfore pontice romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (Roman and Roman-Byzantine Pontic amphorae uncovered in the Lower Danube region)

COSTICĂ ASĂVOAIE, Rolul reşedinţelor domneşti în consolidarea statului moldovenesc (The role of the princely residences in the consolidation of the Moldavian state)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Din nou despre ceramica cenuşie de la Suceava (One more time on the issue of Gray pottery of Suceava)

RODICA POPOVICI, Negoieşti, un village de la zone de Neamţ dans les XIVe – XVIIe siècles (Negoiești, a 14th -17th century village in the region of Neamț)

NUMISMATICĂ ŞI SIGILOGRAFIE

LUCIAN MUNTEANU, Despre descoperirile monetare de tip Koson (On the Koson-type coinage)

COSTEL CHIRIAC, Două sigilii bizantine inedite de la Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea) (Two previously unknown Byzantine seals uncovered in Noviodunum, Isaccea, Tulcea county)

NOTE ŞI DISCUŢII

SILVIU SANIE, Epigrafie-istorie (Epigraphy – History)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

SERGIU HAIMOVICI, AURELIA UNGURIANU, Studiul materialului arheozoologic din situl de la Liveni (sfârşitul Cucutenianului B) (The analysis of the archaeo-zoological finds from the site of Liveni, the end of Cucuteni B culture)

FELICIA MONAH, DAN MONAH, Observaţii asupra buruienăriilor descoperite în aşezările complexului cultural Cucuteni (Some remarks concerning the wild weeds assemblages produced by the excavations of Cucuteni settlements)

LUMINIŢA BEJENARU, Date arheozoologice privind strategia de punere în valoare a unor animale sălbatice în aşezări medievale de pe teritoriul României (Some archaeo-zoological data concerning the wild fauna utilization strategy in the medieval settlements within the territory of Romania)

MARIA GEBA, ANA-MARIA VLAD, Restaurarea unui cadran solar medieval descoperit la Iaşi -Centrul de Afaceri (The restoration of a portable medieval sundial uncovered in the site of Iași-Centrul de Afaceri)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)