Home
Arheologia Moldovei – 2003 (XXVI)

Arheologia Moldovei – 2003 (XXVI)

Arheologia Moldovei, vol. XXVI, 2003

Editura Academiei Române

Front matter

ANIVERSARIA

Dan Gh. Teodor la 70 de ani

Dan Monah la 60 de ani

Vasile Chirica la 60 de ani

Victor Spinei la 60 de ani

STUDII

MIHAIL VASILESCU, Stesichoros şi mitul doric

IULIAN MOGA, Mên, Attis and Mithras in Asia Minor. The enrichment of specific features of lunar-type deities in the Anatolian provinces

CONSTANTIN ICONOMU, COSTEL CHIRIAC, Contribuţii la iconografia Cavalerilor danubieni în Dobrogea (I)

ION IONIŢĂ, Tombes tumulaires pendant l’antiquité tardive et la grande migration des peuples dans l’éspace carpato-dniéstrien

GHEORGHE POSTICĂ, Cetatea Orheiului Vechi în lumina cercetărilor arheologice din anii 1996-2000

PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, SERGIU HAIMOVICI, Elemente animaliere pe cahle descoperite în Moldova

LUDMILA BACUMENCO, Structuri geospaţiale în zona Codrii Orheiului şi raporturile lor cu elementul antropic

MATERIALE

NECULAI BOLOHAN, Recent discoveries belonging to Early/Middle Bronze Age in Central Moldavia

NOTE

ION CORNEL BĂLTEAN, Industria litică cioplită din aşezarea neolitică timpurie de la Şeuşa – „La Cărarea Morii ”

IULIAN MOGA, Divinitatea capadociană Mâ la Roma

NUMISMATICĂ

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Scurt istoric al numismaticii

LUCIAN MUNTEANU, Despre emiterea monedelor de tip koson

VIOREL M. BUTNARIU, Note numismatice (V)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

SERGIU HAIMOVICI, Studiu arheozoologic al materialului găsit în aşezarea de cultură Criş de la Trestiana – zona B

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, DAN BOTEZATU, LINDA ELLIS, SENICA ŢURCANU, Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003)

SORIN AILINCĂI, NICOLAE MIRIŢOIU, ANDREI SOFICARU, O groapă cu oseminte umane atribuită culturii Babadag descoperită în nivelul precolonial de la Orgame (com. Jurilovca, jud. Tulcea)

LUMINIŢA BEJENARU, Date arheozoologice privind tipologia bovinelor crescute în aşezările medievale de pe teritoriul României

DOCUMENTA

MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Din corespondenţa lui Ion Nestor

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR