Home
Arheologia Moldovei – 2004 (XXVII)

Arheologia Moldovei – 2004 (XXVII)

Arheologia Moldovei, vol. XXVII, 2004

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

MIRCEA ANGHELINU, Arta şi religia preistorică în teoria arheologică românească

VASILE CHIRICA, ILIE BORZIAC, Le paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tisa

MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, MARIANA PLEŞA, Consideraţii asupra cronostratigrafiei paleoliticului superior de la Lapoş

DAN MONAH, VASILE COTIUGĂ, OVIDIU COTOI, Construcţii experimentale pentru culturile Precucuteni şi Cucuteni

SILVIU SANIE, Cultele egiptene în Dacia Romană

CONSTANTIN ICONOMU, COSTEL CHIRIAC, Contribuţii la iconografia Cavalerilor danubieni în Dobrogea (II)

DAN APARASCHIVEI, IONEL MATEI, O plăcuţă cu inscripţie din zona Beidaud, jud. Tulcea

VICTOR SPINEI, Generalităţi privind nomadismul ecvestru în extremitatea vestică a Eurasiei în secolele IX-XIII

TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU, Începuturi ale urbanisticii medievale româneşti extracarpatice – secolele XIV-XVI

GHEORGHE POSTICA, Două tunuri de bronz din perioada lui Ştefan cel Mare descoperite în cetatea Orheiului Vechi

VLAD GHIMPU, Inele de argint ale unor boieri moldoveni cu ascendenţă domnească

CRISTIAN NICOLAE APETREI, Terminologia reşedinţelor boiereşti în documentele din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI

NUMISMA TICĂ

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Începutul şi sfârşitul monetăriei dacice

TIBERIUS D. PĂRPĂUŢĂ, Din istoricul cercetării numismatice a Daciei preromane

COSTEL CHIRIAC, CARMEN UNGUREANU, Cius – New roman finds on the Danubian Limes in Schythia (Dobrodja)

LUCIAN MUNTEANU, Aspecte ale circulaţiei monetare în Moldova în secolele XVI-XVII

NOTE ŞI DISCUŢII

DAN MONAH, O stafie bântuie prin Europa: proto-oraşele neolitice

CONSTANTIN ICONOMU, IONEL MATEI, Câteva descoperiri arheologice de mici obiecte în Dobrogea

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

DIANA BINDEA, Studiul biometric asupra resturilor faunistice ale bovinelor domestice descoperite în situri preistorice din Transilvania

FELICIA MONAH, Răspândirea plantelor cultivate în spaţiul carpato-nistrean în mileniile VI-IV î.Hr.

MARIA ŞTIRBU, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea cucuteniană de la Scânteia, jud. Iaşi

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

OMAGIEREA PROFESORULUI ALEXANDRU ZUB

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR