Home
Arheologia Moldovei – 2006 (XXIX)

Arheologia Moldovei – 2006 (XXIX)

Arheologia Moldovei, vol. XXIX, 2006

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA, ATANASIE PREPELIŢĂ, Ecologia şi sinergetica colectivelor umane din spaţiul carpato-nistrean în Paleoliticul superior (The ecology and sinergetics of the human communities in the Carpathins-Dniester region during the Upper Paleolithic) 

GEORGE BODI, Consideraţii privind utilajul litic cioplit din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti – „La Pod” (Some remarks concerning the knapped stone tools uncovered in the Cucutenian settlement of Hoisești – La Pod)

CONSTANTIN ICONOMU, Un mormânt de la sfârşitul primei epoci a fierului de la Pocreaca-Iaşi (A burial dated at the end of Early Iron Age uncovered in Pocreaca-Iași)

DAN APARASCHIVEI, Flaminii municipali şi cultul imperial în provinciile Moesia Inferior şi Moesia Superior (The municipal Flamines and the Imperial cult in the provinces of Moesia Inferior and Moesia Superior)

VLAD VORNIC, Chronology of Sântana de Mureş – Cernjachov Type of Settlement and Necropolis from Budeşti (Republic of Moldova)

FLORIN CURTA, A Contribution to the Study of Bow Fibulae of Werner’s Class IG

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Arme, armuri, piese de harnaşament ilustrate pe cahle descoperite în Moldova. Secolele XV-XVII (Weapons, armor and items of harness depicted on stove tiles uncovered in Moldavia. 15th to 17th centuries) 

MATERIALE

MARIN DINU, Cu privire la toporul cu braţele în cruce descoperit la Pădureni-Huşi (jud. Vaslui) (Some remarks on the cutter mattock found in Pădureni-Huși, Vaslui county)

GEORGE DAN HANCEANU, Primele rezultate din săpăturile arheologice de la Roşiori-Dulceşti (2004) (The first results of the archaeological excavations of Roșiori-Dulcești, of 2004)

NICULINA DINU, Ceramica de tip Milet descoperită la Brăila (The Milet-type pottery uncovered in Brăila)

NOTE ŞI DISCUŢII

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Despre volumul I al noului tratat de istorie a românilor (About the the first volume of the new History of Romanians treatise)

CRISTINA CREŢU, Date generale privind teoria arheologică din fosta URSS (General information regarding the archaeological theory in the former USSR)

VASILE CHIRICA, Opinions concernant l’art et les religions paléolithiques sur la base d’une grande découverte (Some opinions regarding Paleolithic art and religion, on the basis of a major archaeological find)

VASILE CHIRICA, Les plus anciennes peintures paléolithiques d’Italie (The most ancient Paleolithic paintings on the territory of Italy)

CONSTANTIN ICOMOMU, O nouă machetă de ambarcaţiune descoperită în aşezarea cucuteniană de la Pocreaca-Iaşi (A boat model newly uncovered in the Cucutenian settlement of Pocreaca-Iași)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

BOGDAN PETRU NICULICĂ, ILIE COJOCARU, Observaţii privind realizarea unei podoabe descoperite în necropola tumulară de la Adâncata-Imaş (jud. Suceava) (Some remarks concerning the manufacture of a jewelry item uncovered in the barrow cemetery of Adâncata-Imaș, Suceava county) 

GEORGETA MIU, Două cranii trepanate identificate în necropola Monteoru de la Cândeşti (perioada bronzului mijlociu) (Two trepanned  skulls identified in the Middle Bronze Age Monteoru culture cemetery of Cândești)

MARIA ŞTIRBU, Arheozoologia în cercetările întreprinse de Olga Necrasov (Archaeo-zoology within the research carried out by Olga Necrasov)

SERGIU HAIMOVICI, Studiul materialului faunistic descoperit în situl de cultură Noua de la Poşta Elan (jud. Vaslui), corelat cu cel găsit în alte situri (The analysis of animal remins uncovered in the Noua culture site of Poșta Elan, Vaslui county, in correlation to similar finds from other sites)

DIANA BINDEA, Stadiul cercetărilor arheozoologice privind pre- şi protoistoria din Transilvania (The current status of the archaeo-zoological research regarding the Pre- and Protohistory in Transylvania) 

MARIA ŞTIRBU, Paleofauna neolitică de la Ruginoasa (jud. Iaşi) şi unele aspecte ale ocupaţiilor locuitorilor cucutenieni din această aşezare (The Neolithic paleofauna in the site of Ruginoasa, Iași county, and certain occupational aspects regarding the Cucutenian inhabitants of this settlement)

DOCUMENTA

GRIGORE ARBORE POPESCU, Cartografia veneţiană din secolele XIV-XVII şi cunoştinţele privind Dunărea Inferioară şi Marea Neagră (The 14th – 17th century Venetian cartography and the contemporary knowledge on the Lower Danube and the Black Sea) 

ALEXANDRU V. BOLDUR, Elemente de păgânism în credinţele poporului român (Some Pagan elements found in the Romanian popular beliefs)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)