Home
Arheologia Moldovei – 2007 (XXX)

Arheologia Moldovei – 2007 (XXX)

Arheologia Moldovei, vol. XXX, 2007

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII – ÉTUDES

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA CRISTINA NIȚU, MĂDĂLINA FRÂNCULEASA, Considerații preliminare asupra celor mai importante surse de materie primă litică întrebuințată în preistorie pentru realizarea utilajelor (Preliminary remarks on the most important sources of lithic raw material used in Prehistoric tool-making)

OLAF HÖCKMANN, River Navigation in the Cucuteni – Tripol’e Culture?

GEORGE BODI, Considerații preliminare asupra utilajului litic șlefuit din așezarea cucuteniană de la Hoisești – „La Pod” (The Polished Stone Tools Assemblage from Hoisești – „La Pod” Cucuteni Settlement. Preliminary Report)

DAN MONAH, Sarea în preistoria României (Salt in the Prehistory of Romania)

MIHAIL VASILESCU, Études sur la crédibilité d’Hérodote. III. Les stèles de Darius de Thrace (Studies on the Credibility of Herodotus. III. Darius’ Stele of Thrace)

ALEXANDRU MADGEARU, Semnificația purtării crucilor pectorale descoperite la nord de Dunăre în secolele VI-VII (The Significance of 6th-7h Pectoral Crosses Discovered North of the Danube)

VICTOR SPINEI, Episcopia cumanilor. Coordonate evolutive (The Cumans’ Bishopric. Evolution Coordinates)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Éléments vestimentaires représentés sur des carreaux de poêle de la Moldavie médiévale (Items of clothing depicted on stove tiles from medieval Moldavia)

NUMISMATICĂ – NUMISMATIQUE

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Das Geld und die Münze (The money and the coin)

LUCIAN MUNTEANU, ADRIAN POPOVICI, IULIAN LIPOVANU, Addendum la tezaurul monetar de la Iași (2002) (Addendum to the Iași coin hoard of 2002)

NOTE – NOTES

RUXANDRA ALAIBA, Ceramica descoperită în atelierele de olărit de la Trinca – Izvorul lui Luca, raionul Edineț, Republica Moldova. Grupul cultural Horodiștea/Erbiceni-Gordinești-Kasperovka (I) (Pottery found in the potter’s workshops of Trinca – Izvorul lui Luca. The Horodiştea/Erbiceni-Gordineşti-Kasperovka Cultural Group. I)

TRAIAN DIACONESCU, Herodot. Notă filologică privind două probleme controversate (Herodotus. A Philological Note on Two Controversial Issues)

CONSTANTIN ICONOMU, COSTEL CHIRIAC, Descoperiri întâmplătoare din epoca fierului în Dobrogea (Occasional Iron Age Discoveries in Dobrogea)

GEORGE DAN HÂNCEANU, Ceramica bastarnă din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) (Bastarnian Pottery found in the Site of Roșiori-Dulcești, Neamţ County)

VALERIU BANARU, Observații pe marginea unui volum recent privitor la așezarea antică de pe insula Berezan (Some remarks on a recently published book on the Ancient settlement on the Berezan island)

SILVIU SANIE, Descoperiri mărunte la Barboși-Galați (II) (Small finds from Barboși-Galați. II)

VICTOR COJOCARU, „Din estul elenistic în vestul roman”. Observații pe marginea unui volum de studii recent apărut (“From the Hellenistic East to the Roman West”. Remarks on a recently published multi-authored book)

GEORGE BILAVSCHI, IONEL MATEI, Accesorii din metal descoperite în Dobrogea, provenite dintr-o colecție particulară (Metal accesories uncovered in Dobrudja, from a private collection)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES

SERGIU HAIMOVICI, Studiul unui bucraniu fragmentar de bour (bos primigenius) – importanța sa cultică și sistematică (The analysis of a fragmentary bucrane of an aurochs (Bos primigenius) – Its religious and systematic importance)

FELICIA MONAH, Nouvelles déterminations archéobotaniques pour la Roumanie (New archaeobotanical determinations for Romania)

ADRIAN PORUCIUC, Rom. Gard – un vechi germanism și implicațiile sale lingvistice și istorice (Romanian „Gard” – an Old Germanic loan and its linguistic-historical implications)

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE – COMPTES-RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES (Book Reviews)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ – LA VIE SCIENTIFIQUE (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR – LISTE DES ABRÉVIATIONS (List of Abbreviations)