Home
Arheologia Moldovei – 2008 (XXXI)

Arheologia Moldovei – 2008 (XXXI)

Arheologia Moldovei, vol. XXXI, 2008

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

MARIAN COSAC, Evoluţia ideilor privind apariţia paleoliticului superior în România. Un demers istoriografic (The evolution of the ideas on the Emergence of the Upper Palaeolithic in Romania. A historiography approach)

BOGDAN PETRU NICULICĂ, Noi date despre sceptrele cruciforme eneolitice descoperite pe teritoriul Moldovei (New data on the Chalcolithic cruciform scepters uncovered on the territory of Moldavia)

IULIAN MOGA, Le soleil de justice et l’allégorie du chariot céleste (The Sun of Justice and the allegory of the Heavenly Chariot)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Mijloace de iluminat medievale păstrate în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din Suceava (Some medieval lighting equipment stored in the collections of the Bucovina Museal Complex in Suceava)

CONSTANTIN ICONOMU, COSTEL CHIRIAC, Ponduri inedite dobrogene dintr-o colecţie particulară (Previously unknown weights found in Dobrudja, from a Private Collection)

SERGIU MUSTEAŢĂ, Prezenţa monedei bizantine în bazinul Carpaţilor şi la nordul Dunării Inferioare în secolele VIII-IX (The Presence of Byzantine coinage in the Carpathian Basin and in the North of the Lower Danube in the 8th-9th centuries)

MATERIALE

MARIN ROTARU, CRISTIAN ONEL, FLORIN VARVARA, LAURENŢIU URSACHI, O aşezare a faciesului neo-eneolitic Stoicani-Aldeni descoperită la Fruntişeni, judeţul Vaslui (A settlement pertaining to the Stoicani-Aldeni Neo-Eneolithic facies uncovered in Fruntişeni, Vaslui County)

RUXANDRA ALAIBA, SIMINA STANC, Banca Gară, punctul „Şapte Case”, judeţul Vaslui. Locuinţe din secolele III-IV (The site of Banca Gară – „Şapte Case”, Vaslui County. The 3rd – 4th century AD dwellings)

NOTE

IOAN IGNAT, Un topor-ciocan naviform de piatră descoperit la Recia Verbia (com. Dimăcheni, jud. Botoşani) (A boat-shaped axe-hammer discovered in Recia Verbia, Dimacheni com., Botoşani County)

VICTOR COJOCARU, Eine Bibliographie der antiken Stadt Tyras (A bibliography of the Ancient city of Tyras)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

CARMEN MARIAN, Textilele preistorice – coordonate în timp ale vieţii umane (1) (The Prehistoric textiles – Timeframe references for Mankind. 1)

ADRIAN PORUCIUC, Termenul regional românesc „huscă” (sare obţinută prin evaporarea apei sărate), explicat ca vechi germanism (The regional Romanian word „huscă” (Salt Obtained by Evaporation of Salt Water), explained as an Old Germanism)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)

Sumarul numerelor XXI-XXX (General Table of Contents: Issues XXI to XXX)

INDICE DE NUME ŞI AUTORI, INDICE TEMATIC ȘI CRONOLOGIC (Names and Authors Index, Thematic and Chronological Index)