Home
Arheologia Moldovei – 2009 (XXXII)

Arheologia Moldovei – 2009 (XXXII)

Arheologia Moldovei, vol. XXXII, 2009

Editura Academiei Române

Front matter

OMAGIU

Silvia Teodor la moment aniversar (Silvia Teodor on her anniversary) (by Silviu Sanie)

Vasile Chirica la 65 de ani (Vasile Chirica at 65) (by Constantin Iconomu)

STUDII

OLIVIER WELLER, GHEORGHE DUMITROAIA, DOMINIQUE SORDOILLET, ALEXA DUFRAISSE, EMILIE GAUTHIER, ROXANA MUNTEANU, Lunca-Poiana Slatinei (jud. Neamţ): cel mai vechi sit de exploatare a sării din preistoria europeană (Lunca-Poiana Slatinei (Neamt County): the oldest salt exploitation site in the European Prehistory)

VICTOR COJOCARU, Von Byzantion nach Olbia: zur Proxenie und zu den Aussenbeziehungen auf der Grundlage einer Ehreninschrift (From Byzantium to Olbia: On Proxeny and on Foreign relations on the basis of an honorary inscription)

ALEXANDER RUBEL, Romanisierung als theoretisches Forschungsproblem. Vorüberlegungen zu einer rumänischen Romanisierungsdebatte (Romanization as a theoretical research problem. Preliminary considerations on a Romanian debate on Romanization)

GABRIEL MIRCEA TALMAŢCHI, Câteva date noi privind descoperirile monetare de bronz macedonene din Dobrogea (Some new information concerning finds of Macedonian bronze coins in Dobrudja)

VICTOR SPINEI, Cruciuliţele-encolpion cu imaginea individuală a principilor martiri Boris şi Gleb şi unele probleme privind canonizarea lor (Pectoral-reliquary crosses bearing the image of Saints martyrs Boris and Gleb and some issues concerning their canonization)

MATERIALE

DAN APARASCHIVEI, Cercetările arheologice de la (L?)Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea), Sector X (campania 2008) (I) (The archaeological research in (L?)Ibida (Slava Rusă, Tulcea county), Sector X – the 2008 campaign. I)

DAN APARASCHIVEI, GEORGE BILAVSCHI, Date istorice şi arheologice de la Isaccea – Noviodunum (jud. Tulcea). Rezultate preliminare ale cercetărilor din sector Curtină 1 şi 2 (Archaeological and historical data from Isaccea – Noviodunum (Tulcea County). Preliminary results of the archaeology excavation on Sector „Curtina 1 și 2”)

NOTE

DOMINIQUE SACCHI, A propos d’un galet gravé de la grotte de La Salpêtrière (Gard, France) (On an engraved pebble from the Cave of La Salpêtrière, Gard, France)

MUGUR ANDRONIC, Prezenţe ale omului preistoric în Carpaţii Bucovinei (The Presence of Prehistoric man in the mountains of Bukovina)

GEORGE BODI, LOREDANA SOLCAN, Criterii de stabilire a funcţionalităţii vaselor ceramice pe baza analizei pastei. Studiu de caz: ceramica cucuteniană de la Hoiseşti (Some criteria for defining the functionality of pottery by means of Fabric analysis. Case Study: the Cucuteni pottery of Hoiseşti)

GEORGE DAN HANCEANU, Formele şi decorurile fusaiolelor dacice din Moldova (The shapes and decoration of Dacian spindle whorls uncovered in Moldavia)

ALEXANDER RUBEL, „Ritual“ als epistemologisches Problem der (prähistorischen) Archäologie. Religionswissenschaftliche und erkenntnistheoretische Anmerkungen zum Problem urzeitlicher Religionen („Ritual” as an epistemological problem of (prehistoric) archeology. Religious studies and epistemological notes on the problem of prehistoric religions)

IULIAN MOGA, Symbolic Functions of Salt and Related Similes in Oriental Curses and Blessings

COSTEL CHIRIAC, GEORGE NUŢU, Mercurius – Hermes-Thot. O statuetă de bronz din Dobrogea romană (Mercurius-Hermes-Thot. A Bronze Statuette from Roman Dobrudja)

CONSTANTIN ICONOMU, O încuietoare de casetă descoperită la Brădiceşti-Iaşi (A box lock uncovered in Brădiceşti-Iaşi)

ANDREI OPAIŢ, Cilician LR Amphora 1?

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Obiecte antice în medii medievale din Moldova (Ancient artifacts in Medieval environments in Moldavia)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

SERGIU HAIMOVICI, Caracterizarea arheozoologică a unor resturi animaliere găsite în aşezări din neolitic şi eneolitic de pe teritoriul estic al României actuale (Archaeo-zoological Characterization of some animal remains uncovered in Neolithic and Chalcolithic settlements in the present-day Eastern territory of Romania)

ELENA MARIAN şi SERGIU HAIMOVICI Date arheozoologice privind creşterea animalelor în aşezarea geto-dacă de la Brad (jud. Bacău) (Archaeo-zoological data regarding animal husbandry in the La Tène (Getic-Dacian) settlement of Brad, Bacău county)

CARMEN MARIAN, Textilele preistorice. Coordonate în timp ale vieţii umane (2) (The Prehistoric textiles – Timeframe references for Mankind. 2)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

Ion Niculiţă – membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi (Ion Niculiţă – honorary member of the Institute of Archaeology in Iași)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)