Home
Arheologia Moldovei – 2010 (XXXIII)

Arheologia Moldovei – 2010 (XXXIII)

Arheologia Moldovei, vol. XXXIII, 2010

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

VADIM STEPANCHUK, IGOR SAPOZHNIKOV, The Middle and Upper Pleistocene of Ukraine: A Synopsis of Palaeolithic Finds with Special Reference to Patterns of Peopling and Cultural Development

ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA, Paleoliticul mijlociu, paleoliticul superior şi epipaleoliticul-mezoliticul în spaţiul carpato-nistrean

OLEG LEVIŢKI, Complexe hallstattiene târzii cu ceramică lucrată la roată din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”

CONSTANTIN ICONOMU, Două akinakai descoperite la Cozia, judeţul Iaşi

MIHAIL VASILESCU, ΓΑΔΑΤΗС. Observaţii asupra unui antroponim de pe un graffito de la Romula

LUCIAN MUNTEANU, Aspecte metodologice privind descoperirile monetare din aşezările romane

FLORIN TOPOLEANU, Opaiţele de tip „Firmalampen” din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

VLAD VORNIC, Morminte orientate vest-est din necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Brăviceni. Contribuţii la problema răspândirii creştinismului în Gothia

SEVER-PETRU BOŢAN, DOREL PARASCHIV, GEORGE NUŢU, Vase de sticlă romane şi romano­bizantine descoperite în nordul Dobrogei

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Din nou despre ceramica „Hoardei de Aur” din teritoriul dintre Carpaţi şi Prut

RODICA POPOVICI, Cahle cu acvile bicefale în Moldova medievală (secolele XV-XVII)

MATERIALE

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, NIKOLAUS BOROFFKA, Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud. Vaslui şi din Hallstattul timpuriu de la Scânteia, jud. Iaşi

GEORGE NUŢU, COSTEL CHIRIAC, Consideraţii privind câteva piese antice din bronz descoperite în Dobrogea

NOTE

IOAN IAŢCU, O ampulla medievală din colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi

ALEXANDER RUBEL, Strâmtorile Bosfor şi Dardanele: dimensiunea economică-fiscală în perioada bizantină

VICTOR SPINEI, Menţionarea Daciei într-un scurt tratat de geografie din perioada bizantină târzie

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

GEORGE BODI, LOREDANA SOLCAN, Consideraţii asupra unei posibile tipologii funcţionale a formelor ceramice cucuteniene specifice fazei A

ADRIAN PORUCIUC, Observaţii asupra elementului -poris din onomastica tracică

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Omagierea profesorului Gheorghe Postică

Omagierea profesorului Eugen Sava

ANIVERSARIA

OBITUARIA

Lista abrevierilor