Home
Arheologia Moldovei – 2010 (XXXIII)

Arheologia Moldovei – 2010 (XXXIII)

Arheologia Moldovei, vol. XXXIII, 2010

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

VADIM STEPANCHUK, IGOR SAPOZHNIKOV, The Middle and Upper Pleistocene of Ukraine: A Synopsis of Palaeolithic Finds with Special Reference to Patterns of Peopling and Cultural Development

ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA, Paleoliticul mijlociu, paleoliticul superior şi epipaleoliticul-mezoliticul în spaţiul carpato-nistrean (The Middle Paleolithic, the Upper Paleolithic and the Epipaleolitic-Mesolithic in the Carpathians-Dniester region)

OLEG LEVIŢKI, Complexe hallstattiene târzii cu ceramică lucrată la roată din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca” (Late Hallstatt features with wheel-made pottery in the settlement of Trinca “Izvorul lui Luca”)

CONSTANTIN ICONOMU, Două akinakai descoperite la Cozia, judeţul Iaşi (Two dagger-swords (akinakai) uncovered in Cozia, Iaşi county)

MIHAIL VASILESCU, ΓΑΔΑΤΗС. Observaţii asupra unui antroponim de pe un graffito de la Romula (ΓΑΔΑΤΗС. Remarks concerning an anthroponym on a graffito from Romula)

LUCIAN MUNTEANU, Aspecte metodologice privind descoperirile monetare din aşezările romane (Methodological issues concerning the monetary finds in Roman settlements)

FLORIN TOPOLEANU, Opaiţele de tip „Firmalampen” din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (The Firmalampen type of lamps in the Prahova County Museum of History and Archaeology)

VLAD VORNIC, Morminte orientate vest-est din necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Brăviceni. Contribuţii la problema răspândirii creştinismului în Gothia (East-west oriented burials in the Sântana de Mureş-Černjachov cemetery of Brăviceni as evidence for the spreading of Christianity in Gothia)

SEVER-PETRU BOŢAN, DOREL PARASCHIV, GEORGE NUŢU, Vase de sticlă romane şi romano­bizantine descoperite în nordul Dobrogei (Roman and Roman-Byzantine Glassware uncovered in Northen Dobruja)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Din nou despre ceramica „Hoardei de Aur” din teritoriul dintre Carpaţi şi Prut (Again about the „Golden Horde” pottery in the territory between the Carpathians and the Prut)

RODICA POPOVICI, Cahle cu acvile bicefale în Moldova medievală (secolele XV-XVII) (Stove tiles with two-headed eagles in medieval Moldavia, 15th – 17th century)

MATERIALE

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, NIKOLAUS BOROFFKA, Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud. Vaslui şi din Hallstattul timpuriu de la Scânteia, jud. Iaşi (Late Bronze Age finds from Poieneşti, Vaslui county, and Early Hallstatt finds from Scânteia, Iaşi county)

GEORGE NUŢU, COSTEL CHIRIAC, Consideraţii privind câteva piese antice din bronz descoperite în Dobrogea (Some considerations on several bronze artifacts uncovered in Dobruja)

NOTE

IOAN IAŢCU, O ampulla medievală din colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi (A medieval ampulla from the collections of the History Museum of Moldavia, Iaşi)

ALEXANDER RUBEL, Strâmtorile Bosfor şi Dardanele: dimensiunea economică-fiscală în perioada bizantină (The Bosporus and Dardanelles Straits: their economic-fiscal dimension in the Byzantine period)

VICTOR SPINEI, Menţionarea Daciei într-un scurt tratat de geografie din perioada bizantină târzie (The mention of Dacia in a short treatise on geography from the late Byzantine period)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

GEORGE BODI, LOREDANA SOLCAN, Consideraţii asupra unei posibile tipologii funcţionale a formelor ceramice cucuteniene specifice fazei A (Some considerations on a possible functional typology of pottery shapes, specific to Cucuteni A)

ADRIAN PORUCIUC, Observaţii asupra elementului -poris din onomastica tracică (Some remarks on the element -Poris in Thracian onomastics)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

Omagierea profesorului Gheorghe Postică (A homage to professor Gheorghe Postică)

Omagierea profesorului Eugen Sava (A homage to professor Eugen Sava)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

Lista abrevierilor (List of Abbreviations)