Home
Arheologia Moldovei – 2011 (XXXIV)

Arheologia Moldovei – 2011 (XXXIV)

Arheologia Moldovei, vol. XXXIV, 2011

Editura Academiei Române

Front matter

EDITORIAL

VICTOR SPINEI, Arheologia Moldovei la bilanţul unei jumătăţi de secol de la apariţie

SESIUNEA ”TEMPLES AND SANCTUARIES “

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI, Sesiunea ”Temples and Sanctuaries from PPN to Copper Age. Type, Content and Functionality”

VASILE CHIRICA, Elemente de artă religioasă în sanctuarele Paleoliticului superior

GHEORGHE LAZAROVICI, IULIU CRISTI POP, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, SOTE ANGELESKI, Megaliţi în Carpaţii Răsăriteni. Căi spre sanctuarele din natură şi urmele unor aşezări. Studiu de etno-arheologie şi etno-religie

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Peştera Werteba de la Bilcze Zlote

ALEXANDER RUBEL, Sanctuare în lumea germanică şi nordică în epoca fierului

STUDII

MIRCEA BABEŞ, NICOLAE MIRIŢOIU, Practici funerare birituale prelungite în spaţiul carpato-dunărean în secolele V-III a. Chr

SEVER-PETRU BOŢAN, COSTEL CHIRIAC, Consideraţii privind vasele de sticlă edite provenind din aşezările dacice de la est de Carpaţi (secolele II î.Hr. – II d.Hr.)

DAN GH. TEODOR, Consideraţii privind unele aspecte ale etnogenezei româneşti

NUMISMATICĂ

BUCUR MITREA, Monedele descoperite în cetăţuia geto-dacă de la Poiana

ANA BOLDUREANU, LUDMILA BACUMENCO-PÎRNĂU, Un lot de monede medievale şi moderne descoperit la Cetatea Albă. Observaţii preliminare

NOTE

RUXANDRA ALAIBA, La céramique peinte de l’habitat Trinca-Izvorul lui Luca (le district Edineţ, République de Moldavie), le groupe culturel Horodiştea / Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy

ALEXANDRA COMŞA, The Purifying Fire in the Romanian Prehistoric Burials

ATTILA LASZLO, Unele probleme ale epocii bronzului din regiunile est-carpatice. Observaţii pe marginea unei cărţi recente

CRISTINA PARASCHIV-TALMAŢCHI, AUREL STĂNICĂ, Potter’s Marks Appearing on Vessels Discovered in the Settlement of Ostrov – Tulcea County

VASILE DIACONU, Un fragment de fibulă hallstattiană din judeţul Neamţ

BOGDAN PETRU NICULICĂ, Un arheolog bucovinean uitat: profesorul şi conservatorul Heinrich Klauser

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FLORENTINA OLENIUC, LUMINIŢA BEJENARU, Resturi faunistice şi umane descoperite în situl arheologic de la Târgu Neamţ – Dealul Pometea (judeţul Neamţ, România)

ANCA COROLIUC, The Study of the Archaeozoological Material from the Pre-Cucutenian Site at Andrieşeni

SERGIU HAIMOVICI, A Presentation of the Bone Fragments from Two Pits: 72 and 100 Belonging to the Truşeşti – Ţuguieta Settlement – Cucuteni Culture

RECENZII

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Profesorul Ionel Cândea, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi

ANIVERSARIA

OBITUARIA

Norme pentru autori

Lista abrevierilor

Erată