Home
Arheologia Moldovei – 2013 (XXXVI)

Arheologia Moldovei – 2013 (XXXVI)

Arheologia Moldovei, vol. XXXVI, 2013

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

MIRCEA ANGHELINU, Fitting the ladder to the tree: A common sense view on the cognitive evolution of the Pleistocene human lineage

VALENTIN-CODRIN CHIRICA, L’art mobilier du Paléolithique Supérieur en Europe occidentale et méridionale

SENICA ŢURCANU, Cucutenian body ornamenting items: from the raw materials perspective

ALEXANDER RUBEL, Pietate personală şi trăire religioasă. Caracteristicile religiei greceşti plecând de la cultele salutifere

CONSTANTIN ICONOMU, Euctemon – un producător de lucerne la Tomis (I)

MICHEL KAZANSKI, Les fibules germaniques danubiennes dans le contexte slave (VIe siècle)

GEORGE BILAVSCHI, Dinamica economiei agricole din Moldova oglindită în izvoarele veacurilor XIV-XVII

NUMISMATICĂ ŞI SIGILOGRAFIE

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Noi analize şi interpretări privind moneda romană republicană

COSTEL CHIRIAC, Sigilii dobrogene inedite. II

MONICA DEJAN, Un tezaur de monede moldoveneşti de la începutul secolului al XVI-lea în legătură cu înfiinţarea mănăstirii armeneşti „Adormirea Maicii Domnului – Hagigadar” din apropierea oraşului Suceava

LUCIAN MUNTEANU, RODICA POPOVICI, Descoperiri monetare în aşezările rurale medievale de la Borniş, jud. Neamţ (secolele XV-XVII) (I)  

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova. V

MATERIALE

COMELIA-MAGDA LAZAROVICI, Gropile de cult din aşezarea Poieneşti – Măgura/Dealul Teilor

BOGDAN PETRU NICULICĂ, O descoperire de bronzuri uitată: depozitul de la Prisăcăreni (nordul Bucovinei)

GEORGE NUŢU, COSTEL CHIRIAC, Noi bronzuri figurate din Dobrogea

DOREL PARASCHIV, IOAN IAŢCU, The Christian basilica of Ibida. Elements of interior decoration

COSTIN CROITORU, GABRIELA APOSTU, Two medieval axes discovered at Tulucesti (Galaţi County)

RODICA POPOVICI, Cercetări arheologice în aşezarea rurală de la Băiceni (jud. Iaşi)

NOTE

PIERRE NOIRET, Mircea Éliade et la pensée mythique au Paléolithique Supérieur

CĂTĂLIN IULIAN HRIBAN, „Protimisis” şi „sultan-mezat” în peisajul sonor al Moldovei premoderne. Puterea politică si controlul spaţiului urban

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, NICULINA DINU, Un vas „Kraak Wanli” păstrat în colecţia de arheologie medievală a Muzeului Bucovinei din Suceava

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

STAGII DE DOCUMENTARE

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR