Home
Arheologia Moldovei – 2015 (XXXVIII)

Arheologia Moldovei – 2015 (XXXVIII)

Arheologia Moldovei, vol. XXXVIII, 2015

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

Front matter

STUDII – ÉTUDES

VICTOR COJOCARU, Instituția proxeniei în spațiul pontic. Istoricul cercetării [The “Proxenia” in the Black Sea Area. A Survey on the History of Its Research]

FLORIN CURTA, Imaginea vlahilor la cronicarii Cruciadei a IV-a. Până unde răzbate ecoul discuțiilor intelectuale de la Constantinopol? [The Image of the Vlachs from the Chroniclers of the Fourth Crusade. How Far Does the Echo of Constantinopolitan Intellectual Debates Reach?]

GEORGE BILAVSCHI, O analiză a vieții agricole în spațiul est-carpatic în timpul migrațiilor târzii (secolele XI‒XIII): Continuitate ori discontinuitate [A Survey of Agricultural Life in the Eastern Carpathian Area During the Late Migrations (11th – 13th Centuries): Continuity or Discontinuity]

CĂTĂLIN IULIAN HRIBAN, Câteva considerații asupra arheologiei străzii în spațiul urban medieval și premodern al Europei Centrale și de Est [Some Remarks Regarding the Archaeology of Street in the Medieval and Early Modern Urban Environment of Central and Eastern Europe]

NUMISMATICĂ – NUMISMATIQUE / SFRAGISTICĂ – SPHRAGISTIQUE / FALERISTICĂ – PHALÉRISTIQUE

COSTEL CHIRIAC, LUCIAN MUNTEANU, Sigilii dobrogene inedite. III [Inedited Dobruja Seals. III]

GEORGE DAN HÂNCEANU, LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Târgul Romanului (punctual „La Bibliotecă”) [Monetary Finds from the Medieval Town of Roman – „La Bibliotecă”]

LUCIAN MUNTEANU, SEVER-PETRU BOȚAN, AURORA-EMILIA APOSTU, Descoperiri monetare din Moldova. VII [Monetary Finds from Moldavia. VII]

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU, Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași (I) [Medals and Decorations in the Collection of Institute of Archaeology in Iaşi (I)]

MATERIALE – MATÉRIAUX

VASILE CHIRICA, DIANA-MĂRIUCA VORNICU, The Palaeolithic Discoveries from Mitoc – Malu Galben (Romania). The Aurignacian I and I Inferior Layers

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Așezarea cucuteniană de la Cucuteni – Dealul Mănăstirii / La Dobrin [The Cucutenian Settlement of Cucuteni – Dealul Mânăstirii / La Dobrin]

ȘTEFAN HONCU, COSTEL CHIRIAC, Ceramică terra sigillata descoperită la Carsium (Hârșova, jud. Constanța) [Terra Sigillata Pottery Uncovered at Carsium (Hârșova, Constanța County)]

ANITA RAPAN PAPEŠA, A “Limoges” Mount in Eastern Croatia?

STUDII INTERDISCIPLINARE – ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES

CARSTEN MISCHKA, ALEXANDER RUBEL, MIHAELA IACOB, Geomagnetische Prospektion in (L)Ibida (Slava Rusă, kreis Tulcea). Vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe eines gemeinschaftlichen forschungsprojekts des Archäologischen Instituts Iaşi und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen [Geomagnetical Prospection in (L)Ibida (Slava Rusă Tulcea County). Preliminary Results of the First Stage of a Joint Research Project by the Archaeological Institute Iaşi and the Friedrich-Alexander University Erlangen]

MARIANA PROCIUC, VICU MERLAN, Studiu arheozoologic al materialului faunistic din două situri cucuteniene: Crețești – La Intersecție și Lohan – Camping (jud. Vaslui) [Archaeozoological Study of Faunal Remains from two Cucutenian Sites: Crețești-La Intersecție and Lohan-Camping (Vaslui County)]

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE – COMPTES-RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ – LA VIE SCIENTIFIQUE (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR – LISTE DES ABRÉVIATIONS (List of abbreviations)