Home
Arheologia Moldovei online
Arheologia Moldovei – 2018 (XLI)

Arheologia Moldovei – 2018 (XLI)

Arheologia Moldovei, vol. XLI, 2018

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

STUDII

VASILE CHIRICA, CRISTINA CORDOȘ, Matières premières locales et allogènes dans les technocomplexes lithiques de Mitoc-Malu Galben [Local and foreign raw matter in the stone assemblages of Mitoc-Malu Galben]

GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Noi date despre orizontul cultural Sălcuţa IV-Herculane II-III –Cheile Turzii [New data on the Sălcuţa IV-Herculane II-III – Cheile Turzii Cultural horizon]

MARIAN MOCANU, Ceramica de masă din vestul Mării Negre în mediul rural. Sarichioi – Sărătura [West Black Sea tableware in a rural environment. Sarichioi-Sărătura]

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Incineration, inhumation and biritualism

CĂTĂLIN HRIBAN, Considerații geografice privind geneza oraşului medieval în Moldova Centrală [Some geographic remarks regarding the emergence of the medieval towns in Central Moldavia]

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova. X [Numismatic finds in Moldavia. X]

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași (IV) [Medals and decorations in the collections of the Institute of Archaeology in Iași. IV]

MATERIALE

DIANA-MĂRIUCA VORNICU, ANDREI ASĂNDULESEI, DUMITRU BOGHIAN, FELIX-ADRIAN TENCARIU Recent investigations in the Early Chalcolithic settlement of Balș – La Brigadă (Romania)

VASILE DIACONU, Prezenţa unor recipiente de lut legate de exploatarea sării în aşezări ale culturii Cucuteni de la răsărit de Carpaţi [The presence in Cucutenian sites east of the Carpathians of certain clay vessels linked to the exploitation of salt]

LAVINIA GRUMEZA, Fashion by rituals: Rosette glass beads found  in Sarmatian and Sântana de Mureș-Chernyakhov cultures (1st c. BC – 4th c. AD)

ȘTEFAN HONCU, LOREDANA GAFINCU, Descoperiri arheologice efectuate în situl de la Ruginoasa, județul Neamț [Archaeological finds in the site of Ruginoasa, Neamț County]

NOTE ȘI DISCUȚII

ALEXANDRU BERZOVAN, Observații privind câteva fragmente ceramice de tip Vest-Podolian descoperite în cetățile getice de la Stâncești [Some remarks regarding certain West-Podolian-type potsherds uncovered in the Getic fortified sites of Stâncești]

GABRIELA FILIP, O reprezentare a lui Marsyas pe o gemă de la Romula [A depiction of Marsyas on a gem uncovered in Romula]

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FELIX-ADRIAN TENCARIU, STANISLAV ȚERNA, DIANA MĂRIUCA VORNICU, FLORICA MĂȚĂU, ANDREEA VORNICU-ȚERNA, Experimental (re)construction and use of a Late Cucuteni-Trypillia kiln

ADRIAN PORUCIUC, Rom. Baniţă (‘vas de lemn folosit ca măsură pentru cereale’) şi legăturile sale cu familia lexicală a rom. Ban (‘titlu feudal’) [Romanian baniţă (‘a wooden vessel used as measure for grain’) and its connections with the lexical family of Romanian ban (‘feudal title’)]

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2017 (Dan Aparaschivei)

Vizită în Republica Populară Chineză (Cornelia-Magda Lazarovici, Lăcrămioara Stratulat)

OBITUARIA

Hommage à Jacques Tixier (1925-2018) Grand prehistorien et ethnologue des techniques (Foni Le Brun-Ricalens, Yann Potin)

In memoriam Marilena Florescu (27 septembrie 1932 – 23 noiembrie 2017) (Cornelia-Magda Lazarovici)

Prof. em. dr. dres. h.c. Bernhard Hänsel (24.05.1937 – 1.04.2017) (Virgil Mihailescu-Bîrliba)

ABREVIERI (Liste des abréviations – Abbreviations -Abkürzungen)