Home
Arheologia Moldovei online
Arheologia Moldovei – 2019 (XLII)

Arheologia Moldovei – 2019 (XLII)

Arheologia Moldovei, vol. XLII, 2019

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

STUDII

GEORGE BODI, Aspectele regionale ale Culturii Cucuteni faza A din perspectivă statistică. Teorie și studiu de caz asupra variației formei paharelor din cinci așezări [Regional aspects of Phase A of Cucuteni Culture from the point of view of statistics. Theory and case study on the shape variations of tumblers in five sites]

KARL STROBEL, Pseudofakten und Ethnonationalismus am Beispiel der „Geschichte der Daker”: Ein Beitrag zur Dekonstruktion axiomatischer Geschichtsbilder und ihrer Folgen in der Archäologie und Numismatik des Donau- und Balkanraumes [Pseudo-facts and ethno-nationalism as illustrated by „the history of the Dacians”: a contribution to the deconstruction of axiomatic historical images and their effects on the archaeology and numismatics of the Danubian and Balkanic Area]

GEORGE BILAVSCHI, Farming and trading in Medieval Moldavia: The circulation of products based on historical sources.

CĂTĂLIN HRIBAN, Some remarks on the configuration of urban space in the pre-modern town of Iași.

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

NICOLAI BODNARIUC, LILIA DERGACIOVA, MAXIM MORDOVIN, Descoperiri numismatice și arheologice din nordul Bucovinei [Archaeological and numismatic discoveries in Northern Bukovina](I).

LUCIAN MUNTEANU, ANA BOLDUREANU, GEORGE-DAN HÂNCEANU, VASILE URSACHI, “The afterlife” of money. The coins found in the necropolis of Brad (Negri Commune, Bacău County).

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova [Numismatic finds in Moldavia] (XI).

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU, Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași [Medals and decorations in the collection of Institute of Archaeology in Iași] (V).

MATERIALE

VASILE CHIRICA, BOGDAN MINEA, VALENTIN CODRIN CHIRICA, Les grattoirs de Mitoc [The flint scrapers of Mitoc].

DAN APARASCHIVEI, ANGELA SIMALCSIK, ŞTEFAN HONCU, GEORGE BILAVSCHI, LUCIAN MUNTEANU, SEVER BOŢAN, MĂRIUCA VORNICU, BOGDAN MINEA, LUMINIŢA BEJENARU, Noutăţi arheologice din zona bisericii Talpalari din Iaşi [New archaeological finds in the area of Talpalari church in Iasi].

NOTE ȘI DISCUȚII

GEORGE-DAN HÂNCEANU, Locuirea bastarnă de la Roșiori. Plăcuțe decorative de la cățeii de vatră [The Bastarnae level from the Roșiori settlement. Fire-dogs decorative plates].

STUDII INTERDISCIPLINARE

FELIX-ADRIAN TENCARIU, ANDREI ASĂNDULESEI, Recent addenda to the mapping and ethnoarchaeological research of the brine springs from Bistrița-Năsăud county.

ADRIAN PORUCIUC, O necesară reconsiderare a originii cuvântului românesc boier și a boieriei ca instituţie specifică românilor, albanezilor şi slavilor medievali [A necessary reconsideration of the origin of the Romanian term boier and of boyarship as an institution specific to medieval Romanians, Albanians and Slavs] (I).

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2018 (Dan Aparaschivei).

Le Paleolitique Superieur de Roumanie en contexte du Paleolitique Superieur Européen, Colloque International, Iași, 8-10 mai, 2019. (Cristina Cordoș).

OBITUARIA

Prof. Dr. Peter Robert Franke  (2. 11. 1926 – 30. 12. 2018) (Virgil Mihailescu-Bîrliba).

ABREVIERI (Liste Des Abréviations – Abbreviations -Abkürzungen).