Home
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis

Bibliotheca Archaeologica Iassiensis

Seria BAI a fost coordonată în diferite perioade de acad. Mircea Petrescu-Dâmbovița, dr. Vasile Chirica, prof. univ. dr. Victor Spinei mca și dr. Virgil Mihailescu-Bîrliba și publică studii monografice extinse din domeniul arheologiei și istoriei, care tratează aria geografică dintre Carpați, Nistru și Marea Neagră. Seria este deschisă cu precădere colaboratorilor din afara Institutului

I/1987: La civilisation de Cucuteni en contexte européen.

II/1987: La genèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie.

III/1989: V. Chirica, The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians.

IV/1991: Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen.

V/1996: V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestre et la Tissa.

VI/1996: C.-V. Chirica, Arta si religia paleoliticului superior in Europa Centrala si Răsăriteană.

VII/1996: T. Arnaut, R. Ursu-Naniu, Vestigii getice din cea de a doua epoca a fierului in interfluviul pruto-nistrean.

VIII/1996: D. Gh. Teodor, Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI.

IX/1996: I. Tentiuc, Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI-XIII.

X/1996: V. Spinei, Ultimele valuri migratoare la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos.

XI/2001: V. Chirica, Gisements paléolithiques de Mitoc. Le Paléolithique supérieur de Roumanie à la lumière des découvertes de Mitoc.

XII/2003: V. Chirica, D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii. Vol. I, Paleolitic-Mezolitic; Vol. II, Neolitic-Eneolitic.

XIII/2004: V. Chirica, D. Aparaschivei, Institutul de Arheologie Iaşi.

XIV/2005: V.Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique inférieur et moyen entre le Dniestre et la Tissa.

XV/2005: V. Mihailescu – Bîrliba, Numismatica, vol. I

XVI/2005 a : D. Floareş, Fortificaţiile Ţării Moldovei din secolele XIV-XVII.

XVI/2006: V. Chirica, O. L. Şovan, Civilisations préhistoriques et protohistoriques de la zone du Prut Moyen.

XVII/2006: Gh. Postică, Orheiul Vechi. Cercetările arheologice . 1996 – 2001.

XVIII/ 2006: L. Bacumenco, Ţinutul Orheiului în secolele XV-XVI.

XIX/ 2007: I. Borziac, V. Chirica, A. David, L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique – dniestréen. Le gisement Climăuţi II.

XX/2008: V. Chirica, M. Văleanu, Umanizarea taurului celest.

XXI/2009: S. Ţurcanu, Industria litică cioplită, din neoliticul Moldovei.

XXII/2009: V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa.

XXIII/2010: V. Chirica, G. Bodi (ed.), Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului  carpato-nistrean, volum de studii, dedicat memoriei dr. doc. Ilie Borziac.

XXIV/2011: V. Chirica, G. Bodi, Contribuţii la crearea unui sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arheologic al spaţiului carpato-nistrean. Staţiuni paleolitice între Carpaţii Orientali şi Nistru.

XXV/2014: V. Chirica, Valentin-Codrin Chirica, G. Bodi, La Vallée du Prut Moyen – entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie géologique et habitats paléolithiques.

XXVI/2016: V. Chirica, Valentin-Codrin Chirica, G. Bodi, Viață și moarte în Paleoliticul superior, Epipaleoliticul și Mezoliticul Europei. Spiritualitatea înmormântărilor, ed. a II-a,  Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște.

XXVII/2016: V. Chirica, Cristian Ichim (éd.), Les Aurignaciens. Leur création matérielle et spirituelle. Actes du  Coll. Int., organisé  à Iasi, 28-31 Janvier 2016, sous la dir. de V. Chirica.

XXVIII/2017: Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, Le Gisement Paleolithique de Mitoc-Malu Galben. La classification du Patrimoine archéologique mobil, Ed. PIM, Iași.