Home
External Relations of the Pontic Greek Cities, the Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary Approach

External Relations of the Pontic Greek Cities, the Hellenistic and Roman Times: a Multidisciplinary Approach

Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară

Sursa de finanţare CNCS-UEFSCDI, Proiecte de cercetare exploratorie

Perioada de derulare: 2011-2014

Responsabil: Dr. Victor Cojocaru

Personal implicat în proiect – 14 membri, dintre care următorii din cadrul Institutului de Arheologie:

 

           Dr. Victor Cojocaru (director de proiect)

           Dr. Costel Chiriac

           Dr. Andrei Opaiţ

           Dr. George Bilavschi

           Dr. Lucian Munteanu

           Dr. Adrian Poruciuc

 

Rezultate obţinute:

În cadrul proiectului, în 2012 au fost organizate două manifestări ştiinţifice naţionale, s-au derulat 9 deplasări externe şi 10 interne pentru documentare, s-au susţinut 18 comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au fost publicate 16 studii, 2 recenzii şi a fost predat la tipar un volum cuprinzând rezultatele parţiale ale membrilor proiectului; realizată şi completată pagina web a proiectului: www.ponticgreekcities.ro.