Home
Religie și artă în civilizația Cucuteni-Tripolie

Religie și artă în civilizația Cucuteni-Tripolie

Sursa de finanţare CNCS-UEFISCDI

Perioada de derulare: 2011-2014

Responsabil: Dr. Dan Monah

Personal implicat în proiect – 5 membri, dintre care unul implicat în proiect din cadrul Institutului de Arheologie;

Dr. Dan Monah (director proiect)

Rezultate obţinute: Nr. pagini / articole / capitole / programe etc.

În cadrul proiectului, în anul 2012, a fost publicat volumul Dan Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, ediția a II-a revizuită și adăugită (eds. D. Garvăn and Gh. Dumitroaia), Editura Constatin Matasă, Piatra-Neamț, 2012, ISBN 978-973-7777-20-1, 554 pagini;

Au fost publicate trei studii în actele unor colocvii internaționale:

Dan Monah, L’approvisionnement en sel des tribus chalcolithiques sédentaires et des tribus des steppes du Nord de la Mer Noire, in V. Nikolov and K. Bacvarov (eds.), Salt and gold: the role of salt in prehistoric Europe, Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, ISBN 978-954-400-695-2, p. 127–141 (extract).

Vasile Cotiugă, Ion Sandu, Viorica Vasilache, Nicolae Ursulescu, Atypical local accumulation of calcium carbonate deposits in prehistoric ceramics during underground lying, in V. Cotiugă and Ș. Caliniuc (eds.), Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress, 10–11 June 2011, Iaşi, Romania, BAR International Series 2433, Oxford, Archaeopress, 2012, ISBN 978-1-4073-1032-9, p. 209–214 (full article; table of contents).

Daniela Domnișoru, Mirela Praisler, Nicolae Buzgar, Vasile Cotiugă, Chemometric software designed for the identification of Cucuteni ceramics by Raman spectroscopy, in V. Cotiugă and Ș. Caliniuc (eds.), Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress, 10–11 June 2011, Iaşi, Romania, BAR International Series 2433, Oxford, Archaeopress, 2012, ISBN 978-1-4073-1032-9, p. 221–228 (full article; table of contents).

Au fost susținute șase comunicări la manifestări științifice internaționale și alte șase la manifestări științifice naționale.

A fost realizată pagina web a proiectului www.cucuteniar.ro