Home
Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic: perspective naţionale şi internaţionale

Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic: perspective naţionale şi internaţionale

Proiect susţinut financiar de CNCS-UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0610

Director proiect: dr. Sergiu Musteață

 

 

Patrimoniul arheologic ne ajută să definim vârsta şi originea culturii, istoriei şi tradiţiilor unui popor, ale unei ţări sau ale unui anumit spaţiu cultural în raport cu alte popoare şi state. Astăzi, vestigiile arheologice au depăşit limitele înguste ale patrimoniului unui stat sau popor, devenind un bun al întregii umanităţi, care necesită atitudini corespunzătoare. Din 1989 România a realizat mai multe acţiuni pentru dezvoltarea unei societăţi democratice şi construirea unui cadru normativ în corespundere cu aspiraţiile ei europene. Dar, şirul de probleme politice, economice şi sociale întâmpinate de România în ultimii douăzeci de ani afectează cele mai sensibile domenii, printre care se numără şi protecţia patrimoniului cultural, în general, şi a celui arheologic, în special. De aceea, considerăm ca fiind oportună şi utilă evaluarea domeniului protejării patrimoniului arheologic din România în comparaţie cu alte state europene.

Scop şi obiective

Scopul proiectului este analiza politicilor de protecţie a patrimoniului arheologic din România în comparaţie cu situaţia din acest domeniu din alte state europene.

Obiective:

1. Evaluarea cadrului legal al protecţiei patrimoniului arheologic din România, care să cuprindă atât responsabilităţile, cât şi penalităţile pentru încălcările în acest domeniu

2. Analiza managementului patrimoniului arheologic din România şi a eficienţei lui în comparaţie cu cel din alte state europene

3. Discutarea noilor tendinţe în protecţia şi managementul patrimoniului arheologic din statele UE

4. Prezentarea experienţei României în acest domeniu colegilor din alte ţări în cadrul evenimentelor academice internaţionale

5. Elaborarea unei liste de sugestii şi soluţii adresată oficialităţilor statului pentru îmbunătăţirea managementului patrimonial arheologic din România.

Pagina web a proiectului: http://archaeoheritage.ro/