Home
Activitate de voluntariat în Biblioteca Institutului

Activitate de voluntariat în Biblioteca Institutului

Biblioteca Institutului de Arheologie anunță deschiderea programului de voluntariat

 

Biblioteca Institutului de Arheologie al Academiei Române – Iaşi dispune de un număr insuficient de angajaţi în raport cu numărul de unităţi bibliografice şi cerinţele tot mai complexe ale acestei profesii în era informaţională.

În consecinţă, suntem oricând deschişi faţă de persoanele care doresc şi sunt în măsură să participe la unele activităţi ale bibliotecii:

 • Curăţenie şi întreţinere în sala de lectură şi depozite,
 • Relocare / Compactare fonduri,
 • Legare pachete cu publicaţii pentru transfer, casare, legătorie şi întocmire liste aferente, 
 • Întocmire liste de publicaţii (dublete, donaţii diverse, etc.),
 • Verificări parţiale ale unor publicaţii,
 • Transcrierea numărului de inventar la paginile de control ale publicaţiilor vechi,
 • Prelucrarea primară a documentelor: sortare, întocmire liste, îndosariere,
 • Pregătirea publicaţiilor pentru evidenţă (aplicare etichete pentru cote pe coperte, ştampilarea publicaţiilor pe coperta 2 şi pagina de titlu),
 • Catalogare sumară,
 • Lipirea pe carte a etichetei de cod de bare şi verificarea codului cu cititorul mobil în baza de date,
 • Scanări şi fotocopieri diverse (cuprinsuri, coperte, etc.),
 • Traduceri ale titlurilor publicaţiilor în limbi vechi şi limbi mai puţin cunosute (maghiară, poloneză, japoneză, chineză, arabă, etc.),
 • Asistenţă în descifrarea însemnărilor cu caractere chirilice de pe cărţile româneşti vechi,
 • Acţiuni de promovare (distribuire pliante, lipire afişe, etc.),
 • Suport pentru realizarea unor evenimente culturale.

Acte necesare înscrierii în activităţi de voluntariat (descarcă aici):

 • Formular de înscriere adulţi (descarcă aici) / minori (descarcă aici),
 • Copie după cartea de identitate/certificat de naştere a candidatului,
 • Copii după actele de studii,
 • Adeverinţe de elev/student/salariat/cupon de pensie,
 • O recomandare de la locul de muncă sau de la unitatea de învăţământ (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei),
 • Curriculum vitae,
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că voluntarul este apt pentru acţiune de voluntariat şi nu se află în evidenţă cu boli cronice sau psihice.

Persoană de contact: Mihaela Cazacu-Davidescu, cazacu@uaic.ro