Home
Arheologia Moldovei online
Arheologia Moldovei – 2017 (XL)

Arheologia Moldovei – 2017 (XL)

Arheologia Moldovei, vol. XL, 2017

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

Front matter

STUDII

VASILE CHIRICA, BOGDAN MINEA, Mitoc-Malu Galben – Le niveau IV Gravettien. Ateliers de taille du silex. Éléments de technologie et de typologie lithique (Mitoc-Malu Galben – The 4th Gravettian level. Flint knapping workshops. Elements of stone technology and typology)

DAN APARASCHIVEI, Fibule din secolele II-IV p. Chr. din complexul de fortificaţii Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea) (2nd – 4th century AD Fibulae from the fortified complex of Ibida, Slava Rusă, Tulcea county)

LIA BĂTRÎNA, ADRIAN BĂTRÎNA, GHEORGHE SION, O locuinţă de meşteşugar fierar din secolul al XV-lea descoperită la Baia, jud. Suceava (A 15th century blacksmith’s dwelling uncovered in Baia, Suceava county)

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova. IX (Numismatic finds in Moldavia. IX)

IRINA KARASHEVICH, ANA BOLDUREANU, LILIA DERGACIOVA, Un lot de monede descoperite la Cetatea Albă, din colecţia Institutului de Arheologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei din Kiev (A batch of coin finds from the fortress of Bilhorod on Dniester, in the collection of the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kiev)

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU, Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași (III) (Medals and decorations in the collections of the Institute of Archaeology in Iași. III)

MATERIALE

ALEXANDRU GAFINCU, O matriță pentru turnat bronzuri descoperită în podișul Sucevei (A bronze casting die uncovered in the Suceava Plateau)

ALEXANDRU BERZOVAN, DUMITRU BOGHIAN, SERGIU-CONSTANTIN ENEA, Considerații preliminare referitoare la descoperirile getice din stațiunea de la Gănești – Tironu (comuna Ion Neculce, jud. Iași) (Preliminary considerations regarding the Getic discoveries from Gănești – Tironu archaeological site, Ion Neculce commune, Iași county)

COSTEL CHIRIAC, Despre câteva fragmente vitrice de epocă romană timpurie de la Ibida (Slava Rusă), județul Tulcea (Several Early Roman glass fragments uncovered on the site Ibida, Slava Rusă, Tulcea county)

ANDREI OPAIŢ, Amforele descoperite în necropolele de la Braniște și Tîrzia (Amphorae uncovered within the cemeteries of Braniște and Tîrzia)

GEORGE BILAVSCHI, Câteva tipuri de pipe din lut din Dobrogea şi Moldova (Several clay pipes types from Dobruja and Moldavia)

NOTE ȘI DISCUȚII

LAVINIA GRUMEZA, „Archäologie zwischen Römern und Barbaren”. Observații pe marginea unui volum de studii recent apărut („Archäologie zwischen Römern und Barbaren”. Some remarks on a recently issued volume of studies)

ȘTEFAN HONCU, SERGIU-CONSTANTIN ENEA, DUMITRU BOGHIAN, Amfore romane aflate în colecția Muzeului școlar al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos (jud. Iași) (Roman Amphorae in the Ion Neculce Highschool Museum of Târgu Frumos, Iași county)

ERGÜN LAFLI, MAURIZIO BUORA, Byzantine ceramics in the museum of Bursa

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

COSTEL CHIRIAC, ANGELA SIMALCSIK, Observații antropologice în legătură cu complexul monahal de la Dumbrăveni, jud. Constanța (Anthropological remarks pertaining to the monastical complex of Dumbraveni, Constanta county)

ADRIAN PORUCIUC, Un sistem juridic-administrativ de origine veche germanică reflectat într-o familie lexicală românească (ban, bănat, băni, bănui, bântui) (II) (A juridical-administrative system of old germanic origin as reflected in a romanian lexical family (ban, bănat, băni, bănui, bântui) (II)

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

DAN APARASCHIVEI, Activitatea știinţifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2016

ANIVERSARIA

Virgil Mihailescu-Bîrliba la 80 de ani (L. Munteanu)

OBITUARIA

Alexandru Vulpe (16.06.1931 – 9.02.2016)

Ioan Mitrea (4.04.1937 – 21.07.2017)

ABREVIERI (Liste des abréviations – Abbreviations -Abkürzungen)