Home
Arheologia Moldovei online
Arheologia Moldovei – 2019 (XLII)

Arheologia Moldovei – 2019 (XLII)

Arheologia Moldovei, vol. XLII, 2019

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

Front matter

STUDII

GEORGE BODI, Aspectele regionale ale Culturii Cucuteni faza A din perspectivă statistică. Teorie și studiu de caz asupra variației formei paharelor din cinci așezări [Regional aspects of Phase A of Cucuteni Culture from the point of view of statistics. Theory and case study on the shape variations of tumblers in five sites]

KARL STROBEL, Pseudofakten und Ethnonationalismus am Beispiel der „Geschichte der Daker”: Ein Beitrag zur Dekonstruktion axiomatischer Geschichtsbilder und ihrer Folgen in der Archäologie und Numismatik des Donau- und Balkanraumes [Pseudo-facts and ethno-nationalism as illustrated by „the history of the Dacians”: a contribution to the deconstruction of axiomatic historical images and their effects on the archaeology and numismatics of the Danubian and Balkanic Area]

GEORGE BILAVSCHI, Farming and trading in Medieval Moldavia: The circulation of products based on historical sources

CĂTĂLIN HRIBAN, Some remarks on the configuration of urban space in the pre-modern town of Iași

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

NICOLAI BODNARIUC, LILIA DERGACIOVA, MAXIM MORDOVIN, Descoperiri numismatice și arheologice din nordul Bucovinei [Archaeological and numismatic discoveries in Northern Bukovina](I)

LUCIAN MUNTEANU, ANA BOLDUREANU, GEORGE-DAN HÂNCEANU, VASILE URSACHI, “The afterlife” of money. The coins found in the necropolis of Brad (Negri Commune, Bacău County)

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova [Numismatic finds in Moldavia] (XI)

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU, Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași [Medals and decorations in the collection of Institute of Archaeology in Iași] (V)

MATERIALE

VASILE CHIRICA, BOGDAN MINEA, VALENTIN CODRIN CHIRICA, Les grattoirs de Mitoc [The flint scrapers of Mitoc]

DAN APARASCHIVEI, ANGELA SIMALCSIK, ŞTEFAN HONCU, GEORGE BILAVSCHI, LUCIAN MUNTEANU, SEVER BOŢAN, MĂRIUCA VORNICU, BOGDAN MINEA, LUMINIŢA BEJENARU, Noutăţi arheologice din zona bisericii Talpalari din Iaşi [New archaeological finds in the area of Talpalari church in Iasi]

NOTE ȘI DISCUȚII

GEORGE-DAN HÂNCEANU, Locuirea bastarnă de la Roșiori. Plăcuțe decorative de la cățeii de vatră [The Bastarnae level from the Roșiori settlement. Fire-dogs decorative plates]

STUDII INTERDISCIPLINARE

FELIX-ADRIAN TENCARIU, ANDREI ASĂNDULESEI, Recent addenda to the mapping and ethnoarchaeological research of the brine springs from Bistrița-Năsăud county

ADRIAN PORUCIUC, O necesară reconsiderare a originii cuvântului românesc boier și a boieriei ca instituţie specifică românilor, albanezilor şi slavilor medievali [A necessary reconsideration of the origin of the Romanian term boier and of boyarship as an institution specific to medieval Romanians, Albanians and Slavs] (I)

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE

Isabel CÁCERES, Isabel EXPÓSITO, Marta FONTANALS, M. Gema CHACÓN, Josep Maria VERGÈS (eds.), Experimental Archaeology: from research to society. Proceedings of the 5th International Congress of Experimental Archaeology. 25th – 27th October, 2017 – Tarragona (Spain) – Butlletí Arqueològic, 40, 2018 (Diana Măriuca Vornicu)

Johannes MÜLLER, Robert HOFMANN, Wiebke KIRLEIS, Stefan DREIBRODT, René OHLRAU, Lennart BRANDTSTÄTTER, Marta DAL CORSO, Welmoed OUT, Knut RASSMANN, Natalia BURDO, Mykhailo VIDEIKO, Maidanetske 2013. New excavations at a Trypillia Mega-site, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa. Studia na Pradziejami Europy Środkowej 16, in Kommission bei Dr. Rudolph Haabelt GmbH, Bonn, 2017, ISBN 978-3-7749-4018-5, 174 p. (Diana Măriuca Vornicu)

International Journal of Eurasian Studies (欧亚学刊), 15, Beijing, 2016, editors in chief Yu Taishan & Li Jinxiu, english editor Bruce Doar (Dan Aparaschivei)

Alina STREINU, Vase antice de sticlă din colecția ”Maria și Dr. George Severeanu”, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2019, 264 p., din care 50 de planșe. (Sever-Petru Boțan)

Moshe IDEL, Experiența mistică la Abraham Abulafia, Iași, Editura Polirom, 2019, 246 p. (Constantin-Emil Ursu)

Iurie STAMATI, The Slavic Dossier. Medieval archaeology in the Soviet Republic of Moldova: between State Propaganda and Scholarly Endeavor, translated by Ruxandra Iuliana Petrinca, Brill, Leiden-Boston, 2019, 310 p. (Ludmila Bacumenco-Pîrnău)

Costin CROITORU, Valea Mărului. Contribuții arheologice și documentare (I), Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 284 p. (George-Dan Hânceanu)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2018 (Dan Aparaschivei)

Le Paleolitique Superieur de Roumanie en contexte du Paleolitique Superieur Européen, Colloque International, Iași, 8-10 mai, 2019. (Cristina Cordoș)

OBITUARIA

Prof. Dr. Peter Robert Franke  (2. 11. 1926 – 30. 12. 2018) (Virgil Mihailescu-Bîrliba)

ABREVIERI (Liste Des Abréviations – Abbreviations -Abkürzungen)