Home
Arheologia Moldovei – 2011 (XXXIV)

Arheologia Moldovei – 2011 (XXXIV)

Arheologia Moldovei, vol. XXXIV, 2011

Editura Academiei Române

Front matter

EDITORIAL

VICTOR SPINEI, Arheologia Moldovei la bilanţul unei jumătăţi de secol de la apariţie (Arheologia Moldovei – A Report Half a Century after the First Issue)

SESIUNEA ”TEMPLES AND SANCTUARIES “

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI, Sesiunea ”Temples and Sanctuaries from PPN to Copper Age. Type, Content and Functionality”

VASILE CHIRICA, Elemente de artă religioasă în sanctuarele Paleoliticului superior (Elements of religious art in the sanctuaries of the Upper Paleolithic)

GHEORGHE LAZAROVICI, IULIU CRISTI POP, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, SOTE ANGELESKI, Megaliţi în Carpaţii Răsăriteni. Căi spre sanctuarele din natură şi urmele unor aşezări. Studiu de etno-arheologie şi etno-religie (Megaliths in the Eastern Carpathians Mountains. Routes to sanctuaries in nature and traces of settlements. A study in Ethno-Archaeology and Ethno-Religion)

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Peştera Werteba de la Bilcze Zlote (The Werteba Cave of Bilcze Złote)

ALEXANDER RUBEL, Sanctuare în lumea germanică şi nordică în epoca fierului (Sanctuaries in the Germanic and Nordic world during Iron Age)

STUDII

MIRCEA BABEŞ, NICOLAE MIRIŢOIU, Practici funerare birituale prelungite în spaţiul carpato-dunărean în secolele V-III a. Chr (Bi-ritual funerary practices extended in the Carpathian-Danubian region during 5th-3rd century BC)

SEVER-PETRU BOŢAN, COSTEL CHIRIAC, Consideraţii privind vasele de sticlă edite provenind din aşezările dacice de la est de Carpaţi (secolele II î.Hr. – II d.Hr.) (Some considerations regarding some previously published glassware found in the East-Carpathian Dacian settlements (2nd century B.C. – 2nd century AD)

DAN GH. TEODOR, Consideraţii privind unele aspecte ale etnogenezei româneşti (Some remarks on certain aspects of Romanian ethnogenesis)

NUMISMATICĂ

BUCUR MITREA, Monedele descoperite în cetăţuia geto-dacă de la Poiana (Coins found in the Getic-Dacian Citadel of Poiana)

ANA BOLDUREANU, LUDMILA BACUMENCO-PÎRNĂU, Un lot de monede medievale şi moderne descoperit la Cetatea Albă. Observaţii preliminare (A group of medieval and modern coins uncovered in Cetatea Albă. Preliminary Notes)

NOTE

RUXANDRA ALAIBA, La céramique peinte de l’habitat Trinca-Izvorul lui Luca (le district Edineţ, République de Moldavie), le groupe culturel Horodiştea / Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy (The painted pottery of Trinca-Izvorul lui Luca settlement (Edineț county, Republic of Moldova), pertaining to the Horodiştea / Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy cultural group)

ALEXANDRA COMŞA, The Purifying Fire in the Romanian Prehistoric Burials

ATTILA LASZLO, Unele probleme ale epocii bronzului din regiunile est-carpatice. Observaţii pe marginea unei cărţi recente (Some problems of the Bronze Age in the East-Carpathian regions. Comments on a recent book)

CRISTINA PARASCHIV-TALMAŢCHI, AUREL STĂNICĂ, Potter’s Marks Appearing on Vessels Discovered in the Settlement of Ostrov – Tulcea County

VASILE DIACONU, Un fragment de fibulă hallstattiană din judeţul Neamţ (A fragment of a Hallstatt  fibula found in Neamţ county)

BOGDAN PETRU NICULICĂ, Un arheolog bucovinean uitat: profesorul şi conservatorul Heinrich Klauser (A forgotten Bukovinian archaeologist: teacher and conservator Heinrich Klauser)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FLORENTINA OLENIUC, LUMINIŢA BEJENARU, Resturi faunistice şi umane descoperite în situl arheologic de la Târgu Neamţ – Dealul Pometea (judeţul Neamţ, România) (Animal and human remains found in the archaeological site of Târgu Neamţ-Dealul Pometea, Neamţ County, Romania)

ANCA COROLIUC, The Study of the Archaeozoological Material from the Pre-Cucutenian Site at Andrieşeni

SERGIU HAIMOVICI, A Presentation of the Bone Fragments from Two Pits: 72 and 100 Belonging to the Truşeşti – Ţuguieta Settlement – Cucuteni Culture

RECENZII (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

Profesorul Ionel Cândea, membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi (Professor Ionel Cândea, Honorary member of the Institute of Archaeology in Iasi)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

Norme pentru autori (Instructions for Authors)

Lista abrevierilor (List of Abbreviations)

Erată (Errata)