Home
Arheologia Moldovei – 2012 (XXXV)

Arheologia Moldovei – 2012 (XXXV)

Arheologia Moldovei, vol. XXXV, 2012

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, LEIF STEGUWEIT, Not that Original after All: the Chrono-Cultural Framework of the Upper Paleolithic on the Bistriţa Valley (Northeastern Romania)

VASILE CHIRICA, GEORGE BODI, VALENTIN-CODRIN CHIRICA, Teme iconografice, reprezentate în creaţia artistică preistorică (Iconographic themes represented in Prehistoric artistic creation)

CONSTANTIN PREOTEASA, Considérations relatives à un certain type d’artéfacts de culte découverts dans des établissements appartenant au complexe culturel Precucuteni – Cucuteni (Considerations regarding a certain type of religious artifacts uncovered in settlements pertaining to the Precucuteni – Cucuteni cultural complex)

DUMITRU D. BOGHIAN, Unele consideraţii asupra vaselor cucuteniene antropomorfe şi antropomorfizate (Some considerations regarding the Cucutenian anthropomorphic and anthropomorphized vessels)

SEVER-PETRU BOŢAN, MARIAN MOCANU, Despre paharele decorate cu „muguri de lotus” (tip Isings 31) descoperite în Dobrogea romană (Some remarks concerning glass beakers decorated with “Lotus-buds” (Isings type 31) uncovered in Roman Dobruja)

RODICA POPOVICI, LUCIA MINODORA MÂŢĂ, Cahle ornamentate cu motive decorative mai puţin cunoscute: leul, dragonul şi cavalerul (Stove tiles decorated with less known ornamental motives: the Lion, the Dragon and the Knight)

NUMISMATICĂ

LUCIAN MUNTEANU, RODICA POPOVICI, Descoperiri monetare din aşezarea rurală medievală de la Negreşti „Dolheşti”, jud. Neamţ (secolele XV-XVII) (Coin finds from the rural medieval settlement of Negreşti “Dolheşti”, Neamţ county, 15th – 17th century)

LUCIAN MUNTEANU, CRISTIAN ONEL, Descoperiri monetare din Moldova. IV (Numismatic finds in Moldavia. IV)

MATERIALE

CONSTANTIN ICONOMU, Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea Cucuteni A3 de la Pocreaca-Iaşi (The results of the archaeological investigations in the Cucuteni A3 settlement of Pocreaca, Iași county)

ŞTEFAN HONCU, BOGDAN MINEA, Descoperiri de epocă romană pe teritoriul oraşului Iaşi (Roman finds on the territory of the city of Iaşi)

COSTEL CHIRIAC, Sigilii dobrogene inedite. I (Previously unknown Dobruja seals. I)

GEORGE NUŢU, COSTEL CHIRIAC, Bronzuri romane inedite din Moesia Inferior (Previously unknown Roman bronze artifacts found in Moesia Inferior)

DAN GH. TEODOR, Necropola medievală timpurie de incineraţie de la Lozna-Botoşani (The Early Medieval cremation cemetery of Lozna-Botoşani)

GEORGE BILAVSCHI, BOGDAN MINEA, Date preliminare ale cercetărilor arheologice şi istorice din Iaşi – Tg. Cucu (Preliminary data on the archaeological and historical investigation in the site of Iaşi – Tg. Cucu) 

NOTE

TÜNDE HORVATH, “Spool-Shaped Clay Artefact”: An Unknown Object-Type of the Bolemz/Baden Cultures

IHARKA SZÜCS-CSILLIK, ALEXANDRA COMŞA, Orientarea astronomică a unor cetăţi dacice (The astronomic orientation of certain Dacian fortresses)

MIRCEA IGNAT, Despre piesele de toaletă la dacii liberi – pieptenii (On certain Free Dacian Toiletry objects: The combs)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

ANGELA SIMALCSIK, LUMINIŢA BEJENARU, Analiza osteologică a cimitirului tumular din secolul IV p.C. de la Gura Secului – Nemţişor (judeţul Neamţ, România) (The osteology analysis of the finds from the 4th century AD barrow cemetery of Gura Secului – Nemțișor, neamț county)

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, STELA CHEPTEA, ION SANDU, VIORICA VASILACHE, Autentificarea a două brăţări antice implicând tehnica SEM-EDX (The authentication of two ancient bracelets by means of SEM-EDX technology)

RECENZII (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

OBITUARIA