Home
Arheologia Moldovei – 2013 (XXXVI)

Arheologia Moldovei – 2013 (XXXVI)

Arheologia Moldovei, vol. XXXVI, 2013

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII

MIRCEA ANGHELINU, Fitting the ladder to the tree: A common sense view on the cognitive evolution of the Pleistocene human lineage

VALENTIN-CODRIN CHIRICA, L’art mobilier du Paléolithique Supérieur en Europe occidentale et méridionale (Upper Paleolithic portable art in Western and Southern Europe)

SENICA ŢURCANU, Cucutenian body ornamenting items: from the raw materials perspective

ALEXANDER RUBEL, Pietate personală şi trăire religioasă. Caracteristicile religiei greceşti plecând de la cultele salutifere (Personal piety and religious experience. The character of Greek religion against the background of healing cults)

CONSTANTIN ICONOMU, Euctemon – un producător de lucerne la Tomis (I) (Euctemon – a lamp-maker of Tomis. I)

MICHEL KAZANSKI, Les fibules germaniques danubiennes dans le contexte slave (VIe siècle) (The Danubian Germanic fibulae in a Slavic context, 6th century)

GEORGE BILAVSCHI, Dinamica economiei agricole din Moldova oglindită în izvoarele veacurilor XIV-XVII (The dynamics of the medieval agrarian economy as reflected in 14th–17th century written sources)

NUMISMATICĂ ŞI SIGILOGRAFIE

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Noi analize şi interpretări privind moneda romană republicană (New analyses and interpretations regarding Republican Roman coinage)

COSTEL CHIRIAC, Sigilii dobrogene inedite. II (Previously unknown Dobruja seals. II)

MONICA DEJAN, Un tezaur de monede moldoveneşti de la începutul secolului al XVI-lea în legătură cu înfiinţarea mănăstirii armeneşti „Adormirea Maicii Domnului – Hagigadar” din apropierea oraşului Suceava (A hoard from the beginning of the 16th century linked to the foundation of the Armenian monastery Assumption of the Virgin – Hagigadar near the city of Suceava)

LUCIAN MUNTEANU, RODICA POPOVICI, Descoperiri monetare în aşezările rurale medievale de la Borniş, jud. Neamţ (secolele XV-XVII) (I) (Numismatic finds in the medieval rural settlements of Borniş, Neamţ County, 15th–17th century. I)

LUCIAN MUNTEANU, Descoperiri monetare din Moldova. V (Numismatic finds in Moldavia. V)

MATERIALE

COMELIA-MAGDA LAZAROVICI, Gropile de cult din aşezarea Poieneşti – Măgura/Dealul Teilor (The offering pits in the settlement of Poieneşti-Măgura/Dealul Teilor)

BOGDAN PETRU NICULICĂ, O descoperire de bronzuri uitată: depozitul de la Prisăcăreni (nordul Bucovinei) (A forgotten discovery: the bronze hoard from Prisăcăreni, Northern Bukovina)

GEORGE NUŢU, COSTEL CHIRIAC, Noi bronzuri figurate din Dobrogea (New figurative bronze artifacts found in Dobruja)

DOREL PARASCHIV, IOAN IAŢCU, The Christian basilica of Ibida. Elements of interior decoration

COSTIN CROITORU, GABRIELA APOSTU, Two medieval axes discovered at Tulucesti (Galaţi County)

RODICA POPOVICI, Cercetări arheologice în aşezarea rurală de la Băiceni (jud. Iaşi) (Archaeological investigations in the rural settlement of Băiceni, Iaşi County)

NOTE

PIERRE NOIRET, Mircea Éliade et la pensée mythique au Paléolithique Supérieur (Mircea Eliade and the mythical thought of the Upper Palaeolithic)

CĂTĂLIN IULIAN HRIBAN, „Protimisis” şi „sultan-mezat” în peisajul sonor al Moldovei premoderne. Puterea politică si controlul spaţiului urban (“Protimesis” and “Sultan-mezat” in the acoustic landscape of the pre-modern Moldavia. The political authority and the control over the urban space)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, NICULINA DINU, Un vas „Kraak Wanli” păstrat în colecţia de arheologie medievală a Muzeului Bucovinei din Suceava (A “Kraak Wanli” plate preserved in the Bucovina Museum’s collection of medieval archaeology in Suceava)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

STAGII DE DOCUMENTARE (Research stages)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)