Home
Arheologia Moldovei – 2014 (XXXVII)

Arheologia Moldovei – 2014 (XXXVII)

Arheologia Moldovei, vol. XXXVII, 2014

Editura Academiei Române

Front matter

STUDII – ÉTUDES

VALENTIN-CODRIN CHIRICA, Les représentations de cervidés dans l’art mobilier du Paléolithique Supérieur européen [The Representations of Cervidae in the Portable Art of European Upper Palaeolithic]

VALENTIN-CODRIN CHIRICA, GEORGE BODI, La chasse du renne et du cerf par les communautes humaines gravettiennes, epigravettiennes et mesolithiques de l’espace carpatique-dniestreen [The Hunting of the Reindeer and the Deer by the Gravettian, Epigravettian and Mesolithic Human Communities of the Carpathian-Dniestrean Space]

DAN APARASCHIVEI, Trecerea de la copilărie la maturitate și rolul căsătoriei în nord-estul provinciei romane Moesia Inferior (Scythia Minor) [Transition from Childhood to Adulthood and the Meaning of Marriage in the Northeast of the Roman Province of Moesia Inferior (Scythia Minor)]

VICTOR SPINEI, Substanța epică a legendei vânătorii rituale a animalului-călăuză la triburile eurasiatice și la popoarele învecinate din Evul Mediu [The Epic Substance of the Ritual-Hunt Legend and of the Guiding Animal among Eurasian Tribes and among Neighbouring Peoples during the Middle Ages]

GEORGE BILAVSCHI, Spațiul rural și agricultura – elemente organice ale economiei medievale: direcții și teme de cercetare [Rural Space and Agriculture – Enduring Components of Medieval Economy: Research Currents and Tasks]

NUMISMATICĂ – NUMISMATIQUE

LUCIAN MUNTEANU, RODICA POPOVICI, Descoperiri monetare la Borniș, jud. Neamț (secolele XV-XIX) (II) [Numismatic Finds at Borniș, Neamț County, 15th-19th Centuries (II)]

LUCIAN MUNTEANU, IOAN IAȚCU, Descoperiri monetare din Moldova. VI [Monetary Discoveries from Moldavia. VI]

MATERIALE – MATÉRIAUX

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, STELA ȚAU, CARMEN TARCAN, Așezarea Starcevo-Criș de la Munteni -„ Broscărie” (Tecuci) [The Starcevo-Criș Settlement at Munteni – “Broscărie” (Tecuci)]

RADU-GABRIEL FURNICĂ, Plastică zoomorfă inedită descoperită în așezarea cucuteniană de la Scânteia – Dealul Bodeștilor/La Nuci (jud. Iași) [Unpublished Zoomorphic Representations Discovered in the Cucutenian Settlement at Scânteia – Dealul Bodeștilor/La Nuci (Iași County)]

SERGIU POPOVICI, ION CEBAN, Rezultatele cercetărilor arheologice din situl Tripolie CII de la Cunicea – Prișanscaia Gora [Results of the Archaeological Investigations on the Tripolye C2 Site at Cunicea Prișanscaia-Gora]

VASILE DIACONU, ADRIAN ADAMESCU, DANIELA CALISTRU, Piese de harnașament din Bronzul târziu. Despre două psalii de corn din Moldova [Harness Pieces from the Late Bronze Age. Notes on Two Antler Cheek-Pieces from Moldavia]

ALEXANDRU GAFINCU, Cercetări de suprafață în bazinul mijlociu al Șomuzului Mare [Surface Investigations in the Middle Area of the Șomuzul Mare Valley]

SEVER-PETRU BOȚAN, Câteva considerații privind bolurile de sticlă cu coaste, descoperite în arealul est carpatic [Some Considerations Regarding the Glass Ribbed Bowls Discovered on the East- Carpathian Area]

CĂTĂLIN HRIBAN, A 16th Century “Styrian” Riding Sword in the Collections of the History Museum of Moldavia in Iasi

GEORGE DAN HÂNCEANU, O archebuză din secolul al XVII-lea descoperită în Târgul Romanului [A Seventeenth-Century Harquebus Discovered in Roman]

NOTE ȘI DISCUȚII – NOTES ET DISCUSSIONS

BOGDAN PETRU NICULICĂ, însemnări pe marginea unui recent volum despre depozitele din Bronzul timpuriu și mijlociu din România [Notes on the Recent Book about Early and Middle Bronze Age Deposits in Romania]

VITO MAZZUCA, Asclepius with Egg “Type Nea Paphos-Alexandria-Trier”: New Data and Some New Reflections

FLORIN CURTA, “An Hesitating Journey Through Foreign Knowledge”: Niculescu, the Ostrich, and Culture History

LIA BĂTRÎNA, ADRIAN BĂTRÎNA, Comentarii pe marginea unei recenzii semnate de A. A. Rusu [Comments on a Review Signed by A. A. Rusu]

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE – COMPTES-RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES (Book Reviews)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ – LA VIE SCIENTIFIQUE (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR – LISTE DES ABRÉVIATIONS (List of abbreviations)