Home
Arheologia Moldovei – 2016 (XXXIX)

Arheologia Moldovei – 2016 (XXXIX)

Arheologia Moldovei, vol. XXXIX, 2016

Editura Academiei Române, Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Bucovinei

Front matter

STUDII

VICTOR COJOCARU, Instituția proxeniei în spațiul pontic. Drepturi și privilegii acordate (Proxenia in the Black Sea Area. Awarded privileges)

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Games and gamers in Dacia

ANDREI OPAIȚ, MIHAI IONESCU, Contributions to the economic life of the city of Callatis in light of new ceramic finds (2nd – 6th centuries AD)

ADRIAN PORUCIUC, Un sistem juridic-administrativ de origine veche germanică reflectat într-o familie lexicală românească (ban, bănat, băni, bănui, bântui) [A juridic-administrative system of Old German origin reflected by a Romanian lexical family (ban, bănat, băni, bănui, bântui)]

NUMISMATICĂ/SFRAGISTICĂ/FALERISTICĂ

LUCIAN MUNTEANU, SEVER-PETRU BOȚAN, AURORA-EMILIA APOSTU, Descoperiri monetare din Moldova. VIII (Numismatic finds in Moldavia. VIII)

GEORGE DAN HÂNCEANU, LUCIAN MUNTEANU, Monede descoperite în atelierele meșteșugărești din Târgul Romanului (punctul „La Bibliotecă”) (Coins uncovered in the craftmen’s workshops of old Roman market-town. The site of “the Public Library”)

SEVER-PETRU BOȚAN, LUCIAN MUNTEANU, Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași (II) (Medals and decorations in the collections of the Institute of Archaeology in Iași)

MATERIALE

VASILE CHIRICA, BOGDAN MINEA, Technique and typology of stone items of levels I Lower and I of Mitoc-Malu Galben

VALENTIN DERGAČEV, Noi depozite de piese metalice ale culturii Cucuteni-Tripol’e din regiunea Nistrului Mijlociu (Ucraina) (New hoards of metal objects of the Cucuteni-Tripol’e Culture from the Middle Dniester area – Ukraine)

LAVINIA GRUMEZA, ADRIAN URSUȚIU, Amenajări funerare circulare descoperite pe tronsonul autostrăzii Nădlac-Arad, siturile Nădlac 3 M Nord și 4 M (Funerary Circular Ditches Discovered on the Line of the Nădlac–Arad Motorway, Sites Nădlac 3 M North and 4 M)

DOREL BONDOC, Roman amphorae from Slăveni, Olt county, Romania 

DAN APARASCHIVEI, „Zwiebelknopffibeln” din complexul de fortificaţii romane târzii de la Ibida, provincia Scythia („Zwiebelknopffibeln” uncovered in the Late Roman fortifications of Ibida, Province of Scythia)

DAN APARASCHIVEI, GEORGE BILAVSCHI, Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Isaccea – Noviodunum (jud. Tulcea): sector Curtină 1 (2009-2013) [Preliminary Results of the Archaeological Investigations at Isaccea – Noviodunum (Tulcea County): Sector Curtain 1. 2009-2013]

NOTE ȘI DISCUȚII

DAN APARASCHIVEI, SEVER-PETRU BOȚAN, ȘTEFAN HONCU, LUCIAN MUNTEANU, Notă privind cercetarea perieghetică din comuna Popești – jud. Iași (Note regarding the fieldwalk of Popești commune – Iași county)

DAN APARASCHIVEI, SEVER-PETRU BOŢAN, ȘTEFAN HONCU, ANGELA SIMALCSIK, Cercetarea de suprafaţă din comuna Strunga (jud. Iași), punctul Dealul Pârjolita [Field investigation in the commune of Strunga (Iaşi county), at the point of Dealul Pârjolita]

SEVER-PETRU BOȚAN, Considerații privind vesela de sticlă descoperită în cimitirele din satele Nemțișor și Târzia (jud. Neamț) [Considerations regarding the glassware discovered in the barrow cemeteries of Nemțisor and Târzia villages (Neamț county)]

CĂTĂLIN IULIAN HRIBAN, The destruction of Armenian churches in 1551 in Moldavia documented by the finds of 2000-2001 archaeological campaign in the Dormition church (Armenian) in Botoșani

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, CARSTEN MISCHKA, Prospectările geomagnetice de la Scânteia (Geomagnetic prospections in the site of Scânteia)

CARSTEN MISCHKA, DORIS MISCHKA, ALEXANDER RUBEL, Geomagnetic survey of Cucuteni-settlements in Moldova – results of the FAU – campaign 2015

VASILE DIACONU, GEORGE DAN HÂNCEANU, ANGELA SIMALCSIK, MIHAELA DANU, Un grup de morminte din Epoca Bronzului descoperit la Roman – Arhiepiscopie. Abordări pluridisciplinare (A group of Bronze-Age tombs discovered at Roman-Arhiepiscopie. A multidisciplinary approach)

Recenzii și note bibliografice (Book Reviews)

Viața științifică

DAN APARASCHIVEI, Activitatea știinţifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2015 (The 2015 Academic Agenda of the Institute of Archaeology in Iași)

DIANA-MĂRIUCA VORNICU, Colocviul internațional Les Aurignaciens. Leur creation materielle et spirituelle (The International Colloquium Les Aurignaciens. Leur creation materielle et spirituelle)

DIANA-MĂRIUCA VORNICU, Conferința Internațională Die Cucuteni – Kultur und ihre südliche Nachbarn (The International Conference Die Cucuteni – Kultur und ihre südliche Nachbarn)

Călătorii, documentare

VICTOR SPINEI, Prospectări documentare în Lituania (mai 2014) (Documentation trip in Lithuania)

VICTOR SPINEI, Succint demers documentar în Armenia (2016) (Short documentation trip in Armenia)

Aniversaria

Obituaria

Gheorghe-Mihai Popilian (28 October 1926 – 10 February 2016)

Gheorghe Dumitroaia (23 April 1949 – 6 April 2016)

Paraschiva-Victoria Batariuc (13 January 1948 – 17 June 2016)

ABREVIERI (Liste des abréviations – Abbreviations -Abkürzungen)