Home
Cercetator stiintific II, dr. George BODI

Cercetator stiintific II, dr. George BODI

Cercetator stiintific II, dr. George BODIbodi img

Arheologia peisajului; Teoria si metodele arheologiei; Arheometrie

 

Europass
Curriculum Vitae

Informații personale
Nume / Prenume Bodi George
E-mail georgebodi@gmail.com

Nationalitate Română

Data nașterii 18.06.1980

Gender M

Domeniu activitate Arheologie Preistorică

Experiența profesională

Date – Iunie 2007 − Decembrie 2009
Ocupația sau poziția ocupată – Asistent Cercetare
Principalele activități și responsabilități – Cercetare științifică în domeniul arheologiei preistorice
Numele și adresa angajatorului – Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Arheologie
Tipul sau sectorul de activitate – Cercetare fundamentală
Date – Decembrie 2009 – Iunie 2014
Ocupația sau poziția ocupată – Cercetător științific
Principalele activități și responsabilități – Cercetare științifică în domeniul arheologiei preistorice
Numele și adresa angajatorului – Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Arheologie
Tipul sau sectorul de activitate – Cercetare fundamentală
Date – Aprilie 2009 – Decembrie 2010
Ocupația sau poziția ocupată – Asistent cercetare
Principalele activități și responsabilități – Cercetare științifică în domeniul analizei RAMAN a pigmenților minerali de pe ceramic pictată preistorică
Numele și adresa angajatorului – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geochimie
Tipul sau sectorul de activitate – Educație și cercetare
Date – Iunie 2010 – August 2013
Ocupația sau poziția ocupată – Director de Proiect
Principalele activități și responsabilități – Coordonarea proiectului Analiză integrată a datelor arheologice, pedologice, palinologice și arheozoologice din situri neo-eneolitice din estul României, proiect finanțat de CNCSIS
Numele și adresa angajatorului – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie, Departamentul de cercetări interdisciplinare
Tipul sau sectorul de activitate – Educație și cercetare
Date – Iunie 2011 – Aprilie 2013
Ocupația sau poziția ocupată – Asistent de proiect
Principalele activități și responsabilități – Coordonare tehnică și implementare a proiectului POSDRU /89/1.5/S/61104 la nivelul Partenerului 2
Numele și adresa angajatorului – Academia Română, Filiala Iași
Tipul sau sectorul de activitate – Cercetare fundamentală
Date – Octombrie 2013 – Octombrie 2016
Ocupația sau poziția ocupată – Director de Proiect
Principalele activități și responsabilități – Coordonarea proiectului CNCS Religie şi artă în civilizaţia Cucuteni-Tripolie (mileniile V-IV î. H.) finanțat de CNCSIS-UEFISCDI
Numele și adresa angajatorului – Academia Română, Filiala Iași
Tipul sau sectorul de activitate – Cercetare fundamentală
Date – Iunie 2014 – prezent
Ocupația sau poziția ocupată – Cercetător științific principal, gradul II
Principalele activități și responsabilități – Cercetare științifică în domeniul arheologiei preistorice
Numele și adresa angajatorului – Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Arheologie
Tipul sau sectorul de activitate – Cercetare fundamentală
Date – Iulie 2014 – Decembrie 2016
Ocupația sau poziția ocupată – Coordonator partener
Principalele activități și responsabilități – Coordonarea echipei partenerului I în cadrul proiectului „Investigații non-distructive în situri arheologice complexe. Un model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului cultural imobil”finanțat CNCSIS-UEFISCDI
Numele și adresa angajatorului – Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Arheologie
Tipul sau sectorul de activitate – Cercetare fundamentală

Educație și formare

Date – 2005-2008 studii doctorale
Titlu și calificare acordată – doctor în Istorie Veche și Arheologie
Teme și abilități – Istorie Veche și Arheologie
Nivel în clasificarea națională.internațională CITE 6
Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie
Date – 2003 – 2005 studii de masterat
Titlu și calificare acordată – diplomă de masterat
Teme și abilități – Istorie Veche și Arheologie
Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie
Date – 1999- 2003 studii universitare
Titlu și calificare acordată – diplomă de licență
Teme și abilități – Istorie Veche și Arheologie
Denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie

Abilități și competențe personale

Limba maternă Româna

Alte limbi
Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scris
Nivel european (*) Ascultat Citit Participare la conversație Discurs oral
Franceză

C1

C1
C1
C1

C1

Engleză
C1
C1

C1

C1

C1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Anexe Lista publicațiilor
Lista participărilor la conferințe
Alte activități științifice

Annex 1
Lista publicațiilor
1. Cărți:

1.1. De autor
1) George Bodi, Hoiseşti – La Pod. O aşezare cucuteniană pe valea Bahluiului, in Bibliotheca Archaeologica Moldaviae (eds. Victor Spinei, Virgil Mihailescu-Bîrliba), XIII, PIM, Iaşi, 2010, ISBN 978-606-520-918-3
2) Vasile Chirica, George Bodi – Contribuţii la crearea unui sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arhelogic al spaţiului Carpato – Nistrean, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XXIV, PIM, Iaşi, 2011, ISBN – 978-606-13-0485-1
3) George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Cercetări Interdisciplinare în Neo-Eneoliticul din Nord-Estul României, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Iași, ISBN: 978-973-703-947-7
4) Vasile Chirica, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica, Gisements Epipaleolithiques et Mesolithiques entre le Dniestr et la Tissa, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Iași, 2013, ISBN 978-973-703-908-8
5) Vasile Chirica, Valentin – Codrin Chirica, George Bodi, La vallée du Prut Moyen – entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie géologique et habitat paléolithique, PIM, Iași, 2014, ISBN 978-606-13-1738-7

1.2. Volume/secțiuni coordonate:
1) In media res Praehistorie. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009
2) Itinera in Praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulesc quinto et sexagesimo anno (eds. Vasile Cotiugă, Felix Adrian Tencariu, George Bodi), Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009
3) Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului carpato-nistrean, (eds. Vasile Chirica, George Bodi), Ed. Pim, Iaşi, 2010
4) Transylvanian Review, XIX, Supplement No. 5: 1 – Recent Studies on Past and Present. I.Human Heritage and Community: Archaeology in the Carpathians and Lower Danube Area From Prehistory to the Early Medieval Age (eds. Radu Băjenaru, George Bodi, Coriolan Opreanu, Vlad V. Zirra), Zalău, 2010
5) De hominum primordiis. Studia in honorem professoris Vasile Chirica (eds. George Bodi, Mihaela Danu, Radu Pîrnău), Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Iași, 2013
6) Interdisciplinary Archaeological Researches (eds. Cristian Baumgarten, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica, Florin Fodorean), in Transylvanian Review, XIX, Supplement 2, Worlds in Change II. Transforming East – Central Europe (eds. Florin Fodorean, Alexandru Simon, Daniel Mihai Șandru, Attila Varga), Zalău, 2010, p. 11-241

2. Articole/Capitole:

1) Sergiu Haimovici, George Bodi, Studiul unor resturi faunistice provenite din situl de la Piatra Neamţ-Lutărie aparţinând dacilor liberi (sec. II-III e.n.), Carpica, XXXI, 2002, p. 213-220;
2) Sergiu Haimovici, George Bodi, Studiul paleofaunei descoperită în trei situri hallstattiene din nordul Dobrogei, Peuce, XIV, 2003, p. 477-486;
3) Nicolae Ursulescu, Felix Adrian Tencariu, George Bodi, Despre problema construirii locuinţelor cucuteniene, Carpica, XXXII, 2003, p. 5-18;
4) George Bodi, Studiul traseologic al utilajului litic din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti-La Pod. Consideraţii preliminare, Carpica XXXI, 2005, p. 373-384;
5) George Bodi, Noi date privind protomele animaliere de pe vasele din eneoliticul Moldovei în lumina recentelor cercetări de la Hoiseşti (com. Dumeşti, jud. Iaşi), in Cucuteni. Valori universale, Iaşi, 2006, p.155-162;
6) George Bodi, Consideraţii privind utilajul litic cioplit din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti-La Pod, Arheologia Moldovei, XXIX, 2006, p. 35-56, IDB
7) Romeo Cavaleriu, Luminiţa Bejenaru, George Bodi, Archaeozoological Inventory of the Faunal Remains Discovered in the Calcholithic Cucuteni A Culture Site from Hoiseşti (Iaşi County, Romania), AŞUI, s. Biologie animală, Tom LII, 2006, p. 269-272, Thompson Reuters – Zoological Record
8) George Bodi, Arheologia aluvială. Principii teoretice şi aplicaţii asupra aşezării cucuteniene de la Hoiseşti, in Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice (ed. Nicolae Ursulescu), Iaşi, 2007, p. 179-188;
9) George Bodi, Consideraţii asupra utilajului litic şlefuit din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti – La Pod, Arheologia Moldovei, XXX, 2007, p. 73-85, IDB
10) George Bodi, Experiments with salt Crystallization., in L’exploitation du sel à travers le temps (eds. Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Olivier Weller, John Chapman) 2008, Piatra Neamţ, p. 89-98;
11) George Bodi, Loredana Solcan, Criterii de stabilire a funcţionalităţii vaselor ceramice pe baza analizei pastei. Studiu de caz: ceramica cucuteniană de la Hoiseşti, Arheologia Moldovei, XXXII, 2009, p. 221-235, IDB
12) Luminita Bejenaru, Dan Monah, George Bodi, A deposit of astragali at the Copper Age tell of Poduri-Dealul Ghindaru, Romania, Antiquity, 84, 323, 2010, Project Gallery, http://www.antiquity.ac.uk/projgall/bejenaru323/;
13) Buzgar N., Bodi G., Aştefanei D., Buzatu A., The Raman study on white, red and black pigments used in Cucuteni neolithic painted ceramics, Anal. Şt. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Geol., LVI/1, 2010, p. 5-14, ISSN 1223-5342, IDB
14) Buzgar N., Bodi G., Buzatu A., Apopei A.I., Raman and XRD studies on black pigment of Cucuteni ceramics. Anal. Şt. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, Geologie, LVI/2, 2010, p. 95-108. ISSN 1223-5342, IDB
15) George Bodi, Loredana Solcan, Consideraţii asupra unei posibile tipologii funcţionale a formelor ceramice cucuteniene specifice fazei A, Arheologia Moldovei, XXXIII, 2010, p. 315-323, IDB
16) George Bodi, Romeo Cavaleriu, Mihaela Danu, Radu Pîrnău, Preliminary Considerations Regarding the Paleoenvironment in the Hinterland of the Neolithic Habitation-Sites at Isaiia–Balta Popii and Hoiseşti–La Pod, in Transylvanian Review, XIX, Supplement No. 5: 1 – Recent Studies on Past and Present. I.Human Heritage and Community: Archaeology in the Carpathians and Lower Danube Area From Prehistory to the Early Medieval Age (eds. Radu Băjenaru, George Bodi, Coriolan Opreanu, Vlad V. Zirra), Zalău, 2010, p. 31-48, IDB;
17) George Bodi, An Analytical Framework for the Selection and Classification of Archaeological Pottery in Order to Create an Integrated Characteristics Record. I. Preliminary Field Analysis of the Cucuteni Pottery from Hoiseşti (Iaşi county), International Journal of Conservation Science, 1, 4, 2010, p. 199-210, IDB
18) Radu Pîrnău, George Bodi, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Integrating soil parameters in correlative studies regarding archaeological sites. Interdisciplinary research on neo-eneolithic settlements from Romania, in 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Conference Proceedings vol. IV, 2012, p. 114-124, ISI;
19) George Bodi, Discussion on the Characteristics of Archaeological Knowledge. A Romanian Exploratory Case-Study, Logos & Episteme, III, 3, 2012, p. 373-381, IDB
20) George Bodi, Notă asupra „inocenței” arheologiei românești. O abordare pragmatică in Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom XLIX, 2012, p. 363-368, IDB
21) Mihaela Danu, George Bodi, Palynological research on Poduri – Dealul Ghindaru settlement (Bacau county), in Transylvanian Review, XIX, Supplement 2, Worlds in Change II. Transforming East – Central Europe, 2010, p. 59 – 65, IDB
22) Valentin – Codrin Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, Eléments de sacralité de la violence en préhistoire, in Transylvanian Review, XIX, Supplement 2, Worlds in Change II. Transforming East – Central Europe, 2010, p. 27-57, IDB
23) Valentin – Codrin Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, Le phénomène funéraire dans le Paléolithique de l’Europe. La spiritualité des dépositions d’offrandes dans les tombeaux, in Studia Antiqua et Archaeologica, XVIII, 2012, p. 5-80, IDB
24) Vasile Chirica, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica, Teme iconografice reprezentate în creația artistică preistorică, in Arheologia Moldovei, XXXV, 2012, p. 47-73, IDB
25) Radu Pîrnău, George Bodi, Bogdan Roșca, Cristian-Valeriu Patriche, Daniel Curea, Investigation of soil properties and spatial distribution in relation with archaeological sites in Ruginoasa-Strunga Saddle, NE Romania, in 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Conference Proceedings vol. IV, 2013, p. 569-576, ISI
26) George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, O nouă abordare a activităților de subzistență în Eneoliticul din NE României, in Lucrări științifice publicate cu ocazia celui de al XXIV-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară din România eds. Valentin Mihai Bohatereț, Krisztina Melinda Dobay, Terra Nostra Publishing House, Iași, 2013, p. 591-607
27) Sergiu Haimovici, George Bodi, Studiu arheozoologic, in Sorin Crisitian Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea, Istros Publishing House, Brăila, 2013, p. 92-97
28) Nicolae Buzgar, George Bodi, Andrei Buzatu, Andrei Ionuț Apopei, The Raman study of the white pigment used in Cucuteni pottery, Analele Științifice ale Universității “Al. I. Cuza” din Iași
Seria Geologie 59 (2) (2013) p. 41–50 IDB
29) Radu Gabriel Pîrnău, Alin Mihu-Pintilie, George Bodi, Andrei Asăndulesei, Lilian Niacşu, Ground Penetrating Radar as Noninvasive Method Used in Soil Science and Archaeology, Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone 13 (2014) p. 15-31IDB
30) Luminiţa Bejenaru, George Bodi, Simina Stanc, Mihaela Danu, Middle Holocene Landscape to the East of Carpathians: Bioarchaeological Considerations on the Chalcolithic Site of Hoisești (Iași County, Romania), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences November 2014, Vol. 9, No. 4, p. 121-128 ISI
31) Luminiţa Bejenaru, George Bodi, Animals in the economy and ritual of the Cucuteni Settlement from Poduri-Dealul Ghindaru (Bacău County, Romania), Studia Antiqua et Archaeologica 20, 2014, p. 91-101 ERIH
32) Loredana Solcan, Mihaela Danu, Irina Irimia, George Bodi, Use and Possible Significance of Two Species of Boraginaceae Family in Prehistory – A Review of the Cucuteni Culture Finds, în AȘUI. Seria Biologie Vegetală, 60/2, 2014, p. 63-75 IDB
33) George Bodi, Loredana Solcan, Luminița Bejenaru, Arguments for an alternative approach to the interpretation of the human remains from to the Cucuteni culture, in Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 18, 2, 2014, p. 88-93, IDB
34) George Bodi, Viorica Vasilache, Radu Pîrnău, On the Craft and Art of Cucuteni Potters. A case study, în V. Spinei, N. Ursulescu and V. Cotiugă (eds.), Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam. Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2015, p. 451- 464
35) Mihaela Danu, George Bodi, Archaeological palynology in Romania ― a review of its past and current state, in Studia Antiqua et Archaeologica 21, 2, 2016, p. 113-121 ERIH

3. Archaeological Reports:
1) Hoiseşti, com. Dumeşti, jud. Iaşi, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, Bucureşti, 2004, p. 139-142 (prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu)
2) Hoiseşti, com. Dumeşti, jud. Iaşi, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 177-178 (prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu)

4. Rezumate publicate:
1) George Bodi, About the bull figure in Cucuteni Culture, in XV Congres de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques – Livre des Résumés, Lisabona, 2006, vol. I, p. 265
2) Luminiţa Bejenaru, Romeo Cavaleriu, Simina Stanc, George Bodi, Antler and Tooth Artefacts found in the Calcholithic Cucuteni Site from Hoiseşti, Romania, in Abstracts. 6-th Meeting of the Worked Bone Research Group/ ICAZ, Nanterre, 27-31 August 2007, 2008, no. 25.
3) Mihaela Danu, George Bodi, Radu Pîrnău, A palynological study of environmental changes and their implications for prehistoric settlement in NE Romania, in Japanese Journal of Palynology, 58, 2012, Special Issue, p. 41
4) Romeo Cavaleriu, George Bodi, Utilizarea resurselor animale de către comunitățile eneolitice de pe teritoriile de est ale României, in Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iași, 7-9 iunie 2012. Programme and Abstracts. p. 44-45

5. Prezentări de carte:
1) Dumitru Boghian, Începuturile istoriei omenirii [The beginnings of the history of humankind], Suceava, 2003, Studia Antiqua et Archaeologica, X-XI, Iaşi, 2004-2005, p. 206-207
2) M. Petrescu-Dimbovita, M. C. Valeanu, Cucuteni-Cetatuie. Monografie arheologica., in colectia Bibiliotheca MEMORIAE ANTIQUITATIS, ed. „Constantin Matasa”, Piatra-Neamt, 2004, Arheologia Moldovei, XXVIII, Iasi, 2005, p.371-372.
Annex 2

Lista de participări la manifestări științifice
Conferențiar invitat:
1) The Scarce and the Plenty – on the economic strategies of a Chalcolithic community in the floodplain of the Bahlui River, Iași County, Romania, Oxford Institute of Archaeology, Oxford, 9.11.2012, http://www.arch.ox.ac.uk/events/ events/1635.html
2) Art, Economy and Society in the Chalcolithic of NE Romania, Romisch-Germanische Komission of the German Archaeological Institute, Frankfurt, Germany, 7.10.2014
3) Art, Economy and Society in the Chalcolithic of NE Romania, Eurasien Abteilung of the German Archaeological Institute, Berlin, Germany, 18.11.2014
4) George Bodi, Noi posibilități în reconstituirea modelelor mentale a comunităților cucuteniene, susținută la invitația Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156608, Alba Iulia, 18 septembrie 2015

Conferințe internaționale:
5) Vasile Cotiugă, George Bodi, L’habitation énéolithique du Sud-Est de l’Europe. L’habitation no. 74 de l’établissement du type Cucuteni A de Poduri. XIVe Congres de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Liége, Belgium, 2-8.09.2001;
6) George Bodi About the bull figure in Cucuteni Culture, XVe Congres de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Lisbon, Portugal, 4-9.09.2006 ;
7) Luminiţa Bejenaru, Romeo Cavaleriu, Simina Stanc, George Bodi, Antler and Tooth Artefacts found in the Calcholithic Cucuteni Site from Hoiseşti, Romania. 6-th Meeting of the Worked Bone Research Group/ ICAZ, Nanterre, France, 27-31.08.2007;
8) George Bodi, La sperimentazione della cristallizzazione del sale, Valori della civiltà di Cucuteni, Rome, Italy, 18.10.2007;
9) George Bodi, Loredana Solcan, Ceramica: forma şi funcţia ca factori de caracterizare a unui sit, Aşezări şi locuinţe preistorice. Structură, organizare, simbol, Iaşi, Romania, 10-11.12.2007;
10) George Bodi, Radu Pârnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Influenţa mediului asupra strategiilor de subzistenţă. Rezultate preliminare din două aşezări neolitice din estul României, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Evoluţia ideii de unitate în istoria europeană: Unitatea etno-culturală şi politică în istoria antică şi medie a continentului european, 15.04.2011, Bucureşti, Romania, http://istorie.ucdc.ro/15.%20Evenimente.%20Conferinte.%20Avizier/ Program%20Sesiune%2015% 20aprilie%202011.pdf
11) Mihaela Danu, George Bodi, Analize palinologice in tell-ul calcolitic de la Poduri-Dealul Ghindaru, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Evoluţia ideii de unitate în istoria europeană: Poster, 15.04.2011, Bucureşti, Romania, http://istorie.ucdc.ro/15.%20 Evenimente.% 20Conferinte.%20Avizier/Program% Sesiune% 2015%20aprilie%202011.pdf
12) Radu Pîrnău, George Bodi, Bogdan Roşca, Utilizarea unor parametri morfometrici şi pedologici pentru caracterizarea reliefului şi a resurselor de sol. Rezultate preliminare din două aşezări neolitice din estul României, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Evoluţia ideii de unitate în istoria europeană: Poster, 15.04.2011, Bucureşti, Romania, http://istorie.ucdc.ro/ 15.%20Evenimente.%20Conferinte.%20Avizier/Program%20Sesiune%2015%20aprilie%202011.pdf
13) Radu Pîrnău, George Bodi, Bogdan Roșca, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Integrarea unor parametri morfometrici și pedologici în delimitarea și caracterizarea arealului agricol specific unor așezări neolitice din estul României, Simpozionul Internaţional „Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, ediţia a VIII-a, Suceava, Romania, 6-7.05.2011, http://atlas.usv.ro/www/simpozioane/2011/
14) Mihaela Danu, George Bodi, Romeo Cavaleriu, Radu Pârnău, The Influence of Ancient Landscapes on Subsistence Strategies. Comparative Overview of Two Neolithic Sites in the East of Romania, SESSION 22 – Landscape Archaeology I (organizers: Sandrine Robert, Maria da Conceicao Lopes), XVI Congress Of The Union International Des Sciences Préhistoriques Et Protohistoriques (UISPP), 4-10.09.2011, Florianópolis/Sc, Brasil http://arqueoparque.com/@api/ deki/files/22974/=PROGRAMA%25c3%2587%25c3%2583O_GERAL_CONGRESSO_SAB_-_UISPP.pdf
15) George Bodi, Radu Pârnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Viorica Vasilache, Settlers of the floodplain. Discussion on environmental opportunities and social constraints during the Chalcolithic in NE Romania, SESSION 15 – Development of agrarian societies – Agrarian settlements as parts of social networks? (organizers: Mads Ravn, Hauke Jöns, Søren Diinhoff), The 17th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 14-17.09.2011, Oslo, Norway; http://www.eaa2011.no/ absractsearch.cfm?pMode=Author
16) George Bodi, Radu Pârnău, Viorica Vasilache, Secrets of the trade. Discussion on the selection of raw materials and final product utility in Cucuteni Culture pottery, SESSION 2 – Pottery function and ceramic technology: Contributions on the understanding of pottery making techniques (organizers: Julien Vieugué, Vincent Ard, Louise Gomart, Ekaterina Dolbunova,) The 17th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 14-17.09.2011, Oslo, Norway http://www.eaa2011.no/ absractsearch.cfm?pMode=Author
17) Radu Pîrnău, George Bodi, Bogdan Roşca, Daniel Curea, Utilizarea informatiei arheologice in cartografierea solului, Factori şi procese pedogenetice din zona temperată , ediţia XXI, 16-18.09.2011, Piatra Neamț, Romania, http://360.uaic.ro/eveniment/simpozionul-international-factori-si-procese-pedogenetice-in-zona-temperata%E2%80%9D/
18) Mihaela Danu, George Bodi, Recherches archéobotaniques dans le site chalcolithique Poduri-Dealul Ghindaru, Roumanie) , Symposium conjoint APLF-APLE Palynologie et diversités : marqueurs, milieux, méthodes, modèles, applications, Paris, France, 19-22.09.2011 http://www.lgp.cnrs-bellevue.fr/colloques/APLF/PROGRAMME%206septembre 2011.pdf
19) George Bodi, Radu Pârnău, Viorica Vasilache, Nicolae Buzgar, Interdisciplinary Approach on the Study of Cucuteni Type Pottery: The Case of Hoiseşti – La Pod Settlement, Recent Studies on Past and Present:New Sources, New Methods or a New Public, Bucureşti, Romania, 25-28.09.2011 http://www.postdocssu.acad.ro/anunturi.php
20) George Bodi, Vasile Chirica, Thèmes religieux représentés dans la création artistique préhistorique, Recent Studies on Past and Present:New Sources, New Methods or a New Public, Bucureşti, Romania, 25-28.09.2011 (http://www.postdocssu.acad.ro/anunturi.php
21) George Bodi, On the „innocence” of Romanian archaeology. The lack of theoretical thinking: an advantage or drawback on the building of knowledge?, Rethinking Politics for the Knowledge Society, Iasi, Romania, 30.11–4.12.2011 http://proiectsbc.ro/sites/default/files/ ProgramAndAbstractsIasi2011_0.pdf
22) Radu Pîrnău, George Bodi, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, Integrating soil parameters in correlative studies regarding archaeological sites. Interdisciplinary research on neo-eneolithic settlements from Romania, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 17-23.06.2012, Albena, Bulgary, http://sgem.org/sgemlib/spip. php?article2261&lang=en
23) Mihaela Danu, George Bodi, Radu Pîrnău, The Reconstitution of Paleoenvironment in Prehistory. Interdisciplinary Research on Neo–Eneolithic Settlements from Romania,), The 18th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 28.08-1.09.2012, Helsinki, Finland, http://www.eaa2012.fi/ File/1673/programme-book.pdf
24) George Bodi, Mihaela Danu, Radu Pîrnău, Romeo Cavaleriu, Discussion on Environmental Influence on Recorded Settlement Network during the Chalcolithic in NE Romania, The 18th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 28.08-1.09.2012, Helsinki, Finland; http://www.eaa2012.fi/File/1673/programme-book.pdf
25) George Bodi, A pragmatic approach on politics and archaeology. A Romanian perspective, The 18th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 30.08-01.09.2012, Helsinki, Finland, http://www.eaa2012.fi/File/1673/programme-book.pdf
26) Mihaela Danu, George Bodi, Radu Pîrnău, A palynological study of environmental changes and their implications for prehistoric settlement in NE Romania, Joint Meeting of the 13th International Palynological Congress and 9th International Organisation of Paleobotany Conference, 23-30.08.2012, Tokyo, Japan, http://www.psj3.org/ipc-iopc2012/Download_files/ PresentationTimeTable0828.pdf
27) Romeo Cavaleriu, George Bodi, Utilizarea resurselor animale de către comunitățile eneolitice de pe teritoriile de est ale României, Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iași, Romania, 7-9.06.2012, http://arheoinvestcongress.uaic.ro
28) George Bodi, Interdisciplinarity in archaeology. An epistemological perspective on trans-disciplinary integration, Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public? 2ndEdition, 28-30.09.2012, Cluj-Napoca, Romania
29) George Bodi, Theoretical impermeability. On the constitution of knowledge in Romanian archaeology, Unity and Diversity in Knowledge Society, 27-30.09.2012, Iași, Romania, http://www.proiectsbc.ro/UnityAndDiversity2012Anthropology
30) Radu Pîrnău, George Bodi, Bogdan Roșca, Cristian-Valeriu Patriche, Daniel Curea, Investigation of soil properties and spatial distribution in relation with archaeological sites in Ruginoasa-Strunga Saddle, NE Romania, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 16-22.06.2013, Albena, Bulgaria
31) Mihaela Danu, George Bodi, Palinologia arheologică în România ‒ o privire în trecut și stadiul actual, Third Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iasi, 6-8.06.2013, http://arheoinvestcongress.uaic.ro/eng/wp-content/uploads/Third-Arheoinvest-Congress-Programme-and-Abstracts.pdf
32) George Bodi, You talk the talk, but how do you walk the walk? A personal and pragmatic take on the archaeological practice in Romania, The 19th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 4-8.09.2013, Pilsen, Cehia, http://proposal.eaa2013.cz/programme/ programme.php?day=Saturday
33) George Bodi, Luminița Bejenaru, Loredana Solcan, Human Remains in Cucuteni Culture.
A semiotic of absence, Archaeothanatology: an Interdisciplinary Approach on Death in Prehistory, Alba Iulia, 13-15.04.2014, http://diam.uab.ro/index.php?s=9&p=110
34) George Bodi, Luminița Bejenaru, Loredana Solcan, The Human Remains in Cucuteni Culture. A semiotic of absence, International Conference on Archaeothanatology: an Interdisciplinary Approach on Death in Prehistory, 13-15 April 2014, Alba Iulia, Romania
35) George Bodi, Loredana Solcan, Luminița Bejenaru, The Snake Representation in Cucuteni-Trypolie Culture. An Approach from the Point of View of the Relational Ontology, ‘From Symbols to Signs’ International Sympsium, 2-5 September 2014, Suceava, Romania
36) Loredana Solcan, George Bodi, Mihaela Danu, A prickly pear to pick: the deposits of Lithospermum in the Chalcolithic of NE Romania [poster], 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 10-14 September 2014, Istanbul, Turkey
37) George Bodi, Luminița Bejenaru, Loredana Solcan, They die, and leave no sign. On the problem of death associated rituals in the Chalcolithic of NE Romania, 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 10-14 September 2014, Istanbul, Turkey
38) Luminița Bejenaru, George Bodi, Vasile Cotiugă, Ritual Use of Animals in the Precucuteni-Cucuteni Civilisation [poster], 20th European Association of Archaeologist Annual Meeting, 10-14 September 2014, Istanbul, Turkey
39) George Bodi, Luminița Bejenaru, Loredana Solcan, Is there such a time as a time of death? Thoughts on a possible reconstruction of the attitude towards death of the Cucuteni population, Fourth edition of the ‘Homines, Funera, Astra: Time and Cause of Death from Prehistory to Middle Ages’ International Symposium, 21-23 September 2014, Alba Iulia, Romania
40) George Bodi, Loredana Solcan, Măriuca Vornicu, Luminița Bejenaru, Large felines representations on Cucuteni – Trypillia pottery. The long journey of an image, 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2-5 September 2015, Glasgow, Great Britain
41) George Bodi, Andrei-Victor Oancea, Adina Coroabă, Valentin Nica, Corneliu Coțofan, Mihaela Olaru, The Contribution of Archaeometric Studies on Pottery to the Understanding of Social Structures. A Case-Study from Calcholithic NE Romania, 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2-5 September 2015, Glasgow, Great Britain
42) George Bodi, Loredana Solcan, Lumniţa Bejenaru, The Bull Representation in Cucuteni-Trypolie Culture. An Approach from the Point of View of the Relational Ontology, lucrare prezentată în cadrul conferinței internaționale From Symbols to Signs. Signs, Symbols, Rituals in Sanctuaries, Suceava, România, 11-13 Septembrie 2015.

Participări naționale:
1) George Bodi, Noi date privind protomele animaliere de pe vasele din eneoliticul Moldovei în lumina recentelor cercetări de la Hoiseşti (com. Dumeşti, jud. Iaşi), Simpozionul Naţional Cucuteni 120. Valori universale, Iaşi, 30 Septembrie, 2004;
2) Hoiseşti, com. Dumeşti, jud. Iaşi, A XXXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Mangalia, 25-28 Mai, 2005 (in collaboration with prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu et alii);
3) George Bodi, Studiul traseologic al utilajului litic din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti-La Pod. Consideraţii preliminare, Simpozionul Naţional “Vasile Pârvan”, ediţia a XXXIX-a, Bacău, 6-8 Octombrie, 2005 ;
4) Romeo Cavaleriu, Luminiţa Bejenaru, George Bodi, Studiul anatomo-comparat preliminar al resturilor faunistice provenite din situl de cultura Cucuteni, faza A, de la Hoisesti (Judetul Iasi), Sesiunea Ştiinţifică Naţională „Biologia la începutul secolului XXI”, 19-20 Noiembrie, Iaşi, 2005;
5) Dan Monah, George Bodi, Noi date privind cercetările arheologice din tell-ul de la Poduri-Dealul Ghindaru (jud. Bacău) – 2005, Simpozionul Cercetări Arheologice din anul 2005, Iaşi, 17 mai, 2006;
6) Poduri – Dealul Ghindaru. Caseta A., A XL-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Constanţa, 31 Mai – 03 Iunie, 2006 (in collaboration with dr. Dan Monah et alii).
7) George Bodi, Arheologia aluvială. Principii teoretice şi aplicaţii asupra aşezării cucuteniene de la Hoiseşti., Simpozionul Naţional “Vasile Pârvan”, ediţia a XL-a, 6-8 Octombrie, Bacău, 2006;
8) George Bodi, Experimente asupra cristalizării sării, Cucuteni. Un subiect elucidat?, Bacău, 14 octombrie, 2007
9) George Bodi, Loredana Solcan, Note asupra posibilei funcţionalităţi a unor forme ceramice aparţinând fazei A a culturii Cucuteni, a XXX-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis”, 22 -23 noiembrie Vaslui, 2007;
10) George Bodi, Loredana Solcan, Criterii de stabilire a funcţionalităţii vaselor ceramice pe baza analizei pastei. Studiu de caz: ceramica cucuteniană de la Hoiseşti, a XXXI-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Acta Moldaviae Meridionalis”, 27-28 noiembrie, Vaslui, 2008;
11) George Bodi, Programul Cadru 7. Fonduri europene de finanţare a cercetării, Civilizaţia Cucuteni în actualitate, 18 mai, Bacău, 2008;
12) Nicolae Buzgar, Dan Aştefanei, George Bodi, Studiul Raman al pigmenţilor de pe ceramica de tip Cucuteni A, 75 de ani de muzeografie nemţeană, 22-24 octombrie Piatra Neamţ, 2009;
13) George Bodi, Viorica Vasilache, Nicolae Buzgar, Radu Pîrnău – Studiu interdisciplinar al ceramicii cucuteniene de la Hoisesti-La Pod, Simpozionul Național „Vasile Pârvan”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 6-7 octombrie 2011.
14) Radu Gabriel Pîrnău, George Bodi, Bogdan Roșca, Aplicații ale Științei Solului în Cercetarea Arheologică, Starea de calitate a resurselor de sol și protecția mediului în Oltenia, ediția XX, Craiova, 26 august – 1 septembrie 2012
15) Mihaela Danu, George Bodi, Luminita Bejenaru, Phytodiversity in anthropogenic environments during Neo-Eneolithic in East Romania, Impactul antropic asupra diversitatii structurale si functionale a sistemelor biologice, Iasi; 26 – 27 octombrie 2012
16) George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Danu, Romeo Cavaleriu, O nouă abordare a activităților de subzistență în Eneoliticul din NE României, Lucrările celui de al XXIV-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară din România „SIRAR – trecut, prezent şi viitor” Iaşi 26-28 iunie 2013
17) George Bodi, Heidegger, Jung și Durkheim. Argumente pentru o repoziționare teoretică în studierea spiritualității comunităților cucuteniene, Workshop “Cercetări aplicate și teoretice în tehnologia și spiritualitatea comunităților aparținând Culturii Cucuteni”, 28 Mai, Iași, Romania
18) Loredana Solcan, Mihaela Danu, Irina Irimia, George Bodi, Possible uses and significance in Cucuteni Culture of two species of Boraginaceae family, Sesiunea Științifică Anuală a Facultății de Biologie, 25-23 October, Iași, Romania
19) George Bodi, Luminița Bejenaru, Loredana Solcan, Între lemă și teorie. Argumente pentru o reevaluare a practicilor funerare din cultura Cucuteni, ‘Antropologia. O abordare interdisciplinară’, Zilele Academice ieşene, ediţia a XXIX-a. Secţia de cercetări antropologice, 23 October 2014, Iaşi, Romania
20) George Bodi, Loredana Solcan, Luminiţa Bejenaru, Influenţa expansiunii Uruk şi a spaţiului Nord-Pontic asupra iconografiei fazei finale a culturii Cucuteni. Consideraţii preliminare, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului Național „Vasile Pârvan”, Bacău, 7-9 octombrie 2015
21) George Bodi, Argumente pentru o abordare „structuralistă” a interpretării în arheologie: ontologia heideggeriană, neuro-științele și psihologia analitică, lucrare prezentată în cadrul Sesiunii științifice naționale Antropologia. O abordare interdisciplinară, Iași, 22 octombrie 2015

Annex 3
Alte activități științifice

Domenii de interes:
– Arheologie teoretică
– Arheologie preistorică
– Arheologia mediului
– Antropologie culturală
Membru al comitetelor de redacție:
– Arheologia Moldovei, journal of the Archaeological Institute of Iași, Romanian Academy Publishing House
Participări în proiecte de cercetare:
– 2001-2003: membru al proiectului Viaţa şi ambientul comunităţilor eneolitice de la est de Carpaţi (cercetări interdisciplinare) / Life and ambient of Eneolithic communities East of Carpathians (interdisciplinary research), finanțat de CNCSIS (director: prof. univ. dr. N. Ursulescu – Univ.”Al. I. Cuza” – Iaşi);
– 2004-2006: membru al proiectului Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice de la est de Carpaţi / The European dimension of the Eneolithic communities East of Carpathians finanțat de CNCSIS (director prof. univ. dr. N. Ursulescu – Univ.”Al. I. Cuza” – Iaşi).
– 2006-2008: membru al proiectului Religie, artă şi societate în Preistoria Europei, cu privire specială la spaţiul carpatic / Religion, art and society in the Prehistory of Europe with special regard to the Carpathian space finanțat de CNCSIS (director: C.P. I. dr. V. Chirica – Institutul de Arheologie Iaşi).
– 2007-2008: membru al proiectului Arheologia românească în context european. Receptarea civilizaţiei Cucuteni în ştiinţa preistorică europeană până la cel de al doilea război mondial / The Romanian Archaeology in European Context. The reception of the Cucuteni civilization by the Prehistoric European science up to the second world war finanțat de CNCSIS (director: prof. univ. dr. N. Ursulescu – Univ.”Al. I. Cuza” – Iaşi).
– 2007-2010 : membru al proiectului Sistem expert arheometric pentru combaterea inteligentă a traficului cu valori ale patrimoniului cultural-istoric / Archaeometric expert system for the intelligent combat of cultural-historical heritage artefacts traffic (director: prof. univ. dr. Mirela Praisler – Univ. “Dunărea de Jos” – Galaţi)
– 2008 – 2011- membru al proiectului Studiul pigmenţilor de pe artefacte si frescele unor mânăstiri prin spectrografie Raman / The study of artefacts and monastery frescoes pigments through RAMAN spectrography finanțat de CNCSIS (director: conf. univ. dr. Nicolae Buzgar – Univ. „Al. I Cuza” Iaşi)
– 2010-2013 – director al proiectului Analiza integrată a datelor arheologice, pedologice, palinologice şi arheozoologice din situri neo-eneolitice din estul României / Integrated analysis of archaeological, pedological, palynological and archaeozoological data from Neo-Eneolithic sites from Eastern Romania finanțat de CNCSIS
– 2010-2013 – asistent de proiect în cadrul proiectului Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală / Social sciences and humanities in the context of global development – development and implementation of postdoctoral research, POSDRU/89/1.5/S/61104, director prof.univ. dr. Nicolae Edroiu, m.c.
– 2012 – 2013, cercetător post-doctoral în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaștere, POSDRU ID 56815, cu proiectul individual de cercetare Constituirea cunoașterii în arheologia preistorică românească
– 2013 – 2016, director al proiectului Religie şi artă în civilizaţia Cucuteni-Tripolie (mileniile V-IV î. H.)/Religion and Art in the Cucuteni-Trypolie Civilisation (VIth-IVth millenia BC), ID PN-II-ID-PCE-2011-3-0885
– 2014 – 2016, coordonator al partenerului I în cadrul proiectului „Investigații non-distructive în situri arheologice complexe. Un model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului cultural imobil”/ Non-distructive investigations within complex archaeological sites. An integrated model of applied research on the archaeological heritage ID PN-II-PT-PCCA-2013-4-2234

Participarea la organizarea de evenimente științifice:
– International symposium Recent Studies on Past and Present:New Sources, New Methods or a New Public, Bucureşti, 25-28 September 2011, organizing institutions: Romanian Academy (Bucureşti and Cluj), Austrian Academy of Sciences (Vienna), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Federal Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Deutsche DenkmalAkademie (Frankfurt-am-Main – Romrod – Görlitz), Institute for the Study of the Problems of National Minorities (Cluj-Napoca), New Europe College (Bucharest), Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca)
– International symposium Vivre et mourir dans la Préhistoire et Protohistoire de l’Europe, Iași, 4-7 June 2012
– International symposium Recent Studies on Past and Present:New Sources, New Methods or a New Public, ediția a IIa, Cluj, 28-30 September 2012, organizing institutions: Romanian Academy (Bucureşti and Cluj), Austrian Academy of Sciences (Vienna), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Federal Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Deutsche DenkmalAkademie (Frankfurt-am-Main – Romrod – Görlitz), Institute for the Study of the Problems of National Minorities (Cluj-Napoca), New Europe College (Bucharest), Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca)
– Connecting finds, people and lanscapes. Unifying visions on the distant past – colloquy, Iași, 26th of April 2013, http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/04/program-cfpl.pdf, http://cfpl.acadiasi.ro/
– Cercetări aplicate și teoretice în tehnologia și spiritualitatea comunităților aparținând Culturii Cucuteni, Institutul de Arheologie Iași, 28 mai 2014

Participare la campanii arheologice:
Săpături sistematice
2000:
– 26.06- 22.07- Târgu Frumos – Baza Pătule (jud. Iaşi)
– 25.07 – 1. 09 – Poduri – Dealul Ghindaru (jud. Bacău)
2001:
– 25.06- 15.07- Târgu Frumos – Baza Pătule (jud. Iaşi)
– 16.07- 31.07 – Movileni (jud. Iaşi)
2002:
– 25 06- 25.07 – Târgu Frumos – Baza Pătule (jud. Iaşi)
2003:
– 15.07 – 15.08 – Poduri – Dealul Ghindaru (jud. Bacău)
– 15.08 – 10.09 – Hoiseşti – La pod (jud. Iaşi)
2004:
– 1.07 – 15.08 – Isaiia – Balta Popii (jud. Iaşi)
2005:
– 1.07 – 1.08 – Isaiia – Balta Popii (jud. Iaşi)
– 1.08 – 1.09 – Poduri – Dealul Ghindaru (jud. Bacău)
2006:
– 1.07 – 1.08 – Çatal Höyük – Istanbul Area
2007:
– 6.07 – 18.08 – Poduri – Dealul Ghindaru (jud. Bacău)
Săpături de salvare
2003:
– 15.08– 10.10 – Hoiseşti – La pod (jud. Iaşi)
2004:
– 1.05 – 15.06– Hoiseşti – La pod (jud. Iaşi)
2008: :
– Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi, contract 1008 din 15/07/2008
– S.C. Complex Hotelier Unirea S.A. Iaşi, contract 539 din 12/12/2007
2009:
– Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi, contract 1008 din 15/07/2008
– S.C. Complex Hotelier Unirea S.A. Iaşi, contract . 539 din 12/12/2007
– S.C. IASICON S.A. Iaşi, contract 3022/27.05.2009
– Asociația de Istorie și Retrologie Agrară din România

Lista de lucrari