Home
Cercetator stiintific dr. Sever-Petru BOTAN

Cercetator stiintific dr. Sever-Petru BOTAN

Cercetator stiintific dr. Sever-Petru BOTAN botan img

Istoria economica a Antichitatii Tarzii si a Imperiului Bizantin; Istoria si arheologia sticlei in Antichitate si Evul Mediu timpuriu

Curriculum Vitae

Lista de lucrari