Home
Cercetator stiintific I, dr. Cornelia-Magda LAZAROVICI

Cercetator stiintific I, dr. Cornelia-Magda LAZAROVICI

Cercetator stiintific I, dr. Cornelia-Magda LAZAROVICIlazarovici img

Cultura materiala, societatea si spiritualitatea Complexului Cultural Cucuteni-Ariusd-Tripillia; Culte si religii in Neolitic si Eneolitic
Europass Curriculum Vitae

Informații personale

Nume/Prenume Cornelia-Magda Lazarovici

E-mail: magdamanty@yahoo.com

Naționalitate Română

Data nașterii: 01.03.1953

Gender F

Domeniul de activitate Arheologie Preistorică

Experiență profesională

 • Cercetător ştiinţific principal I, Institutul de Arheologie Iaşi, 1999-2016.
 • Cercetător ştiinţific II, Institutul de Arheologie Iaşi, 1998-1999.
 • Cercetător ştiinţific III, Institutul de Arheologie Iaşi, 1996-1998.
 • Cercetător ştiinţific, Institutul de Arheologie Iaşi, 1990-1996.
 • Arheolog principal, Institutul de istorie şi arheologie “A. D. Xenopol”, Iaşi, 1985-1990.
 • Arheolog, Institutul de istorie şi arheologie “A. D. Xenopol”, Iaşi, 1980-
 • Şef sector patrimoniu, OPCN- Muzeul Judeţean Vaslui, 1977-1980.
 • Muzeograf, Muzeul Judeţean Vaslui, 1976-1977.
 • Cercetător ştiinţific principal I, Institutul de Arheologie Iaşi, 1999-2016.

Educație și formare

 • 2014, susţinerea tezei de abilitare cu titlul Researches concerning Romanian prehistory, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca ;
 • 2005 (martie) bursă Rockefeller în Italia la Bellagio;
 • 2000 (ianuarie-iulie) bursă Fulbright în SUA, la San Francisco State University;
 • 1990 şi 1997 burse DAAD în Germania (Heidelberg; Berlin);
 • 1996, susţinerea tezei de doctorat cu tema Metode de cercetare şi tehnici de datare cu privire la cronologia culturii Cucuteni, conducător Prof. Dr. Mircea Petrescu-Dîmbovița, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași;
 • 1989 februarie, înscriere la doctorat la Universitaea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, specialitatea arheologie, conducător ştiinţific Prof. Dr. M. Petrescu-Dîmboviţa;
 • 1993, curs intensiv, postuniversitar de introducere în prelucrarea datelor pe computer, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi;
 • 1981, 1989, curs intensiv, postuniversitar de limba germană  la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi;
 • Facultatea de istorie şi filosofie, secţia istorie, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1972-1976: Diploma No. 252443/ 17. III. 1977.
 • Gimnaziul şi liceul: 1964-1972, Liceul nr. 8 “Dimitrie Cantemir” Iaşi.

Abilității și competențe personale

Alte limbi

Autoevaluare înțelegere Vorbire Scris

Engleză

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

Franceză

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

Germană

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

Anexă listă publicații

Lista participărilor la conferințe

Alte activității științifice

Cărți

 1. Cornelia-Magda Lazarovici, Mircea Babeş (cu colaborarea lui Nikolaus O. Boroffka), Poieneşti – Aşezări preistorice, seria Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, XXII, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 270 p. [ISBN 978-606-8698-07-6].
 2. Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Ruginoasa – Dealul Drăghici. Monografie arheologică, seria Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, XX, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 431 p., [ISBN 978-606-93329-1-7].
 3. Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Marco Merlini, Tărtăria and the sacred tablets, C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, J. Marler, M. Merlini, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 414 p.[ISBN 978-606-543-159-1].
 4. Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Senica Ţurcanu, A Great Civilization of the Prehistoric World, editor general Lăcrămioara Stratulat, Editura Palatul Culturii, Iaşi, 2009, 350 p. [ISBN978-606-92315-0-0].
 5. Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura Neoliticului şi Epocii Cuprului din România. II. Epoca Cuprului, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, VIII, editori Victor Spinei, Virgil Mihailescu-Bîrliba, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, 680 p.[ISBN 978 -973-7834-72-0].
 6. Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România. I. Neoliticul, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae IV, editori V. Spinei, V. Mihailescu-Bîrliba, Editura Trinitas, Iaşi, 2006, 738 p. [ISBN (10) 973-7834-72-0; ISBN (13) 978-973-7834-72-0]
 7. Cornelia-Magda Mantu, Senica Ţurcanu, Scânteia, cercetare arheologică şi restaurare, editori Vasile Chirica, Cornelia-Magda Mantu, Senica Ţurcanu, Editura Helios, Iaşi, 1999, 160 p., [ISBN 973-9362-05-2].
 8. Cornelia-Magda Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, relaţii culturale, seria Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, V, editor Gheorghe Dumitroaia, Piatra Neamţ, Editura Nona, 1998, 324 p. [ISBN 973-98298-4-8].
 9. Dan Monah, Felicia Monah, Cornelia-Magda Mantu, Gheorghe Dumitroaia, The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe, editori Cornelia-Magda Mantu, Gheorghe Dumitroaia, Aris Tsaravopoulos, Editura Athena Publishing & Printing House, Bucharest, 1997, 246 p. [ISBN973-98191-6-8].
 10. Dan Monah, Felicia Monah, Cornelia-Magda Mantu, Gheorghe Dumitroaia, O TELEYTAIOS POLITIMOS TES EYRVPH, editori Cornelia-Magda Mantu, Gheorghe Dumitroaia, Aris Tsaravopoulos, Ion Barnea, Editura Athena Publishing & Printing House, Bucharest 1997, 246 p. [ISBN 973-98191-6-8].

 

Editări

 1. From Symbols to Signs. In memory of Klaus Schmidt, editori Emil Constantin Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia-Magda Lazarovici, Suceava, 2015 [ISBN 978-606-8698-04-5]
 2. Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Marco Merlini, Tărtăria and the sacred tablets, editori Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Joan Marler, Marco Merlini, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011. [ISBN 978-606-543-159-1].
 3. Cucuteni 120 – Valori universale. Lucrările simpozionului naţional, Iaşi 30 septembrie 2004, coordonatori, Nicolae Ursulescu, Cornelia-Magda Lazarovici, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XVII [ISBN (10) 973-670-186-7; ISBN (13) 978-973-670-186-3].
 4. Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata, Eididerunt Victor Spinei, Cornelia-Magda Lazarovici et Dan Monah, Romanian Academy, Institute of Archaeology of Iaşi, Editura Trinitas, Iaşi, 2005 [ISBN 973-7834-13-5].
 5. Scânteia, cercetare arheologică şi restaurare, editori Vasile Chirica, Cornelia-Magda Mantu, Senica Ţurcanu Editura Helios, Iaşi, 1999 [ISBN 973-9362-05-2].
 6. The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe, Editura Athena Publishing & Printing House, Bucharest, 1997, editors Cornelia-Magda Mantu, Gheorghe Dumitroaia, Aris Tsaravopoulos, [ISBN973-98191-6-8].
 7. O TELEYTAIOS POLITIMOS TES EYRVPH, Editura Athena Publishing & Printing House, Bucharest 1997, editors Cornelia-Magda Mantu, Gheorghe Dumitroaia, Aris Tsaravopoulos, Ion Barnea, [ISBN 973-98191-6-8].

 

Articole, studii, prezentări

2015

 1. M. Lazarovici, Fortifications of the Cucuteni Culture: old and new data, in Pradziejowe osady obronne w Karpatach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 2015, p. 61-84.
 2. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, New data and observations related with exploitation and transport of salt in Prehistory, in R. Brigand, O. Weller (eds.), Archaeology of salt: approaching an invisible past, Sidestone Press, Leiden, 2015, p. 139-155.
 3. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, B. Constantinescu, New Data and Analyses on Gold Metallurgy during the Romanian Copper Age, in S. Hansen, P. Raczky, A. Anders, A. Reingruber (eds.), Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to 4th Millennium BC. International Workshop Budapedst 2012, Archäologie in Eurasien  Band 31, Habelt-Verlag, Bonn, 2015, p. 325-352.
 4. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, G. Trnka, A possible flint source for the artefacts discovered at the settlement of Măgura Gumelniţa, in Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej, pod redakcją Krzysztofa Czarniaka, Justyny Kolendy i Małgorzaty Markiewicz, Wrocław, 2014, p. 1-8.
 5. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Chronological and cultural correlations between Neolithic and Copper Age civilizations of Central and North Transylvania and East Alföld area, in C. Virag (ed.), Neolithic cultural  phenomena in the Upper Tisza Basin, International Conference, 10-12 July 2014, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2015, p. 7-28.
 6. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Despre marile teme religioase din cultura Vinča, in Analele Banatului, XXII/ 2014, Volum dedicat memoriei dr. Vasile Boroneanţ (1930 – 2014), p. 107-145.
 7. M. Lazarovici, Aşezarea cucuteniană de la Cucuteni-Dealul Mănăstirii/La Dobrin, in Arheologia Moldovei, XXXVIII, 2015, p. 225-254. (CNCS B)
 8. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Noi date şi observaţii legate de exploatarea şi transportul sării în preistorie, in V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă (eds.), Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam, Ed. Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2015, p. 671-694. (CNCS B)
 9. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, From Symbol to Sign. I Part, in E. C. Ursu, A. Poruciuc, C.-M. Lazarovici (eds.), From Symbols to Signs. In memory of Klaus Schmidt, seria Ethoreligion Series, I, Edit. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, p. 3-100.
 10. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Proiectul de etnoreligie, in Gh. Lazarovici, A. Ardeţ (ed.), Ţara Gugulanilor. Studii de etnoarheologie, etnografie şi etnoistorie, Vol. I, Ed. Mega, Cluj-Napoca 2015, p. 49-52. (CNCS B)
 11. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Proiectul legat de sare şi transportul ei, in Gh. Lazarovici, A. Ardeţ (ed.), Ţara Gugulanilor. Studii de etnoarheologie, etnografie şi etnoistorie, Vol. I, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 53-60. (CNCS B)
 12. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Proiectul obsidian şi silex, in Gh. Lazarovici, A. Ardeţ (ed.), Ţara Gugulanilor. Studii de etnoarheologie, etnografie şi etnoistorie, Vol. I, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 61-62. (CNCS B)
 13. M. Lazarovici, Proiect româno-austriac privind sursele de silicolite, in Gh. Lazarovici, A. Ardeţ (ed.), Ţara Gugulanilor. Studii de etnoarheologie, etnografie şi etnoistorie, Vol. I, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 69-76. (CNCS B)
 14. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Bucraniul – simbol şi semn. Bucraniile monumentale, in ArheoVest III. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 28 noiembrie 2015, In Memoriam Florin Medeleț, Vol. 1, Arheologie, Ed. JATEPress Kiadó, Universitatea Szeged, 2015, p. 47-83.
 15. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, S. Colesniuc, S. Angeleski, Muntele Teasc. Despre sanctuare în natură (II), in Apulum, LII, 2015, p. 85-112.

2014

 1. M. Lazarovici, Un nou tip de măciucă de la Scânteia, in S. Forţiu, A. Cîntar (eds.), Arheovest II1, In Honorem Gheorghe Lazarovici, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara 6 decembrie 2014, Ed. JATEPress Kiadó, Szeged, 2014, p. 101-108.
 2. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Despre marile teme religioase din cultura Vinča, in Analele Banatului S. N. Arheologie/Istorie, 22, Timişoara, 2014, p. 105-132. (CNCS B)
 3. M. Lazarovici, Fortificaţiile culturii Cucuteni în lumina cercetătilor mai vechi şi mai noi, in G. Fazecaş (coord.), Studii de arheologie. Studia in honorem Doina Ignat, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2014, p. 113-123.
 4. M. Lazarovici, S. Ţau, C. Tarcan, Aşezarea Starčevo-Criş de la Munteni – Broscărie (Tecuci), in Arheologia Moldovei, 23/2014, p. 181-197. (CNCS B)
 5. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, About the Great Religious Themes of Vinča Culture, in C.-Em. Ursu and S. Țerna (eds.), Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe, Suceava, 2014, p. 187-248.
 6. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, S. Colesniuc, S. Angeleski, Muntele Teasc. Despre sanctuare în natură (I), in Apulum, LI/2014, p. 25-80.
 7. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, C. Roman, S. Tincu, S.  Colesniuc, C.  I. Suciu, D. Negrei, D. Bindea, Sat Petreştii de Jos, comuna Petreştii de Jos, judeţul Cluj [Cheile Turzii, Peştera Ungurească, Peştera Binder]. Punct Peştera Ungurească, Peştera Binder, in Cronica Cercetărilor arheologice din România (= CCAR), Campania 2013, CIMEC, Bucureşti, 2 014, p.101-104, 396-399.
 8. M. Lazarovici, Schimb interacademic in Macedonia, in Arheologia Moldovei, 37/2014, p. 357-363 (CNCS B)
 9. M. Lazarovici: George Bodi, Radu Pîrnău, Mihaela Dinu, Romeo Cavaleriu, Cercetări interdisciplinare în neo-eneoliticul din nord-estul României, Scripta Archaeologica et Historica Dacoromanie VI, Redigit Victor Spinei, Editura Universităţii « Al. I.Cuza » Iaşi, 2013, 181p., in Arheologia Moldovei, 37/2014, p. 319. (CNCS B) (prezentare).
 10. M. Lazarovici: De Hominum Primordiis. Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Ediderunt George Bodi, Mihaela Danu, Radu Pîrnău, Scripta archaeologica et historica Dacoromaniae, VII, Redigit V. Spinei, VII, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2013, 233 pag., in Arheologia Moldovei 37/2014, p. 319-320. (CNCS B) (prezentare)
 11. M. Lazarovici: Vasile Chirica, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica, Gisement épipaléolithiques et mésolithique entre Dniestr et la Tissa, Scripta archaeologica et historica Dacoromaniae, VII, Redigit V. Spinei, V, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2013, 360 pag., in Arheologia Moldovei 37/2014, p. 320-321. (CNCS B) (prezentare).

2013

 1. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Sacred house” and Their Importance for the Reconstruction of Architecture, Inner Furnishings and Spiritual Life, in Al. Andres, G. Kulcs with G. Kalla, V. Kiss and G. Szabó (eds.), Prehistoric Studies I, Moments in Time, Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday, Edit. L’Harmattan, Budapest, 2013, p. 503-520.
 2. M. Lazarovici, Gropile de cult din aşezarea Poieneşti – Măgura/Dealul Teilor, in Arheologia Moldovei, XXXVII/2013, p. 199-209. (CNCS B)
 3. M. Lazarovici, Din nou despre vasele de tip coşulet, in De Hominum Primordiis. Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Ediderunt G. Bodi, M. Danu, R. Pîrnău, Scripta archaeologica et historica Dacoromaniae, Redigit V. Spinei, VII, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2013, p. 127-140. (CNCS B)
 4. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Etapa veche din atelierul de bijuterii de la Cheile Turzii – Peştera Ungurească, in Arheoinvest I. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie. In Memoriam Liviu Măruia, Universitatea de Vest, Timişoara 7 decembrie 2013, Edit. JatePress Kiadó, Szeged, 20013, p. 55-90.

 2012

 1. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, C. Roman, S. Tincu, Gh. Netea, V. Palaghia, Fl. Chioar-Dumitrescu, B. Ciută, S. Colesniuc, S. Angeleski, B. Constantinescu, Cheile Turzii – Peştera Ungurească, Raport de cercetare arheologică 2011, in CCAR. Campania 2011, cIMeC, Bucureşti, 2012, p. 98-99.
 2. N. Boroffka, C.-M. Mantu-Lazarovici, Wintering system of steppe nomads and two bronze sickles from Poieneşti, in Rosiskie Archeologiceskie Exegodnik, nr. 2, 2012, p. 172-193.
 3. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, M. Ştirbu, A. Huşleag, L. Teodor, Ruginoasa – Dealul Drăghici, Campania 2011, in CCAR. Campania 2011, cIMeC, Bucureşti, 2012, p. 117-118.
 4. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, L. Şt. Solcanu, A. Huşleag, L. Teodor Scânteia, Dealul Bodeşti/La nuci, campania 2011, in CCAR. Campania 2011, cIMeC, Bucureşti, 2012, p. 127.
 5. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, B. Constantinescu, Despre analizele pieselor de aur din atelierul de bijuterii de la Cheile Turzii – Peştera Caprelor / Peştera Ungurească, in Apulum, XLIX/1, 2012, p. 1-21.
 6. Mischka, Z. Maxim, C.-M. Lazarovici, Geophysical prospecting vs. Excavations at the Neolithic sites Ţaga and Iclod, in ActaMN, 47–48/2010–2011/ I, p. 9–25.

 2011

 1. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Altarele din munţi în preistorie, in C. Cosma (ed.), Studii de arheologie şi istorie. Omagiu Profesorului Nicolae Gudea la 70 de ani, Editura Mega, [ISBN 978-606-543-240-6], Cluj-Napoca, 2011, p. 101-135. (CNCS B)
 2. Lazarovici C.-M., Ţurcanu S., Solcanu L. Şt., Huşleag A., Teodor L., Geba M., Scânteia, Dealul Bodeşti/La nuci, campania 2010, in Campania 2010, cIMeC, 2011, Sibiu, p. 120. [ISBN978-973-7930-23-1]
 3. Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., Ţurcanu S., Ştirbu M., Tincu S., Furnică R., Leonti I., Mîrzan A., Ruginoasa – Dealul Drăghici, Campania 2010, in Campania 2010, cIMeC, 2011, Sibiu, p. 111-114. [ISBN978-973-7930-23-1]
 4. M. Lazarovici, Adrian Poruciuc, Prehistoric Roots of Romanian and Southeast European Traditions, Volume I, Ilustraţii Aneta Corciova, eds. Joan Marler, Miriam Robbins Dexter, Institute of Archaeomythology, Sebastopol, 2010, 173 pagini, in Arheologia Moldovei, 34/2011, p. 321-323. [ISSN 0066-7358] (CNCS B) (prezentare)
 5. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Sesiunea „Temples and Sanctuaries from PPN to Copper Age. Type, Content and Functionality”, in Arheologia Moldovei, 34/2011, p. 15-17. [ISSN 0066-7358] (CNCS B)
 6. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, C. Suciu, F. Chioar-Dumitrescu, V. Palaghia, Gh. Netea, C. Roman, S. Tincu, S. M. Colesniuc, S. Angeleski, D. Bindea, B. Ciută, Cheile Turzii – Peşera Ungurească. Campania 2010, in CCAR. Campania 2010, cIMeC, Bucureşti, 2011, p. 93-96. [ISBN978-973-7930-23-1]
 7. Lazarovici, I. C. Pop, C.-M. Lazarovici, S. Angeleski, Megaliţi în Carpaţii Răsăriteni. Căi spre sanctuarele din natură şi urmele unor aşezări. Studiu de etno-arheologie şi etno-religie, in Arheologia Moldovei, 34/2011, p. 53-76. [ISSN 0066-7358] (CNCS B)
 8. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Despre fazele A1 ale grupelor Ariuşd şi Cucuteni, in Angustia, XIV, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 27-108. [ISSN 1454-8275]
 9. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Architecture of the Early Neolithic in Transylvania, in  S. A. Luca C. Suciu (eds.), The first Neolithic Sites in the Central/South-east European Transect, volume II, Early Neolithic (Starčevo-Criş) Sites on the territory of Romania, BAR, International Series 2188, Krakóv, 2011, p. 19-35. [ISBN 978 1 4073 0743 5].
 10. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Some Salt Sources inTransylvania and their Connections with Archaeological Sites in the Area, in Archaeology and Anthropology of Salt: A Diachronik Approach, Proceeding of the International Colloqvium, 1-5 october 2008, Al. I. Cuza University (Iaşi, Romania), eds. Marius Alexianu, Olivier Weller, Roxana-Gabriela Curcă, BAR IS 2198, 2011, p. 89-110. [ISBN: 9781407307541]
 11. M. Lazarovici, Peştera Werteba de la Bilcze Złote, in Arheologia Moldovei, 34/2011, p. 79-94. [ISSN 0066-7358]. (CNCS B), (ERIH C)
 12. Boroffka, C.-M. Lazarovici, Zwei Bronzesicheln der Noua-kultur aus Poieneşti: Zur Wirtschaft in den bronzezeitlichen Steppen Eurasiens, in E. Sava, B. Govedarica, B. Hänsel (Hrs.), Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-550 V. Chr.), Band 2 Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen. Internationale Fachtgung von Humboldtianern für Humboldtianer im Humboldt-kollege in Chişinău, Moldavien (4.-8. Oktober 2010), Verlag Marie Leidorf GhH, Rahden/Westf. 2011, p. 148-165.

2010

 1. D. Micle, L. Măruia, M. Török-Oance, Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, A. Cîntar, Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenian sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Romania, in Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 2, Târgovişte, 2010, p. 23-37. [ISSN 1584-1855] (CNCS B), (ERIH C)
 2. L. Măruia, D. Micle, M.-Oance, Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici,, L. Smadu, Vlad, A. Stavilă, L. Bolcu, Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenian sites from Ruginoasa and Scânteia Iaşi County, Romania, in Computer Applications and Quantitative Methods in Archeology – CAA’2010, Granada, Spain. (Scopus)
 3. Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., Neo-eneolithic cult constructions in Southeastern Europe: Building techniques and space management – A brief overview, in XVth Congress UISPP, Lisbone, 2006, BAR International Series, 2097, 2010, p. 117-125. [ISBN: 9781407305738]
 4. Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., „Casa sacră” şi importanţa ei pentru reconstituirea arhitecturii, amenajarea interiorului şi vieţii spirituale, in Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, (2008-2009),Muzeul de Istorieşi Arheologie Piatra-Neamţ, Ed.”Constantin Matasă” Piatra-Neamţ, 2010, p. 89-111. [ISSN 1222 -7528]
 5. Senica Ţurcanu, Industria litică cioplită din neoliticul României, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009, 283 pagini, 45 de figuri, 38 planşe, 39 tabele, în colecţia Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XXI, ediderunt Victor Spinei et Vasile Chirica, in Arheologia Moldovei, XXXIII/2010, p. 331-332. [ISSN 066-7358] (CNCS B) (prezentare)
 6. C.-M. Lazarovici, Nikolaus Boroffka, Descoperiri din perioada târzie a epocii bronzului de la Poieneşti, jud. Vaslui şi din Hallstatt-ul timpuriu de la Scânteia, jud. Iaşi, in Arheologia Moldovei, XXXIII/2010, p. 275-283. [ISSN 066-7358] (CNCS B)
 7. C.-M. Lazarovici, Seminarul de etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri” cu tema „Sanctuare naturale. Ritualuri în sanctuare”, Iaşi, 22 aprilie 2010, in Arheologia Moldovei, XXXII/2010, p. 393-394. [ISSN 066-7358]. (CNCS B) (prezentare)
 8. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Session B35. Temples and Sanctuaries from PPN to Copper Age. Type, Content and Functionality, in Abstracts. 16-th Annual Meeting. The European Association of Archaeologists. 1st – 5th September 2010, The Hague-The Netherlands, p. 158. (prezentare)
 9. C.-M. Lazarovici, Domestic sanctuaries in Cucuteni-Tripolye Civilization”, in Abstracts. 16-th Annual Meeting. The European Association of Archaeologists. 1st -5 th September 2010, The Hague-The Netherlands, p. 160-161.
 10. C.-M. Lazarovici, New data regarding the chronology of the Precucuteni, Cucuteni and Horodiştea-Erbiceni cultures, in P. Kalábková, B. Kovár, P. Pavúk, J. Suteková (eds.), PANTA REI. Studies in chronology and cultural development of the SE and Central Europe in Earlier Prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75. birthday. Studia Archaeologica et Medievalia, XI, Bratislava, 2010, p. 91-114. [ISBN 978-80-223-2979-8]
 11. C.-M. Lazarovici, Cucuteni Ceramics: Technology, Typology, Evolution, and Aesthetics, in David W. Anthony with Jennifer Y. Chi (eds.), The Lost Worlds of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC, The Institute for the Study of the Ancient World at New York, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2010, p. 128-161. [ISBN13: 978-0-691-14388-0]

 2009

 1. C.-M. Lazarovici, Ruginoasa-Dealul Drăghici, Iaşi county, in Cucuteni Culture art and religion – Kultura Cucuteni sztuka i religia, publishing coordinator I. Mareş, Publishing house Accent Print, Suceava, 2009, p. 15-17. [ISBN 978-973-1772-27-1]
 2. C.-M. Lazarovici, Scânteia-Dealul Bodeşti, Iaşi county, in Cucuteni Culture art and religion – Kultura Cucuteni sztuka i religia, publishing coordinator I. Mareş, Publishing house Accent Print, Suceava, 2009, p. 18-20. [ISBN 978-973-1772-27-1]
 3. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, The architecture of temples/sanctuaries in Banat and Transylvania during Neolithic and Copper Age periods, in „Arheologia spiritualiăţii preistorice în ţinuturile carpato-ponto-danubiene”,Fundaţia „Rădăcinile Europei”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2009, p. 65-76. [ISBN 978-606-8001-04-3]
 4. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Nicolae Vlassa”, in Z. Maxim, J. Marler, V. Crişan (eds.), The Danube script in the light of Turdaş and Tărtăria discoveries. Exhibition catalogue, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 3-19. [ISBN 978-606-543-003-7] (CNCS B)
 5. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Z. Maxim, The Chronological and Cultural Place of the Vinča and Turdaş Cultures in the Context of European Civilizations, in Z. Maxim, J. Marler, V. Crişan (eds.), The Danube script in the light of Turdaş and Tărtăria discoveries. Exhibition catalogue, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 93-108. [ISBN 978-606-543-003-7] (CNCS B)
 6. Z. Maxim, Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, M. Merlini, Catalogue of signs, in Z. Maxim, J. Marler, V. Crişan (eds.), The Danube script in the light of Turdaş and Tărtăria discoveries. Exhibition catalogue, Editura Mega Cluj-Napoca, 2009, p. 132-210. [ISBN 978-606-543-003-7] (CNCS B)
 7. C.-M. Lazarovici, Ritualuri de fundare, ritualuri de abandonare din cultura Cucuteni”, in G. Bodi (ed.), In Medias res Praehistoriae. Miscelanea in honorem annos LXV peragentis professoris Dan Monah oblata, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, p. 223-238. [ISBN 978-973-703-496-0] (CNCS B)
 8. Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., Despre unele reprezentări antropomorfe masculine din cultura Cucuteni, in Acta Moldaviae Meridionalis, XXX, Vaslui, 2009, vol. 1, p. 37-47. [ISSN 0257-7372]
 9. C.-M. Lazarovici, Clay breads and tablets with signs and symbols, in Signs and symbols from Danube Neolithic and Eneolithic, seria Bibliotheca Brukenthal, XXXV, Sibiu, 2009, p. 125-135. [ ISBN 978-973-117-217-0]
 10. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Cheile Turzii – Peştera ungurească/Peştera caprelor: orizontul toarte pastilate – Bodrogkeresztúr. Campaniile 2003-2004, in V. Cotiugă, F. A. Tencariu et G. Bodi (eds.), Itinera in Praehistoria. Studia in Honorem Magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno, Editura Univ. “Al. I. Cuza“, Iaşi, 2009, p. 211-226. [ISBN 978-973-703-484-7] (CNCS B)
 11. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, M. Ştirbu, L. Scarlat, S. Angeleski, A. Vornicu, Ruginoasa, com. Ruginoasa, Jud. Iaşi, Punct Dealul Drăghici, in CCAR. Campania 2008, cIMeC, Bucureşti, 2009, p. 188-189. [ISSN 1454-5004].
 12. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, M. Geba, A. Huşleag, M. Ştirbu, L. Ellis, A. Vornicu, Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi. Punct: Dealul Bodeşti/La nuci, in CCAR. Campania 2008, cIMeC, Bucureşti, 2009, p. 193-194. [ISSN 1454-5004].
 13. C.-M. Lazarovici, Plan for a didactic virtual Museum of the Cucuteni spiritual life, in Abstracts. 15-th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, Riva del Garda/Trento, Italy, 15-20 September 2009, p. 85.

 2008

 1. C.-M. Lazarovici, L. Ellis, M. Ştirbu, S. Ţurcanu, M. Geba, A. Huşleag, Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi. Punct: Dealul Bodeşti/La nuci, in CCAR. Campania 2007, cIMeC, Bucureşti, 2008, p. 274. [ISBN 978-973-7930-13-2].
 2. M. Lazarovici, Symbols and Signs of the Cucuteni-Tripolye Culture, in The Journal of Archaeomythology, Volume 4, Number 1, Winter Issue 2008, Sebastopol, U.S.A., p. 65-93. [ISSN 2162-6871]
 3. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, The workshop for gold at Cheile Turzii – Peştera ungurească/Peştera caprelor. Archaeological excavations 2003-2004, in Annals of the Tiberiu Popovici Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity, vol. 6, 2008, Ed. Mediamira Science Publisher, Cluj-Napoca, 2008, p. 153-158.
 4. C.-M. Lazarovici, Types d’habitations de la culture Cucuteni, in V. Chirica et M.-C. Văleanu (eds.), Établissements et habitations préhistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iaşi, 10-12 decembre 2007, Editura Pim, Iaşi, 2008, seria Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, IX, p. 239-262. [ISBN 978-606-520-080-7]
 5. C.-M. Lazarovici, L’arte della ceramica di Cucuteni, in N. Ursulescu, R. Kogălniceanu, C. Creţu (eds.), Cucuteni. Tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi. atti del Convegno italo-romeno, Roma, 18 ottobre 2007, Accademia di Romania in Roma & Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2008, p. 149-172. [ISBN 978-973-703-401-4; ISBN 978-88-96335-00-0] (CNCS B)
 6. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Santuari della civiltà di Precucuteni-Cucuteni, in N. Ursulescu, R. Kogălniceanu, C. Creţu (eds.), Cucuteni. Tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi. atti del Convegno italo-romeno, Roma, 18 ottobre 2007, Accademia di Romania in Roma & Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2008, p. 107-148. [ISBN 978-973-703-401-4; ISBN 978-88-96335-00-0] (CNCS B)
 7. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Fragmentarea rituală a idolilor şi obiectelor de cult în Neolitic şi Epoca Cuprului, in Acta Musei Tutovensis, III, Bârlad, 2008, p. 7-15. [ISSN 1824-2373]
 8. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, A Copper Age Workshop for Gold at Cheile Turzii – Peştera Ungurească, Transylvania, in Circumpontica in Prehistory: Western Eurasian Studies. Global Gratitude to Eugen Comşa for his 85th Birth Anniversary, published by John Hedges; Compiled and Edited by L. Nikolova, J. Marler, M. Merlini and Al. Comşa, BAR International Series 2008, p. 197-210.

2007

 1. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, E. Gilot, Z. Maxim, Date radiocarbon pentru cultura Banatului, in . R. Ştefănescu, I. Bauman, L. Savu (eds.), Studia in honorem Dr. Florea Costea, Bibliotheca Cumidavae, Muzeul de istorie Braşov, 2007, p. 20-31. [ISBN-10973-8424-52-6; ISBN -13978-973-8424-52-4]
 2. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Despre construcţii neo-eneolitice de cult din sud-estul Europei: tehnici de construire, organizare spaţială, scurte interpretări. Partea I-a, in N. Ursulescu (ed.), Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est carpatice, Editura Universității „Al. I. Cuza” , Iaşi, 2007, p. 63-103. [978-973-703-217-1] (CNCS B)
 3. Maxim, V. Crişan, Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, „Scrierea Turdaş” cea mai veche scriere neolitică din lume?, in Lucrările Seminarului „Tiberiu Popoviciu” de Ecuaţii Funcţionale, Aproximare şi Convexitate, 26 septembrie – 29 septembrie 2007, Cluj-Napoca, 2007, p. 75-79.

 2006

 1. Gh. Lazarovici, Fl. Draşovean, M. Merlini, Z. Maxim, C.-M. Lazarovici, V. Cedică, S. Petrescu, D. Negrei, S. Ioan, D. Gurgu, Cr. Roman, D. Diaconescu, S. Angeleski, O. Chitic, A. Tatar, T. Daroczy, Z. Dobos, A. Fota, D. Bindea, L. Bojin, F. Burlacu, Şantierul arheologic Parţa. Casa Cerbului. 1- 15 iulie 2005, in CCAR. Campania 2005, cIMeC, Bucureşti, 2006, p. 252-255. [ISBN 973-7930-07-X]
 2. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Neo-eneolithic constructions from South Eastern Europe: Techniques of building and spatial organization, in XVth Congress UISPP, Lisbone 4-9 septembrie 2006, vol. I, p. 233.
 3. Gh. Lazarovici, M. Merlini, P. Ucelli Gnesutta, Z. Maxim, C.-M. Lazarovici, V. Cedică, S. Petrescu, D. Negrei, S. Ioan, D. Gurgu, Cr. Roman, D. Diaconescu, S. Angeleski, O. Chitic, A. Tatar, T. Daroczy, Z. Dobos, A. Fota, D. Bindea, L. Bojin, F. Burlacu, Şantierul arheologic Parţa. Casa Cerbului. 1- 15 iulie 2005, in Patrimonium Banaticum, IV, 2005, Timişoara 2006, p. 27-72. [ ISSN 1583-4220]
 4. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, A Home Altar at Gura Baciului, in Analele Banatului, S.N. Arheologie-Istorie, XIV, 1, Timişoara, 2006, p. 103-111. [ISSN 1221-678X] (CNCS B)
 5. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Un altar casnic la Gura Baciului, in Lucrările Seminarului Tiberiu Popoviciu de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate. Omagiu academicianului Tiberiu Popoviciu la centenarul naşterii sale 1906-2006, Cluj-Napoca 25-29 octombrie 2006, Cercetări interdisciplinare, 2006, p. 111-115.
 6. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, L. Scarlat, S. Angeleski, M. Ştirbu, S. Ţurcanu, Şantierul arheologic Ruginoasa „Dealul Drăghici”. Campania 2005, in CCAR. Campania 2005, cIMeC, Bucureşti, 2006, p. 304-308. [ISBN 973-7930-07-X]
 7. C.-M. Lazarovici, L. Ellis, M. Ştirbu, S. Ţurcanu, M. Geba, A. Huşleag, Şantierul arheologic Scânteia, “Dealul Bodeşti/La Nuci”, campania 2005, in CCAR. Campania 2005, cIMeC, Bucureşti, 2006, p. 318-320. [ISBN 973-7930-07-X]
 8. C.-M. Lazarovici, Absolute Chronology of the late Vinča culture in Romania and his role in the development of the Early Eneolithic, in N. Tasić, C. Grozdanov (eds.), Homage to Milutin Garašanin, Serbian Academy of Art and Sciences, Belgrade, 2006, p. 277-293. [ISBN 86-7025-412-3]
 9. C.-M. Lazarovici, Semne şi simboluri în cultura Cucuteni, in N. Ursulescu şi C.-M. Lazarovici (eds.), Cucuteni 120. Valori universale. Lucrările simpozionului naţional, 30 septembrie 2004, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006, p. 57-90. [ ISBN (10) 973-670-186-7; ISBN (13) 978-973-670-186-3]

2005

 1. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Contribuţii privind arhitectura eneoliticului din Banat, Crişana şi Transilvania, in M. Neagu, C. Lazăr, V. Parnic (eds.), In honorem Silvia Marinescu-Bîlcu, Muzeul Dunării de Jos, seria Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, Călăraşi, 2005, p. 399-420. [ISBN 973-87003-9-6]
 2. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, P. Biagi, M. Spataro, Petreştii de Jos, com. Petreşti, jud. Cluj. Punct Cheile Turzii, in CCAR. Campania 2004, cIMeC, Bucureşti, 2005, p. 259-261. [ISBN 973-7930-03-7]
 3. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, E. Gilot, Z. Maxim, Absolute Chronology of the Banat Culture, in V. Spinei, C.-M. Lazarovici et D. Monah (eds.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata, Romanian Academy, Institute of Archaeology of Iaşi, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, p. 179-191. [ISBN 973-7834-13-5]
 4. C.-M. Lazarovici, Bursă de studii în Italia, in Arheologia Moldovei, XXVIII, 2005, p. 415-418. [ISSN 066-7358] (CNCS B)
 5. C.-M. Lazarovici, Copper artifacts and clay axes at Scânteia, in Gh. Dumitoaia, J. Chapman, O. Weller, C. Preuteasa, R. Munteanu, D. Nicola, D. Monah (eds.), Cucuteni 120 ans des recherches. Le temps du bilan, Piatra Neamţ, 2005, p. 117-122. [ISBN 973-7777-02-6]
 6. C.-M. Lazarovici, L. Ellis, S. Ţurcanu, Fl. Scurtu, Şantierul arheologic Scânteia. Campania 2004, in CCAR. Campania 2004, cIMeC, Bucureşti, 2005, p. 331-334, 464. [ISBN 973-7930-03-7]
 7. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, Ruginoasa „Dealul Drăghici”, in CCAR. Campania 2004, cIMeC, Bucureşti, 2005, p. 316-318, 463. [ISBN 973-7930-03-7]
 8. C.-M. Lazarovici, Anthropomorphic statuettes of Cucuteni-Tripolye: some symbols and signs, in Documenta Praehistorica, XXXII, Ljubliana, 2005, p. 1-10. [ISSN 1408-967X]
 9. C.-M. Lazarovici, D. Botezatu, L. Ellis, S. Ţurcanu, Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003), in Arheologia Moldovei, XXVI/2003, Bucureşti, 2005, p. 297- 306. [ISSN 066-7358] (CNCS B)

 2004

 1. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Noi săpături arheologice la Ruginoasa – Dealul Drăghici. Partea I: Arhitectura”, in Acta Terrae Septemcastrensis, III, Univ. L. Blaga, Sibiu, 2004, p. 9-42. [ISSN 1583-1817]
 2. C.-M. Lazarovici, S. Ţurcanu, L. Ellis, M. Geba, A. Huşleag, D. Botezatu, Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi. Punct Dealul Bodeştilor /La Nuci, in CCAR. Campania 2003, cIMeC, Bucureşti, 2004, p. 297-301. [ISBN 973-7930-02-9]
 3. Gh. Lazarovici, P. Biagi, M. Spataru, C.-M. Lazarovici, S. Colesniuc, P. Vrâncean, Petreştii de Jos, com. Petreşti, jud. Cluj. Punct Cheile Turzii, in CCAR. Campania 2003, cIMeC, Bucureşti, 2004, p. 228-231.
 4. C.-M. Lazarovici, Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni, in Arheologia Moldovei, XXV/2002, Bucureşti, 2004, p. 47-67. [ISSN 066-7358] (CNCS B)

 2003

 1. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, M. Frenţiu, Statistical Analysis of the material (Cucuteni A3 phase) from Ruginoasa settlement, Iaşi district, in Annals of the Tiberiu Popovici Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity, vol. 1, 2003, Cluj-Napoca, p. 169-186.
 2. Gh. Lazarovici, I. Băltean, P. Biagi, M. Spataro, C.-M. Lazarovici, S. Colesniuc, P. Vrâncean, Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Cluj. Punct: Cheile Turzii, in CCAR. Campania 2002, cIMeC, Bucureşti, 2003. [ISBN 973-7930-02-9]
 3. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, The Neo-Eneolithic Architecture in Banat, Transylvania and Moldavia, in V. Grammenos (ed.), Recent research in the Prehistory of the Balkans, Published by the Archaeological Institute of the Northern Greece and the Archaeological Receipts Fund, 3, Thessaloniki, 2003, p. 369 – 486. [ISBN 960-214-072-0].
 4. C.-M. Lazarovici, Călătorie de studii în S.U.A., in Arheologia Moldovei, XXIII-XXIV (2000-2001), 2003, 475 -480. [ISSN 066-7358]
 5. C.-M. Lazarovici,Prehistoric Bulgaria, eds. D. W. Bailey, I. Panayotov, Monographs in World Archaeology No 22, Prehistory Press 1995, in Arheologia Moldovei, XXIII – XXIV (2000-2001), 2003, p. 439 – 441. [ISSN 066-7358]
 6. C.-M. Lazarovici, “Archaeological Method and Theory: an Encyclopedia”, ed. L. Ellis, Garland Publishing Inc., New York&London 2000, 705 p., in Arheologia Moldovei, XXIII-XXIV (2000-2001), 2003, p. 441 – 443. [ISSN 066-7358]   (prezentare)
 7. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, Ruginoasa, “Dealul Drăghici”, in CCAR. Campania 2002, cIMeC, Bucureşti, 2003, p. 263- 265, 452. [ISBN 973-7930-02-9]
 8. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, The New Archaeological Research at Ruginoasa – Dealul Drăgici. Part I, Architecture”, in Studia Antiqua et Archaeologica, IX, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, 2003, p. 41-74. [ISSN 1224-2284]
 9. C.-M. Lazarovici, S. Ţurcanu, L. Ellis, Scânteia, “Dealul Bodeştilor/”La nuci”, in CCAR. Campania 2002, cIMeC, Bucureşti, 2003, p. 276-279, 462. [ISBN 973-7930-02-9]
 10. C.-M. Lazarovici, Pre-writing signs on neo-eneolithic altars”, in L. Nikolova (ed.), Early Symbolic System for Communication in Southeast Europe, BAR International Series 1139, Oxford, 2003, vol. I, p. 85-96. [ISBN 1 84171 334 1]
 11. C.-M. Lazarovici, D. Botezatu, L. Ellis, S. Ţurcanu, New human remains in the cucutenian settlement from Scânteia (1994-2003), in Tripolian settlements-giants, The international symposium materials, Kiiv, 2003, p. 232-238. [ISBN 966-8193-06-7].
 12. C.-M. Lazarovici, D. Botezatu, L. Ellis, S. Ţurcanu, Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003), in Arheologia Moldovei, XXVI/ 2003, p. 297-306. [ISSN 066-7358].

2002

 1. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, Consideraţii privind arhitectura neolitică timpurie”, in Patrimonium Banaticum, I, Timişoara, 2002, p. 9-38. [ISBN 973-86020-7-6], [ISSN 1583-4220]
 2. C.-M. Lazarovici, S. Ţurcanu, Şantierul arheologic Scânteia, campania 2001, in CCAR. Campania 2001, cIMeC, Bucureşti, 2002, p. 284-285. [ISBN 973-85287-6-3].
 3. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, C. Hriban, C. Ungureanu, Şantierul arheologic Ruginoasa “Dealul Drăghici”. Săpături de salvare, in CCAR. Campania 2001, cIMeC, Bucureşti, 2002, p. 272-273. [ISBN 973-85287-6-3].
 4. C.-M. Lazarovici, A. M. Vlad, Gh. Niculescu, Pigmenţii de pictură în complexul cultural Cucuteni-Tripolie, in Cercetări Istorice, S. N., vol. XVIII-XX, Iaşi, 2002, p. 9-31. [ISSN- 1453-3960]
 5. C.-M. Lazarovici (fostă Mantu), Simboluri sacre pe altare”, in Lucrările seminarului Tiberiu Popovici de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de matematică, Cluj-Napoca, 2002, p. 147-148.

2001

 1. C.-M. Mantu, A. M. Vlad, Gh. Niculescu, Painting Pigments for Ceramic Decoration in the Cucuteni-Tripolye Cultural Complex, in Fl. Draşovean (red.), Festschrift für Gheorghe Lazarovici zum 60. Geburstag, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, XXX, Ed. Mirton, Timişoara, 2001, p. 191-210. [973-585-461-9].
 2. C.-M. Mantu 2001 – “Cucuteni…astăzi,” , pe pagina web www.dacia.org.
 3. C.-M. Mantu, Complexul cultural Cucuteni-Tripolie cultural: Relaţii şi sincronisme cu alte culturi contemporane din preajma Mării Negre”, in Interacademica, II-III, Bucureşti, 2001, p. 39-50. [ISBN 973-98829-9-4].

2000

 1. C.-M. Mantu, Sumarul sumarelor XI-XX”, in Arheologia Moldovei, XXI, 2000, p. 371-376. [ISSN 066-7358]
 2. 2. -M. Mantu, Relative and Absolute Chronology of the Romanian Neolithic, in Analele Banatului, S. N., Arheologie-Istorie, VII-VIII, 1999-2000, Timişoara, 2000, p. 75-105. [ISSN 1221-678x].
 3. C.-M. Mantu, Cucuteni-Tripolye cultural complex: Relations and Synchronisms with other contemporaneous Cultures from the Black Sea Area, in Studia Antiqua et Archaeologica, VII, Iaşi, 2000, p. 267-284. [ISSN 1224-2284]
 4. C.-M. Mantu, S. Ţurcanu, Scânteia-Dealul Bodeştilor, campania 1999, in CCAR. Campania 1999, A 34 sesiune de rapoarte arheologice, Deva 24-28 mai 2000, cIMeC, 2000, p. 90-92. [ISBN 973-99088-6-1]
 5. C.-M. Mantu 2000 – Short Sketch of the Romanian Prehistory, 13 p. şi 10 fig. on www.jatp.md/dava.
 6. M. Ghiţă, G. Manea, M. Rogobete, C.-M. Mantu, Micromagnetic Research at the Cucuteni Settlement of Scânteia, Iaşi,” in K. Lockyear, T. J. T. Sly, V. Mihailescu–Bîrliba (eds.), CAA 96, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, BAR International Series 845, 2000, p. 174. [ISBN1 84171 049 0].
 7. C.-M. Mantu, Profesorul Dan Gh. Teodor la 65 de ani, in Arheologia Moldovei XXI/1998, 2000, p. 385-388. [ISSN 066-7358]

1999

 1. C.-M. Mantu, S. Ţurcanu, G. Buznea – Scânteia, Dealul Bodeştilor, judeţul Iaşi”, in Cronica cercetărilor arheologice, campania 1998, A 33 sesiune naţională de rapoarte arheologice, Vaslui 30 iunie –4 iulie 1999, cIMeC, 1999, p. 105.

1998

 1. C.-M. Mantu, Absolute Chronology of the Romanian Neolithic and its Connections with the aegeo-anatolian World”, in La Préhistoire d’Anatolie. Génèse de deux mondes, Actes du colloque international Liège 28 avril-3 mai 1997, ERAUL 85, Liège, 1998, vol. I, p. 159-173.
 2. C.-M. Mantu, Cronologia absolută a culturilor neolitice din România şi relaţiile cu lumea egeo-anatoliană, in Cercetăti Istorice, S. N., XVII/1, Iaşi, 1998, p. 83-100.
 3. C.-M. Mantu, The Absolute Chronology of the Romanian Neolithic and Aeneolithic/Chalcolithic Periods. The Stage of the Research”, in 3-ème Congrès International 14 C et archéologie, 6-10 avril 1998, Lyon, 1998, p. 225-231.

1996

 1. C.-M. Mantu, Metode de cercetare şi tehnici de datare cu privire la cronologia culturii Cucuteni, teză de doctorat/PhD, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, iulie 1996.

 1995

 1. C.-M. Mantu, Câteva consideraţii privind cronologia absolută a neo-eneoliticului din România”, in SCIVA, 3-4, 1995, 46, p. 213-235.
 2. C.-M. Mantu, M. Ştirbu, N. Buzgar, Consideraţii privind uneltele din piatră, os şi corn din aşezarea cucuteniană de la Scânteia (campaniile 1985-1990), in Arheologia Moldovei, XVIII, Iaşi, 1995, p. 115-132.

1994

 1. C.-M. Mantu, D. Botezatu, B. Kromer, Une tombe double d’inhumation de l’établissement de type Cucuteni de Scânteia (dép. de Iaşi, Roumanie), in Préhistoire Européenne, 6, Liège, nov. 1994, p. 225-241.
 2. C.-M. Mantu, Plastica zoomorfă din aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia, in Arheologia Moldovei, XVII, Iaşi, 1994, p. 161-168.
 3. C.-M. Mantu, M. Enache, Un mormânt de inhumaţie din perioada de tranziţie la epoca bronzului descoperit la Grumezoaia, jud. Vaslui”, in Acta Musei Napocensis, XXXI, Cluj-Napoca, 1994, p. 123-130. [ISSN 0578-5391].
 4. C.-M. Mantu, D. Botezatu, B. Kromer, Un mormânt dublu de inhumaţie din aşezarea cucuteniană de la Scânteia, jud. Iaşi”, in Acta Musei Napocensis, XXXI, Cluj-Napoca, 1994, p. 87-103. [ISSN 0578-5391].
 5. C.-M. Mantu, E. Alexandrescu, Colecţia N. N. Moroşan de la laboratorul de geologie şi paleontologie a Universităţii din Iaşi”, in SCIVA, 3, 45, 1994, p. 289-292.
 6. 6. -M. Mantu, Proiectul de cercetare ARCOS, in Memoria Antiquitatis, XIX, Piatra Neamţ 1994, p. 543-545. [ISBN 973-9136-21-4]

1993

 1. C.-M. Mantu, Anthropomorphic Representations on the Precucuteni-Cucuteni Cultures, in Anatolica, 19, Istanbul, 1993, p.129-141.
 2. C.-M. Mantu, Plastica antropomorfă a aşezării Cucuteni A3 de la Scânteia (jud. Iaşi), in Arheologia Moldovei, XVI, Iaşi, 1993, p. 51-67.

 1992

 1. C.-M. Mantu, Reprezentări antropomorfe pe ceramica aşezării Cucuteni A3 de la Scânteia (jud. Iaşi), in SCIVA, 43, 3, Bucureşti, 1992, p. 307-316.
 2. C.-M. Mantu, A. Mantu, I. Scorţanu, Date în legătură cu aşezarea Starčevo-Criş de la Poieneşti, jud. Vaslui, in SCIVA, 2, 43, Bucureşti, 1992, p. 149-177.

1991

 1. C.-M. Mantu, Vases anthropomorphes du site Cucuteni A3 de la Scânteia (dép. de Iaşi), in Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, III, Iaşi, eds. V. Chirica, D. Monah, 1991, p. 328-334.
 2. C.-M. Mantu, The Starčevo-Criş Settlement from Poieneşti (Vaslui County), in Banatica, XI, Reşiţa, 1991, p. 173-183.

1990

 1. C.-M. Mantu,Al XI Simpozion “Informatică şi conducere, CONDINF’87”, Cluj 27-29 mai 1987, in Arheologia Moldovei, XIII, Iaşi, 1990, p. 257-258.

1988

 1. C.-M. Mantu, Metoda arheomagnetică şi datarea siturilor arheologice, in Arheologia Moldovei, XII, Iaşi, 1988, p. 281-302.
 2. C.-M. Mantu, ”Prospezione arheologiche 10, 1986, Fundazione Lerici”, in Arheologia Moldovei, XIII, Iaşi, 1988, p. 620-625. (prezentare)
 3. C.-M. Mantu, ”PACT 1983. First International Symposium C14 and Archaeology, Groningen 1981”, in Arheologia Moldovei, XIII, Iaşi, 1988, p. 643-646. (prezentare)

1987

 1. C.-M. Mantu, Descoperiri arheologice la Măluşteni, în Arheologia Moldovei, XI, Iaşi, 1987, p. 191-205.
 2. Niţu, C.-M. Mantu, Thèmes plastiques anthropomorphes et zoomorphes de la céramique cucutenienne de style A de Poieneşti (dép. de Vaslui)”, in M. Petrescu-Dîmboviţa et N. Ursulescu, D. Monah, V. Chirica (eds.), La civilisation de Cucuteni en contexte européenne. Session scientifique, Iaşi et Piatra Neamţ 1984, Iaşi, 1987, p. 301-307.
 3. Niţu, C.-M. Mantu, Teme plastice antropomorfe şi zoomorfe ale ceramicii cucuteniene de stil A de la Poieneşti Vaslui, in Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI, 1983-1984, Vaslui, 1987, p. 77-84.
 4. C.-M. Mantu, V. Dumistrăcel, Un sistem automat de prelucrare a datelor bibliografice în arheologie, in Arheologia Moldovei, XI, Iaşi, 1987, p. 241-246.
 5. C.-M. Mantu, ”W. Hensel, S. Milisauskas, Excavations of Neolithic and Early Bronze Age in South-Eastern Poland”, Narodowy Ossolinskich Wydawicto Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1985, in Arheologia Moldovei, XI, Iaşi, 1987, p. 268-269. (prezentare)
 6. C.-M. Mantu, ”I. Pavlu, M. Zapotocka, Bylany Katalog. Secke A, dil.1, AU CSAV, Praha 1983”,  in  Arheologia Moldovei,  XI, Iaşi, 1987, p. 271. (prezentare)
 7. C.-M. Mantu,Vestigiile rupestre din Munţii Buzăului, Arhivele Statului Buzău 1980”, in Arheologia Moldovei, XI, Iaşi, 1987, p. 276. (prezentare)
 8. C.-M. Mantu, Simpozionul “Metode moderne de cercetare în arheologie” de la Nove Vozokany, in Arheologia Moldovei, XI, Iaşi, 1987, p. 296-299. (prezentare)

1986

 1. C.-M. Mantu, C. Păpuşoi, A. Mantu, Some Data Concerning the Archaeomagnetic Research in Romania, in Acta Interdisciplinaria Archaeologica, tom IV, Nitra, 1986, p. 129-136.
 2. C.-M. Mantu,I. T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Edit. Acad. RSR, Bucureşti 1983”, in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XXIII/2, Iaşi, 1986, p. 401-408. (prezentare)
 3. C.-M. Mantu,N. Ursulescu, Evoluţia culturii Starčevo–Criş pe teritoriul Moldovei, Suceava 1984”, in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XXIII/2, Iaşi, 1986, p. 408-413. (prezentare)

1984

 1. C.-M. Mantu, Matematica şi arheologia, in Caiete istoriografice II, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, 1984, p. 10-20.
 2. C.-M. Mantu, ”Felicja Bialecka, Dokumentacya i informacja naukowa w Archeologii, Warszawa 1979”, in Arheologia Moldovei, X, Iaşi, 1984, p. 104-105. (prezentare)
 3. C.-M. Mantu,I. Puşcă, A. Paragină, V. Popa, Gh. Constantinescu, Panciu, file de cronică, Bucureşti, Edit. Sport-Turism, in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XXI, Iaşi, 1984, p. 63. (prezentare)

 1983

 1. C.-M. Mantu (fostă Istrate),E. Comşa, Neoliticul din România, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1982, in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XX, Iaşi, 1983, p. 527-529. (prezentare).

1981

 1. C.-M. Istrate, Aşezarea paleolitică de la Mitoc-Valea lui Stan, in Memoria Antiquitatis VI-VIII (1974-1976), Piatra Neamţ, 1981, p. 7-13.

1980

 1. M. Babeş, N. Miriţoiu, C.-M. Istrate, G. Coman, Raport preliminar privind reluarea săpăturilor de la Poieneşti”, in Acta Moldaviae Meridionalis II, Vaslui, 1980, p. 35-40.
 2. C.-M. Istrate, Aşezarea neolitică Starčevo-Criş de la Via Schineni, comuna Măluşteni, in Materiale, Tulcea, 1980, p. 55-57.
 3. C.-M. Istrate, Descoperiri paleolitice la Oţetoaia, comuna Lunca Banului, jud. Vaslui, în Acta Moldaviae Meridionalis, II, Vaslui, 1980, p. 450-451.

1979

 1. M. Brudiu, C.-M. Istrate, Probleme noi în aşezarea paleolitică de la Măluşteni IV, jud. Vaslui”, in Materiale, Oradea, 1979, p. 21-23.
 2. Al. Andronic, R. Popescu, I. Bauman, C.-M. Istrate, Şantierul arheologic Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor din anii 1976-1977, in Acta Moldaviae Meridionalis, I, Vaslui, 1979, p. 101-118.

1978

 1. C.-M. Istrate, Locuirile paleolitice şi epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan, in Hierasus, Anuar’ 78, Botoşani, 1978, p. 83-89.

 

Organizarea unor expoziții

2007-2008A l’aube de l’Europe. Les grandes cultures néolithiques de Roumanie, expoziţie   pentru Olten, Elveţia 2008, membru în comitetul de organizare; circa 200 pagini  (fişe de culturi, situri, texte pentru catalogul ştiinţific)

–  2007  – Scrierea Dunăreană – scrierea Turdaş: cea mai veche scriere neolitică din lume şi din Europa, membru în comitetul de organizare a expoziţiei, Cluj-Napoca

–  2001-2005  organizarea expoziţiei Magie şi artă cucuteniană  la Cluj-Napoca, Sibiu, Alba, Caransebeş, Timişoara, Turnu Severin, Slatina, Bistriţa, Baia Mare, Gherla

–  Mai 1999, expoziţia “Scânteia – cercetare arheologică şi restaurare”, organizată la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în colaborare cu Senica Ţurcanu.

–  Septembrie 1999, expoziţia “Poieneşti. Arheologia reînvie un trecut milenar”, organizată la Muzeul Judeţean Vaslui, împreună cu Prof. dr. M. Babeş.

–  Septembrie 1997, “Cucuteni. The last Great Chalcolithic Civilization of Europe”, expoziţie organizată împreună cu Gh. Dumitroaia la Thessalonik, Grecia.

Mai 1990, expoziţia „Rezultatele cercetărilor arheologice din Moldova din intervalul 1980-1990”, organizată la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.