Home
Cercetator stiintific I dr. Vasile CHIRICA

Cercetator stiintific I dr. Vasile CHIRICA

 


Cercetator stiintific I dr. Vasile CHIRICA

sef de departament

Cultura materială, societatea si spiritualitatea Paleoliticului de pe teritoriul Europei si al Romaniei.

Europass Curriculum Vitae

Informații personale

Nume/Prenume Vasile Chirica

E-mail: vchirica@yahoo.com

Naționalitate Română

Data nașterii: 03.07.1943

Gender: M

Domeniul de activitate: Arheologie Preistorică

Experiență profesională

– 1968-1970: Cercetator stagiar, Academia Romana – Filiala Iasi – Institutul de istorie si arheologie “A. D. Xenopol”

– 1970-1971: arheolog; documentarist

– 1971-1975: cercetator stiintific, Institutul de Istorie si Arheologie “A. D. Xenopol” Iasi

– 1975-1990: cercetator stiintific, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, Institutul de Istorie si Arheologie “A. D. Xenopol”

– 1990-1992: cercetator stiintific principal III, Academia Romana –  Filiala Iasi – Institutul de Arheologie

– 1992-1995: cercetator stiintific principal II

– 1995-prezent: cercetator stiintific principal I

– 2002: Conducator de doctorat: Arheologie preistorica; Arta si religii preistorice

– 2004: Expert in bunuri arheologice  – arheologie preistorica

– 2008: Arheolog-Expert in domeniul cercetarilor arheologice

Educație și formare

– 1957-1958: Scoala Medie Nr. 5 Iași

– 1958-1960: Seminarul Teologic Ortodox Mănăstirea Neamț

– 1960-1963: Liceul “V. Alecsandri” Iași

-1963-1968: Universitatea “Al. I. Cuza”-Iași – Facultatea de Istorie-Filosofie – Secția Istoria Romaniei

– 1972-1980: Doctorat la Universitatea « Al. I. Cuza » Iași.

– 1980: Doctor in stiinte istorice : Așezările paleolitice de la Mitoc, Universitatea « Al. I. Cuza » Iași

Abilității și competențe personale

Alte limbi

Autoevaluare înțelegere Vorbire Scris

Anexă listă publicații

Lista participărilor la conferințe

Alte activități științifice

Cărți

12.  Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al județului Botoșani, vol. I-II, București, 1976, 375 p.; Rec.-prez.: R. Harhoiu, in SCIVA, 28, 1977, 2, p. 291-292; D. Monah, S. Antonescu, in Carpica, X, 1978, p. 422-425. Premiat cu premiul „V. Pârvan” al Academiei Române.

3-4,  V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol.I-II, Iași, 1984; 1985, 570 p.; Rec.-prez.: D. Monah, in MemAntiq, XII-XIV, 1986, p. 323-325; Prot. M. Mocanu, in MMS, LXII, 1986, 1-2, p. 126-127; M. Ciubotaru, in AIIAI, XXIII, 1986, 1, p. 453-461; idem, in AIIAI, XXV, 1988, 1, p. 535-539; V. Spinei, in Thraco-Dacica, IX, 1988, 1-2, p. 126-127. Premiat cu premiul „V. Pârvan” al Academiei Române.

 1. V.  Chirica, The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians, BAI, III, Iași, 1989, 239 p.
 2. 6. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI, V, Iasi, 1996, 335 p. ; I.S.B.N. 973-95892-6-x. Rec.-prez.: G. Buzea, in ArhMold, XXI, 1998 (2000), p. 331-332; O. Cotoi, in  Studia Antiqua et Archaeologica, V, 1998, p. 217-221.
 3. 7.   Chirica, Cu femeia prin milenii. Mit si realitate, Ed. Helios, Iasi, 1997, 246 p.; I.S.B.N. 973-98011-0-2.
 4. V. Chirica, S. Vacariu, Podgorii ieșene, Ed. Helios, Iași, 2000, 254 p.; I.S.B.N. 973-9362-18-4.
 5. V. Chirica, Gisements paléolithiques de Mitoc. Le Paléolithique supérieur de Roumanie à la lumière des découvertes de Mitoc, BAI, XI, Iași, 2001, 216 p. ; I.S.B.N. 973-9952-1-7.

10-11.  V. Chirica, D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii (I, Paleolitic-Mezolitic, 306 p., V. Chirica; II, Neolitic-Eneolitic, 200 p., D. Boghian), BAI, XII, Iași, 2003; I.S.B.N. 973-99952-8-4. Rec.-prez. Ion Cornel Băltean, in ArhMold., XXVI, 2003 (2004), p. 345-346; N. Ursulescu, in ArhMold., XXVII, 2004 (2005), p. 306-307.

 1. Chirica, D. Aparaschivei, Institutul de Arheologie-Iași, BAI, XIII, Iași, 2004, 264 p. ; I.S.B.N. 973-7755-02-2.
 2. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique inférieur et moyen entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XIV, Iași, 2005, 385 p. I.S.B.N. 973-7755-05-7. Rec.-prez. C.-M. Văleanu, in History & Politics, Revista de Istorie şi Politică, I, 1-2, Chişinău, 2008 (2009), p. 269-274 ; N. Ursulescu, in ArhMold., XXIX, 2006(2007), p. 279-280.
 3. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, Istorie și viață spirituală în zona montană și submontană a Neamțului, Ed. PIM, Iași, 2005, 190 p.; I.S.B.N. 973-716-212-9.
 4. Chirica, Oct.-Liviu Şovan, Civilisations préhistoriques et protohistoriques dans la zone du Prut Moyen, BAI, XVI, Ed. PIM, Iaşi, 2006. I.S.B.N. 978-973716-365-3. Rec.-prez.Bogdan Minea, in ArhMold., XXX, 2007 (2008), p. 380.
 5. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, Culture et sociétés pendant le Paléolithique supérieur de la zone carpato-dniestréenneBAM, VI, Ed. PIM, Iaşi, 2006, 442 p.; ISBN: 978-973716-495-7.
 6. Borziac, V. Chirica, A. David, L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique-dniestréen. Le Gisement Climauti II, BAI, XIX, Ed.PIM, Iaşi, 2007, 225 p. ; ISBN: 978-973-716-839-9. Rec.-prez. N. Teyssandier, in BSPF, 108, 2011, 1, p. 156-157.
 7. Chirica, M.-C. Văleanu, Umanizarea taurului celest. Mărturii ale spiritualităţii comunităţilor cucuteniene de la Ruginoasa-Iaşi, BAI, XX, Casa Editorială Damiurg, Iaşi, 2008, 207 p. ; ISBN: 973-152-064-3.
 8. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XXII, Ed. PIM, Iaşi, 2009, 323 p. ; ISBN: 978-606-520-326-6.
 9. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, De la religiile preistorice la creştinismul românesc. Zona Neamţului – Athosul românesc, Ed. PIM, Iaşi, 2009, 257 p. ; ISBN : 978-606-520-468-3.
 10. Vasile Chirica, George Bodi, Contribuţii la crearea unui sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arheologic al spaţiului carpato-nistrean. Staţiuni paleolitice între Carpaţii Orientali şi Nistru, BAI XXIV, ED. PIM, Iaşi, 2011, 385 p. ; ISBN : 978-606-13-0485-1.
 11. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XXII, Ed. PIM, Iaşi, 2009, 360 p.; ISBN 978-973-703-908-8.
 12. Chirica, V.-C. Chirica, G. Bodi, 2014. La Vallée du Prut moyen – entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie géologique et habitats paléolithiques, BAI, XXV, Ed. Pim, 2014, 168 p. ISBN 978-606-13-1738-7.
 13. Chirica, V.-C. Chirica, G. Bodi, 2015. Viață și moarte în Paleoliticul superior, Epipaleoliticul și Mezoliticul Europei. Spiritualitatea înmormântărilor, BAI, XXVI, Ed. PIM, ISBN 978-606-13-2406-4, 382 p.
 14. Chirica, V.-C. Chirica, G. Bodi, 2016. Viață și moarte în Paleoliticul superior, Epipaleoliticul și Mezoliticul Europei. Spiritualitatea înmormântărilor, BAI, XXVI, ed. a II-a,  Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 352 p., ISBN: 978-606-537-332-7.

Editări

 1. Iorga, Istoria Românilor (coord. Gh. Buzatu, V. Spinei), vol. I, p. I, Strămoșii înainte de romani, București, 1988, text stabilit, note, comentarii, de V.Chirica, V. Mihailescu-Bîrliba, I.Ioniță (V. Chirica: Prefață, Introducere, Cartea I – cap. I-IV; Cartea a II-a, cap. I-III, Postfață, Indice).
 2. Iorga, Istoria Românilor, vol. I, p. a II-a, Sigiliul Romei, București, 1988, text stabilit, note, comentarii, de V.Mihailescu-Bîrliba, V. Chirica, I. Ionita (V. Chirica: Cartea I, cap. I-VI).
 3. Iorga, Istoria Românilor, vol. II, Oamenii pământului (Până la anul 1000) București, 1992, text stabilit, note, comentarii, de I.Ionita, V. Mihailescu-Bîrliba, V.Chirica (V. Chirica: Cartea a IV-a, cap. I-VI).
 4. xxx La civilisation de Cucuteni en contexte européen, BAI, I, Iasi, 1987.
 5. xxx La genèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie, BAI, II, Iasi, 1987.
 6. Chirica, The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians, BAI, III, Iasi, 1989.
 7. xxx Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, BAI, IV, Iasi, 1991.
 8. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI, V, Iasi, 1996.
 9. Codrin-Valentin Chirica, Arta și religia paleoliticului superior în Europa Centrală și Răsăriteană, BAI, VI, Iași, 1996.
 10. Arnăut, R. Ursu-Naniu, Vestigii getice din cea de a doua epocă a fierului în interfluviul pruto-nistrean, BAI, VII, Iasi, 1996.
 11. Dan Gh. Teodor, Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI, BAI, VIII, Iași, 1996.
 12. Tentiuc, Populația din Moldova Centrală în secolele XI-XIII, BAI, IX, 1996.
 13. Spinei, Ultimele valuri migratoare la nordul Mării Negre și al Dunării de Jos, BAI, X, Iași, 1997.
 14. Pavel, Jeux à masques en Moldavie, Iași, 1998.
 15. Saraiman, V. Chirica (coord.), Cuaternarul pe teritoriul României, Ed. Helios, Iași, 1999.
 16. Chirica, C. M. Mantu, S. Ţurcanu, Scânteia. Cercetare științifică și restaurare. Catalog, Iași, 1999.
 17. Chirica și colab., Palatul Culturii din Iași. Album, în limbile română, franceză, engleză, germană, Iași, 1999.
 18. Petrescu-Dîmbovița ș.a., Trușești, Monografie arheologică, Iași, 1999.
 19. Chirica, A. Ichim, Monumentul. Tradiție și viitor, Iași, 2000.
 20. Chirica, Gisements paléolithiques de Mitoc. Le Paléolithique de Roumanie à la lumière des découvertes de Mitoc, BAI, XI, Iași, 2001.
 21. Chirica, D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii, vol.I-II, BAI, XII, Iași, 2003.
 22. Chirica, D. Aparaschivei, Institutul de Arheologie-Iași, BAI, XIII, Iași, 2004.
 23. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique inférieur et moyen entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XIV, Iași, 2005.
 24. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, Istorie și viață spirituală în zona montană și submontană a Neamțului, Iași, 2005.
 25. Chirica, Oct.-Liviu Şovan, Civilisations préhistoriques et protohistoriques dans la zone du Prut Moyen, BAI, XVI, Iaşi, 2006.
 26. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, Culture et sociétés pendant  le Paléolithique supérieur de la zone carpato-dniestréenne, Ed. PIM, Iaşi, 2006.
 27. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben, ERAUL 72, Liège, 2007, 233 p., ISBN : 978-2-930495-03-3. Rec.Prez. I. Borziac, în Revista Arheologică, S.N., IV, 1, Chişinău, 2008, p. 225-230; N. Ursulescu, în ArhMold., XXXI, 2008 (2009), p. 259-260.
 28. Borziac, V. Chirica, A. David, L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique-dniestreen. Le Gisement Climauti II, BAI, XIX, Ed.PIM, Iaşi, 2007.
 29. Chirica, M.-C. Văleanu, Umanizarea taurului celest. Mărturii ale spiritualităţii comunităţilor cucuteniene de la Ruginoasa-Iaşi, BAI, XX, Casa Editorială Damiurg, Iaşi, 2008.
 30. Chirica, M.-C. Văleanu, Etablissements et habitations préhistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du Coll. de Iaşi, 10-12 dec. 2007, BAM, IX, Ed. PIM, Iaşi, 2008, 355 p. ; ISBN: 978-606-520-080-7.
 31. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XXII, Ed. PIM, Iaşi, 2009.
 32. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, De la religiile preistorice la creştinismul românesc. Zona Neamţului – Athosul românesc, Ed. PIM, Iaşi, 2009.
 33. Țurcanu, Industria litică cioplită din neoliticul Moldovei, BAI, XXI, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iasi, 2009, 283 p., 38 pl., ISBN 978-973-703-335-2.
 34. Chirica, G. Bodi (ed.), Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului   carpato-nistrean, volum de studii, dedicat memoriei  dr. doc. Ilie Borziac,  BAI XXIII, Ed. PIM, Iaşi, 2010, 256 p., ISBN 978-606-520-966-4.
 35. Vasile Chirica, George Bodi, Contribuţii la crearea unui sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arheologic al spaţiului carpato-nistrean. Staţiuni paleolitice între Carpaţii Orientali şi Nistru, BAI XXIV,   PIM, Iaşi, 2011.
 36. Chirica, V.-C. Chirica, G. Bodi, 2014. La Vallée du Prut moyen – entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie géologique et habitats paléolithiques, Ed. Pim, 2014.
 37. Chirica, V.-C. Chirica, G. Bodi, 2015. Viață și moarte în Paleoliticul superior, Epipaleoliticul și Mezoliticul Europei. Spiritualitatea înmormântărilor, BAI, XXVI, Ed. PIM, 382 p., ISBN 978-606-13-2406-4.
 38. Chirica, V.-C. Chirica, G. Bodi, 2015. Viață și moarte în Paleoliticul superior, Epipaleoliticul și Mezoliticul Europei. Spiritualitatea înmormântărilor, BAI, XXVI, ed. A II-a,  Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 352 p., ISBN: 978-606-537-332-7

Studii și articole

 1. Chirica, 1970. Ateliere paleolitice și epipaleolitice de prelucrare a uneltelor, in MemAntiq, II, p. 7-17.
 2. Chirica, 1971. Cercetări arheologice de teren în județul Botoșani, in Carpica, IV, p. 299-313.
 3. Chirica, 1973. Piese bifaciale din paleoliticul superior descoperite în regiunea de nord a Moldovei, in SCIV, 24, 1, p. 93-101.
 4. Chirica, 1974. Așezarea paleolitică de la Mitoc-Pârâul lui Istrate, in Din trecutul judetului Botosani, I, p. 25-31.
 5. Chirica, 1972-1973. Vârfuri de lance gumelnițene descoperite la Glina, in MemAntiq, IV-V, p. 259-263, 393-395.
 6. Chirica, R. Popovici, 1973. Cercetări arheologice de suprafață la sud de București, in Materiale, X, p. 353-366.
 7. Chirica, 1975. Descoperiri paleolitice în așezarea de la Mitoc (jud.Botoșani), in ArhMold, VIII, Iasi, p. 7-14.
 8. Chirica, M. Tanasache, 1977. Un brăzdar de plug din corn de cerb, descoperit la Dolhasca (jud. Suceava), in Anuarul Muz. jud. Suceava, IV, p. 309-311.
 9. Chirica, 1976. Habitats aurignaciens dans la zone du Prut Moyen, in IX –ème  Congrès UISPP, Nice, 27 p.
 10. Martiniuc, V. Chirica, A. Nitu, 1977.  Poziția geomorfologică și cultural-cronologică a așezării Cucuteni A de la Iași – Splai Bahlui, in SCIVA, 28, 2, p. 185-194.
 11. Chirica, 1977. Considerații cu privire la paleoliticul final pe teritoriul României, in CercetIst, S.N., VIII, Iasi, p. 109-124.
 12. Chirica, 1978.  Considerații cu privire la complexele de locuire descoperite în stațiunile paleolitice, in Carpica, X, 1978, p. 21-45.
 13. Chirica, 1979a. Le Paléolithique final sur le territoire de la Roumanie, in Actes du Coll. Int. N.271, Bordeaux,  p. 859-867.
 14. Chirica, 1979b. Morminte sarmatice descoperite la Mitoc (jud.Botoșani), in SCIVA, 30, 4, p. 631-636.
 15. Chirica, 1979c. Tehnica și tipologia uneltelor din paleoliticul superior în regiunea Prutului Mijlociu, in Hierasus, Anuar ’78, I, p. 43-62.
 16. Chirica, P. Şadurschi, 1979. Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pârâl lui Istrate (jud.Botoșani), in Hierasus, Anuar ’78, I, p. 63-74.
 17. Păunescu, V. Chirica, 1979. Cercetări arheologice recente în zona Prutului Mijlociu, in An. Ac.Rom., Mem.Secț de Şt.Ist., IV, II, p. 57-69.
 18. Chirica, Așezările paleolitice de la Mitoc. Rezumatul tezei de doctorat, Iasi, 1980, 25 p.
 19.   Chirica, M. Tanasache, 1981. Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (jud.Suceava) și unele considerații privind Gravettianul de pe teritoriul României, in MemAntiq, VI-VIII, 1974-1976 (1981), p. 267-290.
 20. Chirica, 1981a. Le Paléolithique supérieur à l’Est des Carpathes, in X-ème Congrès UISPP, Mexico City, p. 212-226.
 21. Chirica, 1981b. Les recherches paléolithiques de Mitoc-Pârâu lui Istrate, in Coll.Int. L’Aurignacien et le Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique, Krakow,  p. 7-20.
 22. Ciudin, D. Popovici, V. Chirica, 1981-1982. Date preliminare privind așezarea Precucuteni III de la Chiperești-Iași, in CercetIst, S.N., XII-XIII, p. 101-111.
 23. Chirica, 1981-1982. Paleoliticul din zona Prutului Mijlociu, in Acta MM, III-IV, p. 9-44.
 24. Chirica, 1982a.  Prima piesă de artă paleolitică din România, in Progrese și realizări, p. 15-17.
 25. Chirica, 1982b. Amuleta-pandantiv de la Mitoc, jud.Botoșani. Notă prelimară, in SCIVA, 33, 3, p. 229-231.
 26. Octavian-Ticu Şovan, Chirica, 1983. Noi morminte sarmatice în Câmpia Moldovei, in Hierasus, Anuar 1983, V, p. 79-88.
 27. Chirica, 1983a, Un vas antropomorf descoperit la Scânteia-Iași, in Hierasus, Anuar 1983, V , p. 71-78.
 28. Chirica, 1983b. Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpați, in Hierasus, Anuar 1983, V,  p. 7-36.
 29. Chirica, 1983c. Amuleta-pandantiv de la Mitoc și unele aspecte ale artei și magiei în paleoliticul superior est-carpatic, in SAA, I, Iasi, p. 38-44.
 30. Chirica, 1984. Datarea prin C-14 a unor locuiri gravettiene de la Mitoc-Malu Galben (com.Mitoc, jud.Botoșani), in SCIVA, 35, 1, p. 74-79.
 31. Chirica, Gh. Enache, 1983-1984. Descoperiri paleolitice și epipaleolitice în Podișul Moldovei, in AMM, V-VI, p. 15-26.
 32. Chirica, 1985. Locuiri aurignaciene pe terasele Prutului dintre Ripiceni și Miorcani. Relațiile lor cu locuirile contemporane de pe terasele Bistriței, in MemAntiq, IX-XI, 1977-1979 (1985), p. 19-44.
 33. Chirica, 1986a. Paleoliticul superior din România în lumina cercetărilor de la Mitoc-Botoșani, in Documente recent descoperite și infomații arheologice, București, p. 3-11.
 34. Chirica, 1986b. La chronologie relative et absolue des habitats aurignaciens et gravettiens de la Roumanie, in The World Archaeological Congress. The Pleistocene Perspective, I, Southampton and London, 32 p.
 35. Chirica, 1986c. Noi descoperiri de proveniență bizantină în spațiul est-carpatic al României, in MMS, LXII, 1986, 3-4, p. 259-262.
 36. Chirica, 1987d. N. Iorga, Istoric al preistoriei și al antichităților de pe teritoriul României, in MMS, LXIII, 1987, 2, p. 105-110.
 37. Chirica,1987e.  Mărturii creștine pe teritoriul Moldovei în secolele III-XIV, in MMS, 1987, 4, p. 115-120.
 38. Nițu, V. Chirica, 1987. Deux vases cucuteniens aux caractères anthropomorphes récemment découvertes dans le Département de Iași, in BAI , I, p. 287-290.
 39. Chirica, 1987. La genèse et l’évolution des cultures du Paléolithique supérieur dans la zone du Prut Moyen d’après les recherches récentes, in BAI, II, p. 25-40.
 40. Cârciumaru, V. Chirica, 1987. Découvertes d’art paléolithique sur le territoire de la Roumanie, in BAI, II, p. 63-71.
 41. Băcăuanu, V. Chirica, 1987. Corrélations géomorphologiques-archéologiques dans le secteur épigénethique de la vallée du Prut, in BAI, II, p. 87-96.
 42. Nițu, V. Chirica, 1988. Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite, in Hierasus, VII-VIII, 1988, p. 17-37.
 43. Chirica, 1988. Unele observatii cu privire la inceputuirle paleoliticului superior in zona Prutului Mijlociu, in ArhMold, XII, 1988, p. 11-21.
 44. Chirica, 1989. Creștinismul la est de Carpați în lumina mărturiilor arheologice, in MMS, LXV, 1989, 1, p. 69-75.  
 45. Chirica, 1990. La présence des pointes foliacées dans le Paléolithique supérieur de la Roumanie, in Feuilles de pierre, ERAUL, 42, Liège, p. 163-174.
 46. Chirica, 1991a.  Le Paléolithique supérieur et final au nord du Danube Inférieur, in Le Bassins du Rhin et du Danube au Paléolithique supérieur: environnement, habitat et systemes d’échange, ERAUL, 43, Liège, p. 1-8.
 47. Chirica, 1991b.  Le Gravettien en Roumanie, in  Le Bassins du Rhin et du Danube…ERAUL, 43, Liège, p. 9-16.
 48. Chirica, 1991c. Le Gravettien en Roumanie, in BAI, IV, p. 7-15.
 49. Chirica, 1991d. Le Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie, in Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal, ERAUL, 52, Liège, , p. 21-27.
 50. Chirica, 1991e La géochronologie du Gravettien sur le territoire de la Roumanie, in XII-ème Congrès UISPP, Bratislava, vol. II, p. 72-75.
 51. Monah, V. Chirica, Între iluzie și deziluzie, in Magazin Istoric, S.N., XXIV, 1990, 6(279), p. 8-10.
 52. Chirica, C.V. Chirica, 1995. Les piéces bifaciales et la transition du Paléolithique Moyen vers le Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie, in Les industries à pointes foliacées d’Europe Centrale, Actes du Coll. Int., Miskolc, 1991,  PaléoSupplément 1, p. 105-110.
 53. Chirica, I. Borziac, 1995. La présence et l’utilisation du l’ivoire dans le Paléolithique du SE de l’Europe, in Le travail et l’usage de l’ivoire au Paléolithique supérieur, Actes du Col.Int., Ravello, 1992, p. 199-210.
 54. Chirica, 1993a. La chasse et la magie chez les Moustériens, Aurignaciens et Gravettiens du Paléolithique de la Roumanie, in Coll.Int., Trèignes, p. 55-68.
 55. Otte, V. Chirica, Atelier aurignacien à Malu Galben-Mitoc (Moldavie), in Préhistoire Européenne, 3, Liège, 1993, p. 55-66.
 56. Chirica, 1993b. Cele mai vechi manifestări cultice și religioase din preistoria României, Teologie și Viață, 1993, p. 15-21.
 57. Chirica, 1995.  Le Paléolithique de la zone du Prut Moyen, in MemAntiq, XX, 1995, p. 7-34.
 58. Otte, V. Chirica, C. Beldiman, 1995.  Sur les objets paléolithiques de parure et d’art en Roumanie: une pendeloque en os découverte à Mitoc, district de Botoșani, in Préhistoire Européenne, 7, p. 119-152.
 59. Chirica, C.V. Chirica, 1996. Le milieu géographique et la culture gravetienne, in Coll. Int., NatureCulture, Liège, 1993, ERAUL, 68, Liège, p. 161-180.
 60. Mihailescu-Birliba, V. Chirica, 1996.  A Survey of the Development of Computer Applications in Romanian Archaeology, in Analecta Praehistorica Leidensia, p. 525-530.
 61. Chirica, Al. Păunescu, Em. Alexandrescu, 1996.  Le Paléolithique supérieur de Roumanie (1991-1996), in Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal, 1991-1996, ERAUL, 76, Liège, p. 41-60.
 62. Chirica, I. Borziac, 1996. L’Aurignacien tardif des Carpates à Dniestr, in XIII Congrès UISPP, Forli, vol.VI, p. 123-138.
 63. Chirica, 1996a.  Les origines du Gravettien en Roumanie, in XIII-ème Congrès UISPP, Forli, 1996, vol. VI, p. 175-190.
 64. Chirica, 1996b. La formation des complexes Mésolithiques dans les Balkans et en Roumanie, in XIII- ème Congrès UISPP, Forli, vol.VII, p. 79-90.
 65. Otte, P. Noiret, V. Chirica, I. Borziac,1996.  Rythme évolutif du Gravettien Oriental, in XIII- ème Congrès UISPP, Forli, vol. VI, p. 213-226.
 66. Otte, P. Noiret, I. Lopez-Bayon, I. Borziac, V. Chirica, Rechereches sur le Paléolithique supérieur de la Moldavie, in Archéologie et Préhistoire, Bull. Soc. Royale Anthropologie et Préhistoire, Bruxelles, 107, 1996, p. 45-80.
 67. Chirica, 1998. Le Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie, in Préhistoire d’Anatolie. Genèse de deux mondes, Actes du coll. int. Liège, 1997, ERAUL, 1985, Liège, p. 255.
 68. Chirica, 1998a. Muzeele României între stagnare și dezvoltare, in RevMuz, 3-4, 1998, p. 61-64.
 69. Chirica, 1998b. Le Paléolithique de Mitoc, in  CercetIst, S.N.,  XVII/1, 1998, p. 47-76.
 70. Chirica, 1998c. Mitoc–Malu Galben, in Cronica, Campania 1998, p. 72.
 71. Chirica, C. Kacso, M. Văleanu, 1998. Contribuții privind prezența obsidianului ca materie primă pe teritoriul României, in Carpica, XVII, p. 9-20.
 72. Chirica, C. V. Chirica, 1999. L’influences circum-méditerranéennes dans l’Epipaléolithique du sud-ouest de la Roumanie, in Les facies leptolithiques du Nord-Ouest Méditerrannéen: Milieux naturels et culturels, Actes du XXIVème Congrès Préhistorique de France, Carcassonne, p. 79-91.
 73. Otte, Pierre Noiret, I. Lopez-Bayon, I. Borziac, V. Chirica, 1999. Région-clef de la Préhistoire orientale. La Moldavie, in Archeologia, 353,  p. 58-66.
 74. Chirica, 1999a. Cultura Ripiceni-Brânzeni, in Stratum Plus. Vremea sobirati kamnja, Sankt-Peterburg-Kisinev-Odessa, 1, p. 164-167.
 75. Chirica, 1999b.  Arheologia Cuaternarului, in Cuaternarul pe teritoriul României (coord. A. Saraiman, V. Chirica), Helios, Iași, p. 207-277.
 76. Borziac, V. Chirica, 1999. Unele considerații referitoare la Gravettianul dintre Nistru şi Carpaţii Orientali, in Tyrageţia, Anuar VIII, Chişinău, p. 3-14.
 77. Chirica, 2000a. Descoperiri arheologice în zona Pașcani, in Monografia Pașcani (coord. Acad. C. Ciopraga), Iasi, p. 29-44.
 78. Chirica, 2000b.  Creștinismul la est de Carpați. Secolele II-X, in Priveghind și lucrând pentru mântuire. Volum editat la aniversarea a 10 ani de arhipăstorie a Înalt Prea Sfințitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Iași, , p. 190-197.
 79. Chirica, Andrei Cojocaru, 2000.  Multidimensional analysis of the archaeological discoveries from the multiphase Palaeolithic site at Mitoc – Malu Galben, in CAA Computer Applications and Cantitative Methods in Archaeology, BAR International Series, 845, p. 49-54.
 80. Borziac, V. Chirica, M. Wanli, 2000, Considérations concernant le Moustérien sur l’espace compris entre le Dniestr et les Carpates, in Les premiers hommes modernes de la Péninsule Iberique. Actes du Coll. de la Comission VIII de l’UISPP, Lisboa, p. 37-44.
 81. Chirica, 2001a.  Recherches sur le Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie (1996-2000), in Le Paléolithique supérieur europeen, Bilan quinquennal 1996-2001, ERAUL, 97, Liège, 2001, p. 45-48.
 82. Chirica, 2001b. La production laminaire (technique et typologie) à Mitoc sur le Prut (Roumanie), in Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacien: chaines opératoires et perspectives technico-culturelles, Actes du XIVe Congrès UISPP, Liège, 2001, p. 131-139.
 83. Chirica, M. Văleanu, 2001. L’étude géochimique du sédiment de l’habitat aurignacien de Mitoc-Malu Galben, in Praehistoria, vol. II, Miskolc, p. 29-49
 84. Văleanu, V. Chirica, 2001. Cercetări arheologice de teren în Podișul Moldovei, in Suceava. Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, 1999-2000-2001, Suceava, 2001, p. 11-44.
 85. Chirica, 2002a. Comparaisons faites entre les occupations du Paléolithique supérieur de Belgique et celles de l’Europe centrale et orientale, in Praehistoria, vol. 3, Miskolc, p. 203-244.
 86. Chirica, 2002b.  Cercetarea arheologică ieșeană în ultimii 50 de ani. Epoca paleolitică, in ArhMold., XXII, 1999 (2002), p. 147-150.
 87. Chirica, I. Borziac, M. Văleanu, 2003. Structures d’habitat dans le Paléolithique supérieur (Aurignacien et Gravettien) entre les Carpates et le Dniestr, in Actes du XIV-ème Congrès UISPP, Section 6, Paléolithique supérieur, Colloques 6.2; 6.5, Liège, 2001, in  BAR International Series 1122, 2003, p. 139-146.
 88. Chirica, 2003. L’Art mobilier du Paléolithique supérieur en Europe de l’Est et Centrale, in Mélanges Jean Gaussen. Préhistoire. Art et Sociétés, Bull. de la Soc. Préh. Ariège-Pyrénées, LVIII, p. 99-117.
 89. Chirica, I. Borziac, 2003. Gravettianul din spațiul carpato-nistrean, in ArhMold, XXIII-XXIV, 2000-2001 (2003),  p. 7-19.
 90. Chirica, M. Văleanu ș.a., 2003. Mitoc. Com. Mitoc, jud. Botoșani, Valea Izvorului, in Cronica, Campania 2002, CIMEC, 2003, p. 199-200, 436, 492-496.
 91. Chirica, C.V. Chirica, 2003. Triplul paradox românesc pe drumul integrării culturale europene, in Buletin Ştiintific nr. 12, Universitatea “M. Kogălniceanu”, Ed. Cugetarea, Iași, 2003, p. 73-86.
 92. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, 2003. Les nucléi et la technique de débitage pendant le Paléolithique supérieur Carpato-dniestreen, in BAR, Int. Series, 1145, p. 31-46.
 93. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, J. van der Plicht, 2003. The East Capathians Loess Record: A reference for the Middle and Late Pleniglacial Stratigraphy in Central Europa, in Quaternaire. Revue de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire, Paris, 14, 3, p. 163-188.
 94. Chirica, V.-C. Chirica, 2004.  The translation, copying and printing of the Bible throughout the romanian territory (14 th-18 th centuries), in Studii de istorie veche si medievală. Omagiu profesorului Gh. Postică, Chișinău, Pontos, 2004, p. 248-257.
 95. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, 2004. Cadre stratigraphique et chronologique du Gravettien en Europe Centrale, in J. A. Svoboda, L. Sedlackova (eds.), The Gravettian along the Danube. Proceedings of the Mikulov Conference, Nov. 2002. The Dolni Vestonice Stadies, Brno, 2004, p. 33-56.
 96. Chirica, 2004. Teme ale reprezentării “Marii Zeițe” în arta paleolitică și neolitică, in MemAntiq, XXIII, 2004, p. 103-127.
 97. Chirica, 2004a Identitatea unor semne în simbolurile artei paleolitice și neo-eneolitice, in Elemente de spiritualitate în spațiul carpato-nistrean. Preistorie. Simpozion international, organizat în cadrul Proiectului INTAS – réseau – 2000-0879, Iasi, iulie 2004, p. 4-9.
 98. Chirica, 2004b.  Institutul de Arheologie-Iași. În căutarea timpului trecut, in V. Chirica, D. Aparaschivei (ed.), Institutul de Arheologie-Iași, BAI, XIII, Iași, 2004, p. 5-36 (și în limba engleză).
 99. Chirica, 2004c. Quelques observations concernant le Paléolithique supérieur ancien et récent en Europe est-centrale et occidentale, in ArhMold, XXV, 2002 (2004), p. 5-45.
 100. Chirica, 2004d. La Grande Déesse et son interprétation dans l’art paléolithique, in M. Otte (éd.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, Liège, ERAUL, 106, p. 187-194
 101. Chirica, A. Tuffreau, P. Auguste, S. Bălescu, M. Văleanu, A. Doboș, G. Popescu, 2004.  Mitoc, com. Mitoc, jud. Botoșani, Punct: Valea Izvorului, in Cronica, Campania 2003, CIMEC, p. 200-203.  
 102. Chirica, I. Borziac, M. Văleanu, 2004. L’Aurignacien et la période de transition dans la région carpato-dniestrienne, in Actes du XIV-ème Congrès UISPP, Section 6, Le Paléolithique supérieur, Sessions générales et posters, Liège, 2001, BAR International Series, p. 243-260. .
 103. Chirica, O. Constantinescu, 2004. Descoperiri arheologice pe
  Valea Trotușului, in Carpica, XXXIII, p. 10-40.
 104. Chirica, I. Borziac, 2005a. Le Paléolithique supérieur européen. Eléments d’art et de spiritualité, in V. Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah (eds.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri M. Petrescu-Dîmbovița oblata, Trinitas, Iasi, p. 69-101.
 105. Chirica, I. Borziac, 2005b. Considérations générales concernant le Paléolithique moyen entre le Dniestre et la Tissa, in Carpica, XXXIV, p. 5-36.
 106. Chirica,  I. Borziac, 2005c. Le Paléolithique supérieur ancien entre la Dniestr et la Tissa, in ArhMold., XXVII, 2004 (2005), p. 19-32.
 107. Chirica, A. Tuffreau, P. Haesaerts, S. Bălescu, A. Doboș,
  G. Popescu, M. Văleanu, 2005. Mitoc – com. Mitoc, jud. Botosani, Valea Izbvorului, in Cronica, Campania 2004, CIMEC, p. 240-242 (și varianta pe  suport magnetic, inclusiv ilustrație).
 108. Chirica, C.-V. Chirica, 2005. Analyse technotypologique de la production laminaire à Mitoc sur le Prut (Roumanie), in Archéo Logique 1, Paris-Luxembourg, p. 465 – 477.
 109. Chirica, 2005. Epoca paleolitică, in P. Roman, D. Ciobanu (coord.), In memoriam Ion Nestor, Buzău, p. 51-56.
 110. Chirica, C. Mihăilescu, 2005. La géologie et la géomorphologie de Mitoc, in ArhMold., XXVIII, p. 41-55.
 111. Borziac, P. Haesaerts, V. Chirica, 2005. Cadrul cronostratigrafic al paleoliticului superior din spațiul cuprins între Carpații Orientali și Nistru, in Revista Arheologică, S.N., I, Chișinău, 2, p. 168-201.
 112. Niţă C. D., Muscă E., Lazăr C., Chirica V., Văleanu M., 2006. Information Management în Archaeological Atlases, in Advaces în Inteligent Systems and Tehnologies (ed. Teodorescu H.N.), ISBN (10) 973-730-246-X, ISBN (13) 978-973-730-246-5, p.171-177.
 113. I. Borziac, V. Chirica, At. Prepeliţă, 2006. L’écologie et la synergétique des collectivités humaines de l’espace carpatique-dniestréen pendant le Paléolithique supérieur, în ArhMold., XXIX, p. 7-34.
 114. Vasile Chirica, 2006a. Opinions concernant l’art et les religions paléolithiques sur la base d’une grande découverte, in ArhMold., XXIX, p. 185-191.
 115. Vasile Chirica, 2006b. Les plus anciennes peintures paléolithiques d’Italie, in , XXIX, p. 193-198.
 116. Chirica, 2006c. Artă şi religii preistorice. Sanctuarele paleoliticului superior european, in Prelegeri Academice, vol. V, Nr. 5, 2006, p. 7-34; 145.
 117. Borziac, V. Chirica, 2006. Consideraţii referitoare la evoluţia paleoliticului final şi epipaleoliticului în spaţiul dintre Nistru şi Carpaţii Orientali (aspecte paleoecologice şi tehnico-tipologice), in Revista Arheologică, II, 1-2, Chişinău, 2006, p. 1-34.
 118. Chirica, 2007a. Historique des recherches paléolithiques en Roumanie et à Mitoc-Malu Galben, in M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben, ERAUL 72, Liège,  p. 7-9.
 119. Chirica, 2007b. Les structures d’occupation de Mitoc-Malu Galbern (1978-1990 et 1991-1997), in M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,  ERAUL 72, Liège, p.167-172.
 120. Chirica, 2007c. Le Paléolithique de Mitoc dans le cadre du Paléolithique de la Roumanie, in M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,  ERAUL 72, Liège, p. 173-182.
 121. Chirica & C. Mihăilescu, 2007. Mitoc-Malu Galben: caractérisation du cadre naturel, in  M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,  ERAUL 72, Liège, p. 11-14.
 122. Chirica & P. Noiret, 2007. Mitoc-Malu Galben: industrie osseuse et témoins esthétiques, in M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,  ERAUL 72, Liège,  p. 143-144.
 123. Otte,  P. Noiret, V. Chirica, I. Borziac, 2007.  Mitoc-Malu Galben: étude de l’industrie lithique, in  M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,  ERAUL 72, Liège, p. 85-136; 185-218.
 124. Otte, V. Chirica, 2007. P. Haesaerts & P. Noiret, Conclusions, in M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben,  ERAUL 72, Liège, p. 183-184.
 125. Borziac, V. Chirica, A. David, Th. Obadă, 2007. Planigrafia nivelului superior de locuire din staţiunea aurignaciană Climăuţi II de pe Nistrul Mijlociu. Locuinţa « din oase şi pământ « , in Revista Arheologică, S.N., vol. III, 1-2, Chişinău, p. 74-88.
 126. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, F. Damblon, L. Koulakovska, 2007. Cadre stratigraphique et chronologique du Gravettien en Europe centrale, in  Paleo, 19, p. 31-51, ISSN – 1145 – 3370.
 127. Borziac, V. Chirica, 2008a. Paleoliticul superior din spaţiul carpato-nistrean: Aspecte culturo-genetice şi cronostratigrafice, in Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică, Serie Nouă, vol. II (XVII), Nr. 1, Chişinău, p. 9-36.
 128. Borziac, V. Chirica, 2008b, Périodisation culturelle, chronologie relative et radiométrique des facies du Paléolithique supérieur de l‘espace carpato-dniestréen, în V. Chirica, M.-C. Văleanu (éds.), Etablissements et habitations préhistoriques. Structure, organisation, symbôle. Actes du Coll. de Iaşi, 10-12 déc. 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, IX, p. 7-50.
 129. Chirica, B. Minea, 2008. La maison dans la vie des communautés humaines paléolithiques, în V. Chirica, M.-C. Văleanu (éds.),  Etablissements et habitations préhistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du Coll. de Iaşi, 10-12 dec. 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, IX, p. 99-131.
 130. Haesaerts, I. Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, F. Damblon, N. I. Drozdov, L. A. Orlova, S. Pirson, J. van der Plicht, 2009.  Climatic signature and radiocarbon chronology of middle and late pleniglacial loess from eurasia: comparison with the marine and greenland records, in Radiocarbon, Vol 51, Nr 1, p. 301-318.
 131. Alain Tuffreau, Vasile Chirica, Sanda Bălescu et Paul Haesaerts, 2009. Nouvelles recherches sur le gisement paléolithique de Mitoc Valea Izvorului (département de Botoşani), Fouilles 2003-2004, in Materiale și Cercetări Arheologice,  V, p. 21-33.

131 a. M. Zahariade, V. Chirica, R. Alaiba, 2009. Descoperiri din secolul al IV-lea în subunitățile geografice ale Podișului Central Mnoldovenesc. Orivire specială asupra județului Iași, in M. Zahariade, R. Alaiba, V. V. Alaiba, O. Levițki, R. Simalc sik, A. Simalcsik, V. Chirica, Ileana-Ildiko Zahariade, Cunoașterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor așezări rurale din spațiul carpato-dunărean, Ed. Junimea, Iași, p. 27-37. (neinclusă în lista de lucrări, până în 2015).

 1. Vasile Chirica, Mădălin-Cornel Văleanu, Codrin-Valentin Chirica, 2010. Motivul orantei în arta şi religiile paleolitice şi neo-eneolitice, in V. Chirica, G. Bodi, ed., Arta antropomorfă feminină în Preistoria spaţiului carpato-nistrean, BAI XXIII, Ed. PIM, p. 159-204.
 2. P. Haesaerts, I. Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, N. I. Drozdov, L. Koulakovska, L. A. Orlova, J. Van der Plicht, F. Damblon, 2010. Charcoal and wood remains for radiocarbon dating Uppar Pleistocene loess sequences in Eastern Europe and Central Siberia, in Palaegeography Palaeoclimatology Palaeocology, 291 (2010), p. 106-127.
 3. Ilie Borziac, Vasile Chirica, 2010. Paleoliticul mijlociu, paleoliticul superior şi epipaleoliticul – mezoliticul în spaţiul carpato-nistrean, în ArhMold., XXXIII, p. 26-68.
 4. V. Chirica, C.-V. Chirica, 2010. Paleoliticul şi Epipaleoliticul-Mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei şi din zonele învecinate, în MemAnt., XXV-XXVI, 2008-2009, Piatra Neamţ, p. 7-73.
 5. V. Chirica, M.-C. Văleanu, C.-V. Chirica, 2010. Le motif d’orante dans l’Art et les religions paléolithiques, în Praehistoria, 9-10, 2008-2009, Miskolc, p. 307-332.

137 Vasile Chirica, 2011. Elemente de artă religioasă în sanctuarele paleoliticului superior, în ArhMold., XXXIV, p. 19-52.

 1. V. Chirica, G. Bodi, C. V. Chirica, 2012. Teme iconografice, reprezentate în

      creaţia artistică religioasă  preistorică, in ArhMold., XXXV, 2012, p. 47-73.

 1. V.-C. Chirica, V. Chirica, 2012. Spirituality of paleolithic burials: offerings of decorative and body ornamenting items, in R. Kogalniceanu, R.-G. Curca, M. Gligor, S. Stratt (Eds.), Homines, Funera, Astra. Proceedings of International Symposium on Funerary Anthropology, june 2011, BAR, Int. Series 2410, p. 1-19.
 2. Valentin-Codrin Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, 2012. Le phénomène funéraire dans le Paléolithique de l’Europe. La spiritualité de la déposition d’offrandes dans les tombeaux , in SAA, XVIII,   p. 5-80.

141 Vasile Chirica, George Aurelian Bilavschi, George Bodi, Lucian Munteanu, Cătălin Hriban, Bogdan Minea, Mădălin-Cornel Văleanu, 2012. Raport de cercetare arheologică preventivă Iaşi, jud. Iaşi, punct: str. Cucu/Elena Doamna (cod sit: 95079.55), in Cronica, Campania 2011, CIMEC,  p. 223-225.

 1. V. Chirica, V.-C. Chirica, 2013. Roumanie et République Moldave, in P. Noiret (éd.), Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal 2006-2011, Liège,  UISPP, Commission VIII, ERAUL 130,  p. 13-19.
 2. V. Chirica, M. Anghelinu, V.-C. Chirica, 2014. Roumanie – 2011/2013, in P. Noiret, D. Leesch (eds.), Le Paléolithique supérieur d’Eurasie. Bilan 2014. UISPP, Commission VIII, ERAUL 142, Liège, p. 19-41.
 3. Val.-Codrin Chirica, Vasile Chirica, 2015. Vivre et mourir dans le Paléolithique de l’Europe. Les communautés humaines et leur environnement, in R. Kogălniceanu, M. Gligor, R.-Gabriela Curcă, S. Stratton (Eds.), Homines, Funera, Astra 2. Life Beyond Death in Ancient Times. (Romanian Case Studies). Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology, 23-26 Septembrer 2013. ”1 Decembre 1918” Universiry (Alba Iulia, Romania), Archaeopress Archaeology, p. 1-18.
 4. V. Chirica, responsabil, ș.a., 2014.  Mitoc, com. Mitoc,  jud. Botoșani,  Punct: Malu Galben, în Cronica 2014, Campania 2013, CIMEC,  p. 81-83, 347-351.
 5. Valentin-Codrin Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, 2014. Eléments de sacralité de la violence en préhistoire, in Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 2, 2010, Worlds in Change II. Transforming East-Central Europe, p. 27-58.
 6. Val.-Codrin Chirica & V. Chirica, 2014. Communautés humaines sur les terrasses des rivières Bistrita, Prout et Dniestr et leur création matérielle et spirituelle pendant le Paléolithique supérieur, in M. Otte & Foni Le Brun Ricalens (coord.), Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique Euroasiatique. Actes du Colloque international de la Commission 8 (Paléolithique supérieur) de l’UISPP, Université de Liège, 28-31 mai 2012, ERAUL 140 & ArchéoLogique 5, Liège, p. 139-169.
 7. V. Chirica, Valentin-Codrin Chirica, 2015. Comunități umane ale Paleoliticului superior european. Utilizarea resurselor, in  V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă (eds.), Orbis Praehistoriae Mircea Petrescu-Dâmbovița – in memoriam, Honoraria, 11, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza” Iași, p. 61-87.
 8. V. Chirica, P. Noiret, Ph. Nigst, G. Bodi, Val.-C, Chirica, M. Vornicu, 2015. Mitoc, com. Mitoc, jud, Botoșani. Punct:Malu Galben, în Cronica 2015, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, p. 153-156, 472-478.
 9. Valentin-Codrin Chirica et Vasile Chirica, 2015. Gisements du Paléolithique supérieur à l’Est des Carpates Orientaux, in C. Croityoru, G.-Dan Hanceanu (Ed.), Miscellanea Historica et Archaeologica. In Honorem Vasile Ursachi Octogenarii, Bibliotheca Archaeologica Istros, Seria Honoraria, Ed. Itros, p. 51-112.
 10. V. Chirica, M. Vornicu, 2015. The palaeolithic discoveries from Mitoc – Malu Galben (Romania). The Aurignacian I and I inferior layers, in ArhMold., XXXVIII,  201-224
 11. V. Chirica, 2015. Institutul de Arheologie , intr-un volum al Academiei, publicat de catre  Ac. Rom., in 2015.

Note, medalioane, cronici, omagieri

 1. V. Chirica, Emilia Zaharia (1903-1979), in AIIAI, 16, 1979, p. 671.
 2. Chirica, Coll.Int. La genese et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie, in BAI, II, 1987, p. IX-XIII.
 3. V. Chirica, Simpozionul international „Cultura Cucuteni in context european”, in Acta MM, V-VI, 1988, p. 567-570.
 4. Chirica, Colocviul international „Aurignacianul si Gravettianul (Perigordianul) in cadrul lor ecologic”, in ArhMold, XI, 1987, p. 285-286.
 5. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Consideratii de ordin metodologic privind realizarea Repertoriului arheologic judetean, in SCIVA, 30, 1979, 2, p. 229-238.
 6. Chirica, Cercetătorul Anton Nițu la 70 de ani, in ArhMold., X, 1985, p. 101-103.
 7. Chirica, O addenda et corrigenda incompletă și incorectă, in AIIAI, XXIV, 1987, 1, p. 489-491.
 8. Chirica, C. Asavoaie, Bibliographie du Paléolithique et d’Epipaléolithique de la Roumanie (1978-1986), in BAI, II, 1987, p. 165-172.
 9. Chirica, O viață inchinată arheologiei: Profesorul Mircea Petrescu-Dîmbovița la 80 de ani, in Europa XXI, Iasi, 1995, p. V-XV.
 10. Chirica, Anton Nițu, 1911-1995, in ArhMold, XVIII, 1995, p. 365-367.
 11. Chirica, Silviu Sanie la 60 de ani! , in ArhMold.,XIX, 1996, p. 5-8.
 12. Chirica, Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare, in CercetIst, SN, XVII/1, Istorie veche si arheologie, 1998, p. 9-18.
 13. Chirica, Avant-propos la vol. Em. Pavel, Jeux à masques en Moldavie, Iasi, 1998, p. 3-4.
 14. Chirica, Valori ale culturii universale la Palatul Culturii din Iasi, Catalog, Iasi, 1999 (în romană, engleză, franceză, germană).
 15. Chirica, Cuvânt înainte, in Scânteia, cercetare arheologică și restaurare, Catalog, Iași, 1999, p. 11-12.
 16. Chirica, Varatecul în doliu, in Teologie și Viață, S.N., XI (LXXVII), 8-12, 2001, p. 225-228.
 17. Chirica, In memoriam – arheologul Nicolae Pușcașu, in Candela Moldovei. Buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, XI, 2002, 6-7, p. 33.
 18. Chirica, Cotnari – repere istorico-arheologice, in Gazeta podgorenilor, SN, VIII, 2004, 78, p. 8.
 19. Chirica, Alexandru Păunescu ( 3 March 1931 – 1 Mai 2003), in Dacia, N.S., XLVIII, 2004, p. 379-384.
 20. Chirica, Alexandru Păunescu (3 martie 1931-1 mai 2003), in ArhMold., XXVIII, 2005, p. 427-433.
 21. Spinei, V. Chirica, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis pe făgașul unor noi perspective, in V. Mihailescu-Birliba, Numismatica, I, BAI, XV, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iasi 2005, p. 7-9.
 22. Chirica, Maica Nazaria – ctitor al evlaviei străbune, in Stavr. Iosefina Giosanu, Stavrofora Nazaria Niţă. Un model de stareţă a vremurilor tulburi – în memoriam, Filocalia, 2008, p. 187-194.
 23. Chirica, Prof. univ. dr. habil. Ilie Borziac la 60 de ani, in ArhMol., XXXII, 2009 (2010), p. 410-411.
 24. Chirica, Omagiu bunului prieten şi coleg (hommage à un bon ami et collègue), in V. Chirica, G. Bodi (ed.), Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului   carpato-nistrean, volum de studii, dedicat memoriei  dr. doc. Ilie Borziac, Ed. PIM, Iaşi, 2010,  p. 7-26.
 25. Chirica, Gheorghe Dumitroaia la aniversare, in ArhMold., XXXIII, 2010 (2011), p. 419-424.
 26. Chirica, Institutul de Arheologhie, Iaşi (1990-2010), in Academica. Revistă editată de Academia Română, XXI, 245, Nr. 3, martie 2011, p. 69-71.
 27. Chirica, Profesorul Nicolae Ursulescu la vârsta împlinirilor, in ArhMold., XXXVI, 2013, p. 376-378.
 28. Chirica, 2014. Vasile Munteanu, așa cum l-am cunoscut, in Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, Ed. Palatul Culturii, Iași, p. 425-431.
 29. Chirica, 2015. Mircea Petrescu-Dâmbovița, Profesorul și Omul, in V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă (eds.), Orbis Praehistoriae Mircea Petrescu-Dâmbovița – in memoriam, Honoraria, 11, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza” Iași, p. 639-644.

Recenzii și note bibliografice

 1. D. de Sonneville-Bordes, La Préhistoire moderne. L’age de la pierre taillée, Périgueux, 1972, in Dacia, N.S., XX, 1978, p. 295-297.
 2. M. Brudiu, Paleoliticul superior și epipaleoliticul din Moldova, București, 1974, in  AIIAI, XIII, 1976.
 3. Dr. J.-G.Rozoy, Les derniers chasseurs, Campiègne, 1978, vol.I-III, in Dacia, N.S., XXIV, 1980, p. 379-381; tipărit și în AIIAI, XVII, 1980, p. 697-700.
 4. Dr. J.G.Rozoy, Typologie de l’Epipaléolithique (Mésolitique) franco-belge, Campiègne, 1978, in SCIVA, 31, 1982, 2, p. 325-326.
 5. M. Otte, Le Paléolithique supérieur ancien en Belgique, Bruxelles, 1979, in Dacia, N.S., XXV, 1981, p. 391-393.
 6. Jean Gaussen, Le Paléolithique supérieur de plein air en Périgord, Paris, 1980, in Dacia, N.S., XXVI, 1982, p. 181-191.
 7. M. Otte, Le Gravettien en Europe Centrale, vol.I-II, Bruges, 1981, in ArhMold, X, 1985 (fr.), p. 105-110.
 8. D. Monah, Şt. Cucos, Așezările culturii Cucuteni din România, Iasi, 1985, in ArhMold, XI, 1987, p. 267-268.
 9. G. Kourtessi-Philippakis, Le Paléolithique de la Grèce continentale, Paris, 1986, in ArhMold, XIII, 1990 (fr.), p. 246-247; tipărit și în BAI, IV, 1991, p. 465-468.
 10.  M. Dewez, Le Paléolithique supériur récent dans les grottes de Belgique, Louvain, 1987, in BAI, IV, 1991, p. 469-471.
 11.  J.-Ph. Rigaud, La grotte Vaufrey, Chalons-sur-Marne, 1989, in BAI, IV, 1991, p. 463-465.
 12.  M. Cârciumaru, Mărturii de artă preistorică în România, Bucuresti, 1987, in Cahiers Ligures de Préhistoire et de Protohistoire, N.S., 4-5, 1987-1988.
 13.  N. Ursulescu, C.-M. Lazarovici (coord.), Cucuteni – 120 – Valori universale, Iaşi, 2006, in ArhMold., XXX, 2007 (2008), p. 363-368.
 14. C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în Preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din Paleoliticul superior până în Neoliticul timpuriu, Asociaţia Română de Arheologier. Studii de Preistorie. Supplementum 2/2007, Ed. Pro Universitaria, 2007, 370 p., 42 fig., in ArhMold., XXXIII, 2010 (2011), p. 331-333.
 15.  Mihai Gligor, Aşezarea neo- şi eneolitică de la Alba Iulia – Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, 264 p, 217 planşe, in ArhMold., XXXIII, 2010 (2011), p. 342-344.

Comunicări

Comunicarea Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica, Spiritualité des enterrements paléolithiques: pièces d’art mobilier et de parure, déposées comme offrandes, la Simpozionul «Homines, Funera, Astra», Alba Iulia, 5-8 iunie 2011.

Co-organizator și moderator al Workshop-ului Interdisciplinaritatea. Perspective asupra construirii cunmoasterii in arheologie, Iasi, 30 martie 2012.

Comunicarea Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica Communautés humaines sur les terrasses des rivières Bistrita, Prut et Dniestr et leur création matérielle et spirituelle pendant le Paléolithique supérieur, la

Coll. Int., Liege, 29-31 mai 2012.

Comunicarea Valentin-Codrin Chirica,  George Bodi, Vasile Chirica,

Eléments de sacralité de la violence en Préhistoire,  la Coll,. Int. Vivre et mourir, Iasi, 4-7 iunie 2012.

Comunicarea Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica,  Vivre et mourir dans le Paléolithique du monde: les communautes humaines et leur environnement, la Simpozionul „ Homines, Funera, Astra. The Archaeology of Death in Ancient Times Life Beyond Life?, Alba Iulia, 23-27 sept. 2012.

Réunion administrative et scientifique de la Commission 8 UISPP (Paléolithique supérieur d’Eurasie), du 11 au 12 février 2013 à l’institut d’archéologie de l’Université de Neuchâtel (Suisse). Ici, on a soutenu la communication  V. Chirica, V.-C. Chirica, « Les recherches sur le Paléolithique supérieur dans l’espace carpato-dniesstréen ».

Comunicarea Chirica,  V.C., Bodi, G., Chirica, V., 2012. Elemente de sacralitate a violenţei în Preistorie, in Coll. Int., Vivre et mourir dans la Prehistoire et Protohistoire de l’Europe, Iaşi, juin, 2012, p. 15-25

V. Chirica, La présence des pièces carénés dans les technocomplexes du Paléolithique supérieur, la Coll. LES AURIGNACIENS. LEUR CREATION  MATERIELLE ET SPIRITUELLE ,  organisé par le Département de Préhistoire, sous la direction de Vasile CHIRICA, Iasi, 28-30 janvier 2016.