Home
Constituirea cunoașterii în arheologia preistorică românească

Constituirea cunoașterii în arheologia preistorică românească

Sursa de finanţare proiect POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective

Perioada de derulare: aprilie 2012 – martie 2013

Responsabili: dr. George Bodi, dr. Vasile Chirica

Personal implicat în proiect: dr. Vasile Chirica, dr. George Bodi, dr. Dan Aparaschivei, dr. Victor Spinei, m.c.

Rezultate obţinute: 3 colocvii internaţionale Iaşi, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, 1 studiu publicat în colecţia BAR, 5 articole BDI; 2 studii ISI, 9 participări la conferințe internaționale.