Home
Events
Arheologia ieşeană contemporană

Contact Details

  • Arheologia ieşeană contemporană
  • Codrescu 6, pavilion H
  • Iasi
  • Romania
  • +40332106173

Arheologia ieşeană contemporană

ARHEOLOGIA IEŞEANĂ CONTEMPORANĂ ÎNTRE REGIONALIZARE,
DESCHIDERE NAŢIONALĂ ŞI PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ
Iași, 24 martie 2016

Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași
Sala de conferințe a Institutului de Arheologie, Iași (Str. Codrescu nr. 9, Pavilion H)
Ședința 1
10.00-10.10: ALEXANDER RUBEL (Iași), Cuvânt de deschidere
10.10-10.30: VIRGIL BĂBÎI (Iași), Respectarea legislației privind intervențiile în zonele de
protecție arheologică
10.30-10.50: DIANA-MĂRIUCA VORNICU, LOREDANA SOLCAN, GEORGE BODI (Iași),
Cercetări arheologice întreprinse între anii 1990-2015 în siturile preistorice din
județul Iași
10.50-11.10: AUREL MELNICIUC (Botoșani), Contribuția Institutului de Arheologie din
Iași la cunoașterea istoriei în nord-estul României (jud. Botoșani)
11.10-11.30: CONSTANTIN-EMIL URSU (Suceava), STANISLAV ȚERNA (Chișinău), Vasul
de tip „hora” descoperit în stațiunea Precucuteni I de la Baia (jud. Suceava)
11.30-11.50: BOGDAN NICULICĂ (Suceava), Epoca Bronzului în Podișul Sucevei.
Actualitate si perspective
11.50-12.10: SEVER-PETRU BOȚAN (Iași), Considerații privind vesela de sticlă modelată
pe miez de nisip descoperită în spațiul dacic.
12.10-12.30: ION TENTIUC, VALERIU BUBULICI (Chișinău), ANGELA SIMALCSIK (Iași),
Considerații privind mormântul de incinerație în situlă de bronz (sec. II-I a. Chr.) de
la Șipoteni (Călărași).
12.30-12.50: Pauză de cafea
Ședința 2
12.50-13.10: MIRCEA MAMALAUCĂ (Bârlad), Un vas de excepție descoperit recent în
punctul Ciubota, sat. Iezer, com Puiești, jud. Vaslui
13.10-13.30: DOREL PARASCHIV (Tulcea), Institutul de Arheologie Iaşi şi ICEM Tulcea –
proiecte comune de cercetare
13.30-13.50: MIHAELA IACOB (Tulcea), Şantierul (L)Ibida – Slava Rusă – 15 ani de
cooperare între Institutul de Arheologie Iaşi şi ICEM Tulcea
13.50-14.10: ȘTEFAN HONCU (Iași), Ceramica romană de bucătărie descoperită în
Dobrogea
14.10-14.30: VASILE DIACONU (Târgu Neamț), Primele cercetări arheologice la Cetatea
Neamț. Contribuțiile lui Ilie Minea și Dumitru Constantinescu
14.30-14.50: CĂTĂLIN HRIBAN (Iași), Reperajul tumulilor și a movilelor de hotar
medievale și moderne timpurii folosind „Planurile directoare de tragere”
14.50-15.10: ADRIAN PORUCIUC (Iași), Limba ca document – Confirmări lingvistice ale
unor descoperiri arheologice de la est de Carpați.
15.10 – 15.30: Discuții conclusive (Biblioteca Institutului de Arheologie)