Home
Lista proiecte in derulare

Lista proiecte in derulare

Lista Proiecte în derulare 

1. „Celălalt” în acțiune. Barbarizarea Romei și romanizarea lumii

2. Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică şi epoca romană: o abordare multidisciplinară

3. Religie și artă în civilizația Cucuteni-Tripolie

4. Tendințe curente în protecția patrimoniului arheologic: perspective naționale și internaționale