Home
Publicații

Publicații

Institutul de Arheologie din Iași editează următoarele publicații periodice și colecții de volume:

  • un periodic științific anual, în regim de blind peer-review: Arheologia Moldovei
  • serie de volume de studii și articole: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae

Patru serii de volume, de autor și colective: